Flere gode opplevelser for de som trenger det mest

Flere gode opplevelser for de som trenger det mest

- fysisk og digitalt

VilMer engasjerer hele lokalsamfunnet i deres kommune til å skape meningsfylte opplevelser, samhold og fellesskap - på sykehjem og helsehus, dagtilbud og aktivitetssentre, bofellesskap og omsorgsboliger, og for hjemmeboende.

- Frivillighet basert på tid, lyst og interesser

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk"

- Cesare Pavese

Verdier VilMer tilfører

I samarbeid med kommunen tilfører VilMer betydelige verdier på flere viktige områder. Løsningen muliggjør en fleksibel og enkel kontakt og dialog mellom ansatte i kommunen på den ene siden – og bidragsytere på den andre.

For lokalsamfunnet og kommunen:
 • Mangedobling av antall bidragsytere
 • Mangedobling av antall aktiviteter for eldre
 • Økt innbyggerinvolvering – bygger stammefølelse
 • Hurtig digitaliseringsgevinst – økt digital kompetanse
 • Eldre kan bli boende lengre hjemme
 • Målrealisering Leve Hele Livet og Nasjonal strategi for frivillighet
For beboere / brukere / hjemmeboende:
 • Bedret livskvalitet for sårbare grupper og mindre sosial isolasjon
 • Bedret helse gjennom økt sosialisering, kognitiv og fysisk trening
For familie og nærstående:
 • Mer fornøyde – bedre og mer hyppig kontakt med nære og kjære
 • Positiv samhandling - streaming av aktiviteter og personlig innhold
For ansatte:
 • Mer rolige og tilfredse beboere
 • Avlastning gjennom at frivillige bidrar
 • Morsommere på jobb; flere innom og mer aktivitet
 • Tilpassede verktøy og faglig inspirasjon

Abonnementsløsninger

Det er enkelt å komme i gang med VilMer. Det krever ingen fysiske installasjoner og plattformen er tilgjengelig på PC, nettbrett og smarttelefoner.

1)

Abonnement

Digitale opplevelser og VR-opplevelser

Digitale opplevelser:
 • TV-perler fra NRK-arkivet, YouTube og Digitalarkivet
 • video- og hjernetrim
 • sakte-filmer
 • strømmede museumsbesøk og turer i naturen
 • webinarer
 • mye mer
VR-opplevelser:
 • reise gjennom London og Wien
 • gjenopplevelse av kjente og kjære steder i nærmiljøet
 • innhold som stimulerer til bevegelse, aktivitet og trening
 • dyrehagebesøk, hvalsafari og å rusle rundt blant pingviner på Antarktis
 • mye mer
2)

Abonnement

Lokaltilpassede digitale og fysiske opplevelser

Lokalt innhold som kan sees når som helst:
 • filmer fra historielaget
 • aktuelt fra lokalavisa
 • strømmede konserter
 • videoklipp med lokale helter
 • VilMer-videoer/-bilder fra aktiviteter
 • mye mer

En rekke tilbydere kan kontaktes for videosamtaler og annen aktivitet på video som lese- og musikkstunder.

Et stort antall lokale, regionale og nasjonale bidragsytere kan kontaktes for å avtale et mangfold av fysiske aktiviteter og opplevelser.

 • lag, foreninger og grupper
 • barnehager, skoler og studenter
 • bedrifter og institusjoner
 • enkeltpersoner

Spesialoppfølging og pleie av bidragsytere; motivere, inspirere og anerkjenne.
Gladsaker i lokalpresse og sosiale medier – VilMer administrerer lokal Facebook-gruppe.

Abonnement 2 inkluderer også abonnement 1

Inngår i begge abonnementer

 • Kommunetilpasset versjon av vilmer.no
 • Innhold vedlikeholdes og oppdateres løpende
 • Kobler de som vil oppleve med de som vil bidra med aktivitet
 • Rekrutterings- og koordineringsverktøy
 • Sertifikat/kvalifisering av bidragsytere
 • Søke jobb? Hent ut din VilMer-attest
 • Blogg med aktivitetsglimt, brukertips og faglig inspirasjon
 • Del aktiviteter og innlegg til sosiale medier
 • Opplæring og onboarding av superbrukere, inntil 10 timer
 • Invitasjoner til brukerforum og VilMer-konferanser
 • Brukeroppfølging og support med nyhetsbrev og påminnelser
 • Statistikkverktøy og rapporter med enkle uttak
 • Teknisk drift og service som sikrer god oppetid på plattform iht SLA

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester

Kampanjer for å rekruttere flere bidragsytere
Innholdsproduksjon og arbeid med å spre "gladsaker"
Organisering og gjennomføring av aktiviteter og arrangement
Spesialoppfølging av institusjoner / hjemmetjeneste

Kontakt