Vilmer for ansatte i kommunen


Jeg får stadig spørsmål om når marsvinet eller katten kommer tilbake. Det gir stor glede for oss ansatte å gi dette til pasientene.
Anne Kari, 3. etasje Brumunddal bo

Hvem kan bruke VilMer?


Du som ønsker aktiviteter eller opplevelser til din institusjon eller din avdeling kan ta i bruk VilMer. Her på vilmer.no kan du utforske nye opplevelser og avtale aktiviteter direkte med bidragsytere i ditt nærmiljø.

Vi i VilMer jobber aktivt for å samle og tilgjengeliggjøre aktører og personer som kan bidra med gode opplevelser for hjem og institusjoner. Eksempler på institusjoner som bruker VilMer er helsehus og sykehjem, demensenheter, omsorgs- og aldersboliger og tilsvarende bofellesskap, dag-/aktivitetssentre, sentre for rehabilitering, avlastning, psykiatri og utviklingshemmede, og flere andre helse- og omsorgsinstitusjoner.

Hvordan bruker jeg VilMer?


Steg 1 - Utforsk

Utforsk alle aktiviteter ved å klikke på "Utforsk og avtal aktivitet" i menyen øverst
steg1-2

Steg 2 - Filtrer

Velg sted, segment og kategori ved å bruke nedtrekks­menyene
steg2-2

Steg 3 - Velg aktivitet

Klikk deg inn på en aktivitet for å lese mer
steg3-2

Steg 4 - Send melding og avtal tid

Kontakt bidragsyteren ved å sende en melding. Du vil få varsel på SMS og e-post når du mottar svar. Fortsett meldingsutvekslingen til dere har avtalt et tidspunkt.
steg4-2 – Kopi

Tips

 • Du kan finne aktiviteter for mindre grupper og enkeltpersoner i tillegg til fellesaktiviteter
 • Fortell kort om din avdeling og hvilken institusjon du tilhører når du sender melding til bidragsyter
 • Kom gjerne med forslag til tid og dato i første henvendelse
 • Merk at responstiden fra bidragsytere kan variere. For eksempel hvis det er en forening med flere medlemmer, kan det ta litt tid å avklare tidspunkt
 • Vi følger opp alle henvendelser for å sikre at alle parter er fornøyd og prøver å være til stede på mange aktiviteter
 • Vi oppfordrer dere til å bruke meldingssystemet for å gjøre avtaler og holde dialogen med alle bidragsytere

Fordeler ved å bruke VilMer


VilMer tilbyr løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal være med på å skape et mer aldersvennlig Norge.

Ved å ta i bruk VilMer kan dere få flere og bedre individtilpassede aktiviteter til deres institusjon.

Hva får dere ut av det?

 • Muligheten til å nå aktivitetsmål for “Leve hele livet” eller mål som er satt av kommunen
 • Vi sender dere anbefalte aktiviteter basert på type institusjon og hvilke bidragsytere som er ledig i deres område
 • Full fleksibilitet - aktiviteter når det passer for dere
 • Skriftlig oversikt over avtaler i innboksen på vilmer.no
 • Oppfølging i form av påminnelser, varsler, nyhetsbrev og informasjonsskriv
 • Synliggjøring av aktivitetsnivå overfor kommune og lokalsamfunn – vi registrerer aktivitetene i en rapport som sendes til kommunen.
 • Gleden av å bidra til flere gode øyeblikk for beboere og brukere på din institusjon

VilMer jobber kontinuerlig med å forbedre og tilpasse vilmer.no til deres behov. Vi ønsker å gi dere som ansatte på hjem og institusjoner, og alle bidragsytere, den aller beste løsningen.

Øyeblikkene for beboerne er viktigere enn våre rutiner
Trine Børke, Aktivitør på Nes bo- og aktivitetssenter

Hvem er bidragsytere på VilMer?

På vilmer.no finnes et stort mangfold av bidragsytere. Alt fra enkeltpersoner som kan komme med dyr eller bidra med lesestund, bakst, samtaler eller en annen hobby, foreninger som Røde Kors og Lions til bedrifter, barnehager og andre lokale aktører. På vilmer.no gjør vi det enkelt å bidra et par timer når det passer ut fra lyst, tid og interesser.

Tips oss gjerne om aktiviteter dere ønsker dere, eller om du har forslag til nye bidragsytere.

Ta vare på bidragsyterne


Huskeliste for å sikre en god opplevelse for bidrags­yterne:

 • Gi bidragsyter navnet til en kontaktperson som er tilgjengelig når aktiviteten skal gjennomføres
 • Gi beskjed til andre på avdelingen at det skjer en aktivitet
 • Gi bidragsyter tilstrekkelig informasjon om beboere de eventuelt skal ta med seg ut av institusjonen
 • Pass på at bidragsyter vet hvor de skal. Noen har aldri vært på en institusjon før
 • Vær helst til stede under aktiviteten. Hvis bidragsyter skal være alene med beboer, er det fint om dere prater om det på forhånd
 • Takk for besøket, og ønsk gjerne vedkommende velkommen tilbake

Anerkjennelse av bidrag

Vi ønsker å vise bidragsyterne at vi setter pris på den jobben de gjør! Vi forsøker å fange opp alle aktiviteter i vår blogg, og deler også noen av innleggene på vår Facebookside. Vi håper at det kan være med å inspirere flere til å bidra.

Har vi glemt å skrive om et bidrag? Skriv gjerne til oss på kontakt@vilmer.no!

Vi jobber med å få på plass flere samlinger sammen med kommunen for å gi litt ekstra honnør til de som bidrar. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har forslag eller innspill til hvordan vi kan ta bedre vare på bidragsyterne, eller hvordan vi kan nå ut til enda flere som kan bidra.

Send oss tips eller tilbakemeldinger