Røde Kors - besøksvenn med hund

Arrangør: Besøkstjenesten Furnes og Brumunddal Røde Kors - besøksvenn med hund
Kategori: Aktiviteter med dyr
Sted: Brumunddal, Moelv, Furnes, Nes og Helgøya
Tid: Etter nærmere avtale
RKlogo1
 Hva vi kan gjøre på sykehjem, alderssentre og tilsvarende steder
Vi kommer gjerne til ditt sykehjem/institusjon for å bidra med et gledelig og positivt besøk med hund. Vi kan komme inn på stuen på avdelingen, eller gå rundt på de ulike rommene. Vi synes det er gøy å bli kjent med beboerne og vi har erfaring med å ta hensyn til ulike behov.

Ta kontakt med Besøkstjenesten

 Om Besøkstjensten
Besøksvenn med hund, er en utvidelse av Røde Kors sin tradisjonelle besøkstjeneste. Dette er en aktivitet, som består av frivillige som ønsker å glede andre mennesker med hunden sin. Hund kan være en fantastisk miljøskaper, som sprer hygge og kos. Samtidig er det stor ansvar med hund på institusjon. Røde Kors har derfor stort fokus, på utdannelse og kvalitetssikring av både fører og hund. Både to og firbente må gjennomføre en spesiell opplæring og bli funnet egnet til aktiviteten. Det er oppfølging, og jevnlig regodkjenning av hund. I tillegg må de frivillige gjennom den tradisjonelle opplæringen i Røde Kors, med blant annet psykososial førstehjelp og førstehjelp. Våre frivillige har derfor nødvendig kompetanse, for å utføre aktiviteten på en trygg og sikker måte for alle involverte parter. Alle de frivillige i Røde Kors, må forholde seg til organisasjonens prinsipper og har taushetsplikt.
Besøk foregår maksimalt en time – en gang per uke eller annenhver uke.

Røde Kors besøksvenn med hund, ønsker seg veldig flere frivillige. For mer informasjon om aktiviteten klikk her:
Besøksvenn med hund
Har du spørsmål, vil ha flere opplysninger eller ønsker å melde deg som frivillig besøksvenn med hund, ta kontakt med Mona Lie – lie.mona@yahoo.no Gjelder hele Hedmark.
 Sted, område
Furnes og Brumunddal.
Ta kontakt med lokalt Røde Kors, hvis bor i andre områder. Vi kan også være behjelpelig med å formidle kontakt, til rett lokalt Røde Kors.
 Lokaler
Vi kommer til den aktuelle institusjon/adresse etter avtale
 Tilgjengelighet
Ta kontakt hvis det er behov for besøksvenn med hund.
Vi kobler etter hvert som vi får nye besøksvenner med hund, til institusjon eller person som ønsker besøk.
Våre frivillige er godkjent for ulike kategorier, som er tur, en til en hjemme, en til en på institusjon og/eller gruppebesøk.
Vi har for tiden stor etterspørsel, så ventetid må dessverre påberegnes for å få tildelt besøksvenn med hund.
 Gjestekrav
Besøksvenn med hund retter seg mot ensomme eldre. Det kan være mennesker som bor på institusjon, omsorgsboliger eller hjemme. Det kan også være personer med funksjonsnedsettelser, psykisk helse og rus utfordringer, beboere på krisesenter, flyktninger og alvorlig syke.
Besøkene kan foregå inne eller ute på tur.
På institusjon må leder godkjenne aktiviteten og informere alle ansatte.
 Pris
Gratis – tjenesten er basert på frivillighet.
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Ta kontakt med Besøkstjenesten