Om VilMer

VilMer har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for beboere på sykehjem og institusjoner. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser - VilMer Opplevelser – til vi i dag utvikler og tilbyr en rekke løsninger for personsentrert omsorg.
Frivillige bidrar gjennom VilMer opplevelser
Totalleverandør av gode opplevelser for eldre
Bilder som representerer VilMers produkter: VilMer opplevelser, MinMemoria, Digitale opplevelser, VilMer VR og Triggo

Utvikling og innovasjon

Vi ser store muligheter i å bruke teknologi på områder hvor det tradisjonelt ikke har vært vanlig. Sosial teknologi skal ikke erstatte de varme hendene i omsorgstjenesten, men skal gi et større mangfold og en aktiv og meningsfull hverdag – for ansatte, beboere og pårørende.

Utvikling og innovasjon står helt sentralt i vår virksomhet – i tett dialog med våre samarbeidende kommuner. Vi vet at samfunnet trenger mer teknologi som styrker folkehelsa, og som aktiverer flere i lokalsamfunnet til å bidra. Vårt bidrag er personsentrert omsorg og livsglede satt i system.  

Vi minnes ikke dager, men øyeblikk

Vårt team

VilMer-teamet består av dedikerte medarbeidere med solid kompetanse og erfaring på sentrale områder, som teknologi- og produktutvikling, kundepleie, digital kundeoppfølging og ikke minst helse- og omsorgsarbeid.

Historien

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk." VilMer ble startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som bidrar til glede for andre og glede for seg selv. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. På kartet ser dere hvilke kommuner der VilMer og/eller MinMemoria er etablert. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for de som trenger det mest – fysisk og digitalt.

2017
Oppstart i Ringsaker kommune.
2018
Suksessfull start med mangedobling av positiv aktivitet i Ringsaker.
2019
En rekke nye kommuner i Innlandet tar i bruk VilMer Opplevelser.
2020
Utrulling i nye regioner og innovasjonskontrakt med Trondheim kommune. MinMemoria blir en del av VilMer. VilMer Digitale opplevelser lanseres som et nytt tilbud under korona-nedstengingen.
2021
VilMer inngår avtaler med stadig flere kommuner. VR og aktivitetsappen Triggo lanseres. Televindu blir en del av VilMer. Første kunder i Danmark.
Illustrasjon. Norgeskart med uthevet lokasjoner.
Blide personer som bruker MinMemoria

MinMemoria

I 2020 ble MinMemoria en del av VilMer. MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. Visjon med MinMemoria var å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Denne visjonen lever videre.

Blide personer som bruker MinMemoria

MinMemoria

I 2020 ble MinMemoria en del av VilMer. MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. Visjon med MinMemoria var å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Denne visjonen lever videre.

Illustrasjon: Televindu app

Televindu

I 2021 ble Televindu en del av VilMer. Televindu er et hjelpemiddel hvor film brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Televindu har flere hunder filmer og en tilpasset plattform som vil bli videreutviklet i VilMer.

Televindu

I 2021 ble Televindu en del av VilMer. Televindu er et hjelpemiddel hvor film brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Televindu har flere hunder filmer og en tilpasset plattform som vil bli videreutviklet i VilMer.

Illustrasjon: Televindu app

Kontakt oss

Ikon. E-post
Send oss en e-post 
kontakt@vilmer.no
Ikon. Ring eller send SMS
Ring eller send SMS 
913 60 068
Ikon. Facebook
Lik oss på Facebook 
VilMerNorge
Ikon. Facebook
Følg oss på Instagram
VilMerNorge
Kontaktskjema
Vårt velferdssamfunn står overfor en formidabel utfordring. Vi må innrette oss slik at vi også i framtiden kan sikre at vi har et godt velferdstilbud i alle livets faser, fra barnehage og skole som ung til pleie og omsorg som gammel. Dette ansvaret er det jeg kaller generasjonskontrakten.
Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

VilMer har etablert en digital plattform som forenkler koblingen mellom ressurser og behov. Gjennom stadig videreutvikling av plattform og digitale løsninger samarbeider VilMer med et stort antall bidragsytere og tilbydere på den ene siden – og personer og aktører som bestiller / avtaler og organiserer aktiviteter og opplevelser på den andre siden. VilMer og MinMemoria samarbeider også tett med en lang rekke av dyktige partnere og leverandører. Nedenfor har vi listet opp noen av dem:

Våre kunder

Bamble

Bamble kommunevåpen

Beiarn

Beiarn kommunevåpen

Bjørnafjorden

Bokn

Bokn kommunevåpen

Brønnøy

Brønnøy kommunevåpen

Bø i Vesterålen

Bø i Vesterålen kommunevåpen

Elverum

Elverum kommunevåpen

Farsund

Farsund kommunevåpen

Fitjar

Fitjar kommunevåpen

Fjaler

Fjaler kommunevåpen

Gjesdal

Gjesdal kommunevåpen

Gildeskål

Gildeskål kommunevåpen

Gjøvik

Gjøvik kommunevåpen

Harstad

Harstad kommunevåpen

Haugesund

Haugesund kommunevåpen

Hemnes

Hemnes kommunevåpen

Hjartdal

Hjartdal kommunevåpen

Hjelmeland

Hjelmeland kommunevåpen

Hol

Hol kommunevåpen

Inderøy

Inderøy kommunevåpen

Indre Østfold

Indre Østfold kommunevåpen

Jammerbugt

Jammerbugt kommunevåpen

Kinn

Kinn kommunevåpen

Kvitsøy

Kvitsøy kommunevåpen

Larvik

Larvik kommunevåpen

Leka

Leka kommunevåpen

Løten

Løten kommunevåpen

Melhus

Melhus kommunevåpen

Meløy

Meløy kommunevåpen

Moss

Moss kommunevåpen

Orkland

Orkland kommunevåpen

Rana

Rana kommunevåpen

Rennebu

Rennebu kommunevåpen

Ringebu

Ringebu kommunevåpen

Ringsaker

Ringsaker kommunevåpen

Selbu

Selbu kommunevåpen

Sigdal

Sigdal kommunevåpen

Siljan

Siljan kommunevåpen

Skien

Skien kommunevåpen

Sola & Tananger

Sola og Tananger kommunevåpen

Søndre Land

Søndre Land kommunevåpen

Trondheim

Trondheim kommunevåpen

Tydal

Tydal kommunevåpen

Ullensvang

Ullensvang kommunevåpen

Vadsø

Vadsø kommunevåpen

Vestre Slidre

Vestre Slidre kommunevåpen

Vestre Toten

Vestre Toten kommunevåpen

Vågan

Vågan kommunevåpen

LHL

LHL-logo

Lovisenberg omsorg

Lovisenberg omsorgs logo

Våre samarbeidspartnere

Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk

Vår visuelle profil

Her finner du profilmanualen og våre logoer i godkjente farger.
Se profilmanual