VilMer Aktivitetsplan

Sikrer tett dialog og samspill med pårørende

favorite
Tett dialog og involvering av pårørende i det som skjer i omsorgtjenesten
favorite
Pårørende får tilgang til beboerens personlige profil og aktivitetsplan
favorite
Pårørende får enkel oversikt og informasjon om kommende aktiviteter.
PC som viser eksempel på hvordan pårørende inkluderes i den eldres hverdag på sykehjemmet og hvor enkelt det er å holde en god dialog

Tett dialog og samspill med pårørende til beboerene

Pårørende til beboere ønsker mer informasjon fra omsorgstjenesten, og flere uttrykker misnøye med aktivitetstilbudet til sin kjære. VilMer Aktivitetsplan fremmer gode øyeblikk og aktiviteter for beboerne i avdelingene, og løsningen holder familie og pårørende enkelt oppdatert og involvert. Dette gir positive effekter for de eldre og deres familie, men også for helsetjenesten og helseansatte.
Eksempel på hvordan beboerprofilen ser ut i VilMer Aktivitetsplan
Tilpasset vising av aktivitetsplanen
Pårørende har en tilpasset visning av VilMer Aktivitetsplan med videoer og bilder av aktiviteter som gjennomføres på avdelingen, informasjon om planlagte aktiviteter, med mer. Ved å bli jevnlig oppdatert involveres og engasjeres de i hverdagen til sin kjære.
Eksempel på hvordan familie og pårørende kan følge med via beboerprofilen i VilMer Aktivitetsplan
Forbedrer informasjonsflyten og kontakten
Familien får tilgang til beboerens personlige profil og aktivitetsplan, og de kan legge inn hilsninger, dele bilder og holde kontakt digitalt. De kan også videreutvikle profilen og bidra med informasjon som forbedrer den personlige aktivitetsplanen.
For en god ide! Familien kan bruke løsningen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."
Bent Høie, tidligere helse- og omsorgsminister
Bent Høie
Foto: Borgos Foto AS, regjeringen.no