Opplevelser og sosialt samvær har stor positiv innvirkning på livskvalitet. VilMer tilbyr løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som er med på å skape et mer aldersvennlig Norge.

Om VilMer

VilMer har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for beboere på sykehjem og institusjoner. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser - VilMer Opplevelser – til vi i dag utvikler og tilbyr vi en rekke løsninger for personsentrert omsorg.
Frivillige bidrar gjennom VilMer opplevelser
Bilder som representerer VilMers produkter: VilMer opplevelser, MinMemoria, Digitale opplevelser, VilMer VR og Triggo

Utvikling og innovasjon

Vi ser store muligheter i å bruke teknologi på områder hvor det tradisjonelt ikke har vært vanlig. Sosial teknologi skal ikke erstatte de varme hendene i omsorgstjenesten, men skal gi et større mangfold og en aktiv og meningsfull hverdag – for ansatte, beboere og pårørende.  

Utvikling og innovasjon står helt sentralt i vår virksomhet – i tett dialog med våre samarbeidende kommuner. Vi vet at samfunnet trenger mer teknologi som styrker folkehelsa, og som aktiverer flere i lokalsamfunnet til å bidra. Vårt bidrag er personsentrert omsorg og livsglede satt i system.  

Vårt team

VilMer-teamet består av dedikerte medarbeidere med solid kompetanse og erfaring på sentrale områder, som teknologi- og produktutvikling, kundepleie, digital kundeoppfølging og ikke minst helse- og omsorgsarbeid.

Historien

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk." VilMer ble startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som bidrar til glede for andre og glede for seg selv. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. På kartet ser dere hvilke kommuner der VilMer og/eller MinMemoria er etablert. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for de som trenger det mest – fysisk og digitalt.

VilMer ble startet i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører til å bidra til glede for andre og seg selv. Siden da har antall kunder økt betraktelig og flere gode løsninger har blitt en del av vårt tilbud.
2017
Oppstart i Ringsaker kommune.
2018
Suksessfull start med mangedobling av positiv aktivitet i Ringsaker.
2019
En rekke nye kommuner i Innlandet tar i bruk VilMer Opplevelser.
2020
Utrulling i nye regioner og innovasjonskontrakt med Trondheim kommune. MinMemoria blir en del av VilMer. VilMer Digitale opplevelser lanseres som et nytt tilbud under korona-nedstengingen.
2021
VilMer inngår avtaler med stadig flere kommuner. VR og aktivitetsappen Triggo lanseres. Televindu blir en del av VilMer. Første kunder i Danmark.
Illustrasjon. Norgeskart med uthevet lokasjoner.
Blide personer som bruker MinMemoria

MinMemoria

I 2020 ble MinMemoria en del av VilMer. MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. Visjon med MinMemoria var å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Denne visjonen lever videre.

Televindu

I 2021 ble Televindu en del av VilMer. Televindu er et hjelpemiddel hvor film brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Televindu har flere hunder filmer og en tilpasset plattform som vil bli videreutviklet i VilMer.
Illustrasjon: Televindu app

Kontakt oss

Ikon. E-post
Send oss en e-post 
kontakt@vilmer.no
Ikon. Ring eller send SMS
Ring eller send SMS 
913 60 068
Ikon. Facebook
Lik oss på Facebook 
VilMerNorge
Ikon. Facebook
Følg oss på Instagram
VilMerNorge
Kontaktskjema
Vårt velferdssamfunn står overfor en formidabel utfordring. Vi må innrette oss slik at vi også i framtiden kan sikre at vi har et godt velferdstilbud i alle livets faser, fra barnehage og skole som ung til pleie og omsorg som gammel. Dette ansvaret er det jeg kaller generasjonskontrakten.
Sigbjørn Johnsen
Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann
Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

Samarbeidspartnere VilMer og MinMemoria

VilMer har etablert en digital plattform som forenkler koblingen mellom ressurser og behov. Gjennom stadig videreutvikling av plattform og digitale løsninger samarbeider VilMer med et stort antall bidragsytere og tilbydere på den ene siden – og personer og aktører som bestiller / avtaler og organiserer aktiviteter og opplevelser på den andre siden. VilMer og MinMemoria samarbeider også tett med en lang rekke av dyktige partnere og leverandører. Nedenfor har vi listet opp noen av dem:

Våre kunder

Ringsaker

Illustrasjon: Ringsaker kommunevåpen

Elverum

Illustrasjon: Elverum kommunevåpen

Ringebu

Illustrasjon: Ringebu kommunevåpen

Løten

Illustrasjon: Løten kommunevåpen

Søndre Land

Illustrasjon: Søndre Land kommunevåpen

Gjøvik

Illustrasjon: Gjøvik kommunevåpen

Vestre Toten

Illustrasjon: Vestre Toten kommunevåpen

Trondheim

Illustrasjon: Trondheim kommunevåpen

Orkland

Illustrasjon: Orkland kommunevåpen

Kinn

Illustrasjon: Kinn kommunevåpen

Bjørnafjorden

Illustrasjon: Bjørnafjorden kommunevåpen

Farsund

Illustrasjon: Farsund kommunevåpen

Melhus

Illustrasjon: Melhus kommunevåpen

Ullensvang

Illustrasjon: Ullensvang kommunevåpen

Vadsø

Illustrasjon: Vadsø kommunevåpen

Rennebu

Illustrasjon: Rennebu kommunevåpen

Hol

Illustrasjon: Hol kommunevåpen

Beiarn

Illustrasjon: Beiarn kommunevåpen

Vestre Slidre

Illustrasjon: Vestre Slidre kommunevåpen

Sola & Tananger

Illustrasjon: Sola og Tananger kommunevåpen

Vefsn

Illustrasjon: Vefsn kommunevåpen

Rana

Illustrasjon: Rana kommunevåpen

Meløy

Illustrasjon: Meløy kommunevåpen

Indre Østfold

Illustrasjon: Indre Østfold kommunevåpen

Fitjar

Illustrasjon: Fitjar kommunevåpen

Gjesdal

Illustrasjon: Gjesdal kommunevåpen

Skien

Illustrasjon: Skien kommunevåpen

Tydal

Illustrasjon: Tydal kommunevåpen

Hjartdal

Illustrasjon: Hjartdal kommunevåpen

Moss

Illustrasjon: Moss kommunevåpen

Harstad

Illustrasjon: Harstad kommunevåpen

Fjaler

Illustrasjon: Fjaler kommunevåpen

Hemnes

Illustrasjon: Hemnes kommunevåpen

Jammerbugt

Illustrasjon: Jammerbugt kommunevåpen

LHL

Illustrasjon: LHL logo

Våre samarbeidspartnere

Arktekk
Relevant Software
Take a Walk
ATEASenter for omsorgsforskning

Innovasjonsmiljøer / inkubatorer / investorer

Innovasjon Norge
Investinor
first seed
Komm-in
Klosser Innovasjon
Helse INN
Inkubator Salten

Vår visuelle profil

Her finner du profilmanualen og våre logoer i godkjente farger.
Se profilmanual