Happy senior women using digital tablet outdoors
Foto: Maskot / NTB scanpix
Happy senior women using digital tablet outdoors
Foto: Maskot / NTB scanpix
Happy senior women using digital tablet outdoors
Foto: Maskot / NTB scanpix

Om Vilmer


VilMer forenkler møtet mellom de som vil oppleve mer aktivitet i hverdagen og de som vil bidra til positive opplevelser. Vi lykkes med dette fordi teknologi og måten vi nå kommuniserer med hverandre på – om det er på mobil eller på Facebook – gir nye og spennende muligheter. VilMer er et prøveprosjekt i Ringsaker, vi samarbeider tett med Ringsaker Kommune i tillegg til en rekke lag, foreninger, enkeltpersoner og store og små bedrifter.

VilMer ser at mennesker i stadig større grad møtes med bakgrunn i felles interesser enn at de er på samme alder, og vi tenker at høyere levealder og flere personer i voksen alder bør betraktes som en enorm ressurspool. Erfaringen og kunnskapen disse menneskene besitter har en stor verdi for andre. Og mange har tid som de ønsker å benytte for andre og med andre. Samtidig muliggjør driverne bak delingsøkonomien nye modeller, partnerskap og digitale løsninger for å aktivisere voksne mennesker i hverdagen til glede for seg selv og for andre.

 

Male beekeepers working on field
Foto: Maskot / NTB scanpix
Male beekeepers working on field
Foto: Maskot / NTB scanpix

Vi tror mange har mer å dele med andre enn de gjør i dag – enten de er gode til praktiske oppgaver eller til kunnskapsformidling. Vi vektlegger å gjøre det enklere for deg som vil å samle mange, eller noen få, med felles interesser. Ikke minst har vi stor tro på at det er mange som ønsker å bruke litt mer tid på å hjelpe andre. Vi gjør det enkelt å bidra et par timer her eller et par timer der når det passer for deg ut fra tid, forutsetninger og lyst.

Vi har stor tro på at mennesker møtes for sosial omgang, mestring og glede i hverdagen. På vilmer.no finnes digitale løsninger som skal understøtte dette, og gjøre veien kort fra tanke til handling.

VilMer har som mål å skape mer livsutfoldelse og positiv aktivitet – i første omgang i Ringsaker. Etter hvert vil vi introdusere VilMer også andre steder. Vi synes ambisjonen vår er utrolig viktig, og vi mottar gjerne tilbakemeldinger på hva som er bra – og hva som kan forbedres. Vi skal jobbe hardt for å realisere ambisjonen vår slik at VilMer bidrar positivt til gode, aktive og involverende lokalsamfunn!