15. til 19. august 2022

Møt VilMer
og Livsglede for Eldre
på Arendalsuka

15. til 19. august 2022

Møt VilMer
og Livsglede for Eldre
på Arendalsuka

Bli kjent med våre løsninger for kommunene

Til sammen er Livsglede for Eldre og VilMer en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg og gode opplevelser for eldre, der aktivitet og livsglede blir satt i system. Dette er helt i tråd med Demensplan 2025 og kvalitetsreformen Leve Hele Livet.

Livsglede for Eldre endrer eldreomsorgen i Norge. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning, et kvalitetsstempel og et lederverktøy for institusjoner med heldøgns eldreomsorg. Livsgledebarnehager, livsgledeskoler og livsgledeforeninger besøker eldre og gjennomfører trivselsskapende aktiviteter som gir gode generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring.

Kontakt Livsglede for Eldre

VilMer jobber for å skape et større mangfold av gode opplevelser og hverdagsøyeblikk for eldre i hjem og på institusjoner. Over 80 norske kommuner bruker i dag en eller flere av VilMers løsninger for sosial velferdsteknologi. Gjennom VilMer Opplevelser, MinMemoria, Televindu, Aktivitetsdosetten, VilMer VR og Triggo setter VilMer aktiviteter og personsentrert omsorg i system.

Book møte med VilMer
Tone Haraldsen
Prosjektleder i Livsglede for Eldre
Send e-post
Linda Fahle-Johansen
Rådgiver i Livsglede for Eldre
Send e-post
Arne Harald Foss
Tjenesteleder i Livsglede for Eldre
Send e-post
Beate Olimstad
Administrasjonskonsulent i Livsglede for Eldre
Send e-post
Frode Salvesen
Administrasjons- og økonomileder i Livsglede for Eldre
Send e-post
Tone Bye, Generalsekretær for Livsglede for eldre
Tone Bye
Generalsekretær i Livsglede for Eldre
Send e-post
Signe Stræte Bjørnstad, VilMer
Signe Bjørnstad
Kundepleie og drift i VilMer
Send e-post
Margrethe Nordby, VilMer
Margrethe Nordby
Kundepleie og drift i VilMer
Send e-post
Øystein Landgraff, daglig leder og gründer i VilMer
Øystein Landgraff
Daglig leder og gründer i VilMer
Send e-post
Lone Koldby
Lone Koldby
Daglig leder og gründer av Aktivitetsdosetten
Send e-post
Marthe Dyrud, leder for salg i VilMer
Marthe Dyrud
Leder for salg i VilMer
Send e-post

Bli kjent med oss på Arendalsuka

Hvor: Stand 88 på Sam Eydes plass.

Livsglede for Eldre og VilMer står sammen på stand under Arendalsuka. Sammen er vi en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg og gode opplevelser for eldre, der aktivitet og livsglede blir satt i system.

Kom innom og bli bedre kjent med hva vi kan bidra med i din kommune.

Paneldebatt med fokus på generasjonsmøter og medborgerskap

Tidspunkt: Tirsdag 16. august, kl. 16.30 - 17.30
Sted: Samfunnsteltet

I paneldebatten er Sigbjørn Johnsen ordstyrer og vil innlede arrangementet ved å reflektere rundt generasjonskontrakten fra et 2022-perspektiv.

Sigbjørn er kjent for å snakke om «generasjonskontrakten» og det å bygge bro mellom generasjonene. Dette er nært knyttet til arrangementets hovedtema om viktigheten av gode generasjonsmøter og medborgerskap som et ledd i å skape en god eldreomsorg i fremtiden.

Agenda:

  • Velkommen
  • Innledning ved dagens ordstyrer Sigbjørn Johnsen
  • Kort om Livsglede for Eldre ved generalsekretær Tone Bye
  • Kort om VilMer ved daglig leder Øystein Landgraff
  • Paneldebatt

Viktige spørsmål i paneldebatten:

  • Hvordan tenker vi rundt generasjonsmøter når vi kjenner til utfordringer knyttet til økt aldring i samfunnet og stadig flere omsorgstrengende?
  • Hva slags modeller og løsninger for generasjonsmøter er det som virkelig vil monne?
  • Hva slags rolle kan sosial velferdsteknologi og nye digitale løsninger spille?
  • I hvilken grad er det realistisk at lokalsamfunn og frivillighet kan være en del av løsningen?
  • Hva bør politikerne gjøre nå i 2022 for å sikre flere generasjonsmøter fremover?

Paneldeltakere

Sigbjørn Johnsen, tidligere finansminister og fylkesmann
Sigbjørn Johnsen
Tidligere finansminister og fylkesmann
Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet
Jan Davidsen
Forbundsleder i Pensjonistforbundet
Bente Lund Jacobsen
Eldreombudet
Kåre Hagen, senterleder ved Senter forvelferds- og arbeidslivsforskning, Oslomet
Kåre Hagen
Senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
Ina R. Libak, tidligere AUF-leder
Ina R. Libak
Tidligere AUF-leder
Arild Kristensen
Leder Norwegian Smart Care Cluster
Iselin Vistekleiven
Prosjektleder for Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal
Øystein Landgraff, daglig leder og gründer i VilMer
Øystein Landgraff
Daglig leder og gründer i VilMer
Tone Bye, Generalsekretær for Livsglede for eldre
Tone Bye
Generalsekretær i Livsglede for Eldre
Book møte med VilMer

Vil du lære mer om VilMers løsninger?

VilMers løsninger setter mennesket i sentrum gjennom persontilpassede aktiviteter og opplevelser og bidrar til å realisere kvalitetsreformen Leve hele livet.
Kontakt Livsglede for Eldre

Vil du lære mer om Livsglede for Eldre?

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager.