Webinar: Hvordan kan velferdsteknologi styrke arbeidet med personsentrert omsorg og reminisens?