Lær om VilMer

Vi bygger fremtidens eldreomsorg:

Aktivitet som tjeneste

VilMer bruker moderne teknologi til å levere aktivitet som tjeneste

Gjennom digitale aktivitetsplaner leverer VilMer hver uke et avtalt antall fysiske og digitale aktiviteter til blant annet avdelinger på sykehjem, dagtilbud, omsorgsboliger og eldre hjemmeboende.

Aktivitetene er tilpasset de eldre ut fra deres livshistorie, interesser og helsetilstand. VilMer sørger for at aktivitetene gjennomføres i samarbeid med et stort mangfold av frivillige lag, foreninger, barnehager, skoler, bedrifter, enkeltpersoner, “hverdagsvenner» og betalte bidragsytere, partnere og leverandører, og i tett samspill med helsepersonell og pårørende.

Trykk for å lese mer
expand_more

Utallige gode øyeblikk levert til over 100 fornøyde kunder og store helseaktører i Skandinavia

VilMer har avtaler med over 100 kommuner i Norge, Sverige og Danmark, og vi jobber tett med flere ideelle og private omsorgsaktører i Skandinavia. Vi har også et voksende antall privatkunder – eldre hjemmeboende og deres familie og pårørende.
Vi er stolte over vår nye lagkamerat

Dag Otto Lauritzen er aktiv ambassadør for VilMer

– En av mine store drivkrefter har alltid vært å inspirere og motivere mennesker til å ta vare på helsen gjennom mosjon og trening. VilMers løsninger skaper gode øyeblikk for eldre og personer med demens, og VilMer treffer meg midt i hjertet. Jeg ønsker å hjelpe VilMer med å engasjere flere til å bidra med sosial og fysisk aktivitet – som frivillige for beboere på omsorgsinstitusjoner, og som «hverdagsvenner» for eldre som bor hjemme.
Les om samarbeidet
trending_flat

Våre gode samarbeidspartnere

VilMer åpner dørene mellom omsorgstjenesten og lokalsamfunnet

Med VilMer og VilMer Aktivitetsplan engasjeres hele lokalsamfunnet til å skape flere gode øyeblikk for alle beboere og brukere i omsorgstjenesten.
Et illustrativt forsidebilde som oppsummerer det som står i tabsene
«Vi minnes ikke dager, men øyeblikk»
Utnytter kraften i teknologien ved å gi mer til flere
Effektiviserer og motiverer til personsentrerte aktiviteter og omsorg
Samler all aktivitet og alle gode løsninger på et sted – tilpasset brukernes ønsker
Treffer de eldre, og helsepersonell, pårørende, frivillige og andre bidragsytere
Bidrar til involvering og skaper verdi, engasjement og samhold i hele lokalsamfunnet

Utvikling og innovasjon er en del av hverdagen i VilMer

Vi ser store muligheter i å bruke teknologi på områder hvor det tradisjonelt ikke har vært vanlig. Sosial teknologi skal ikke erstatte de varme hendene i omsorgstjenesten, men skal gi et større mangfold og en aktiv og meningsfull hverdag – for de eldre, for helsepersonell, for familie og pårørende – og for store og små bidragsytere og støttespillere i lokalsamfunnet rundt.
Aktivitetene er tilpasset de eldre ut fra deres livshistorie, interesser og helsetilstand. VilMer sørger for at aktivitetene gjennomføres i samarbeid med et stort mangfold av frivillige lag, foreninger, barnehager, skoler, bedrifter, enkeltpersoner, “hverdagsvenner» og betalte bidragsytere, partnere og leverandører, og i tett samspill med helsepersonell og pårørende.

Vårt team

VilMer-teamet består av dedikerte medarbeidere med solid kompetanse og erfaring på sentrale områder, som teknologi- og produktutvikling, kundepleie, digital kundeoppfølging og ikke minst helse- og omsorgsarbeid.

VilMer - år for år

VilMer startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som vil bidra til glede for andre og til glede for seg selv. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for eldre – fysisk og digitalt.
Oppstart i Ringsaker kommune.
Suksessfull start med mangedobling av positiv aktivitet i Ringsaker.
Flere nye kommuner i Innlandet tar i bruk VilMer Opplevelser.
Utrulling i nye regioner og stor innovasjonskontrakt med Trondheim kommune. MinMemoria blir en del av VilMer. VilMer Digitale opplevelser lanseres som et nytt tilbud under korona-nedstengingen.
VilMer inngår avtaler med stadig flere kommuner. VR og aktivitetsappen Triggo lanseres. Televindu blir en del av VilMer. Første kunder i Danmark og Sverige.
Fortsatt god vekst i form av avtaler med over 80 skandinaviske kommuner. Aktivitetsdosetten og Vidoc blir en del av VilMer. VilMer nettbutikk lanseres.
VilMer lanserer første versjon av VilMer Aktivitetsplan – der alle VilMers løsninger er integrert. Løsningen bygger på VilMers samlede erfaring og tilbakemeldinger fra helsepersonell, pårørende og frivillige over mange år. Brukstall og antall gode aktiviteter i regi av frivillige øker kraftig. VilMer lanseres for eldre hjemmeboende, og blir tatt svært godt imot. VilMer får også store ideelle og private aktører som kunder.
Tidligere finansminister og fylkesmann, og VilMers samtalepartner:

Sigbjørn Johnsen

– Vårt velferdssamfunn står overfor en formidabel utfordring. Vi må innrette oss slik at vi også i framtiden kan sikre at vi har et godt velferdstilbud i alle livets faser, fra barnehage og skole som ung til pleie og omsorg som gammel. Dette ansvaret er det jeg kaller generasjonskontrakten.
Se aktivitetene med Sigbjørn
trending_flat

Med ønske om å skape flere gode øyeblikk, også for eldre hjemmeboende:

VilMer Hverdagsvenn

De siste årene har VilMer skapt over 100.000 gode øyeblikk for seniorer i samarbeid med nesten 100 kommuner. Vi tar nå denne erfaringen med hjem til eldre hjemmeboende.
VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste med mål om å øke fysisk og sosial aktivitet for hjemmeboende seniorer. Dette gjør vi med hjelp fra engasjerte, hyggelige og pålitelige medmennesker i lokalsamfunnet - våre hverdagsvenner. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, utarbeider vi en plan med faste besøk av faste hverdagsvenner. Vi legger opp til varierte aktiviteter som sosialt samvær, utflukter, tilpasset mosjon, følge til sosiale møteplasser og andre følgetjenester.
Hverdagsvennene drar nytte av erfaringen og teknologiplattformen til VilMer. I tillegg får eldre hjemmeboende tilgang til VilMers digitale løsninger.

Hvis aktivitet var en pille, så ville alle ha tatt den!

Vi i VilMer mener at våre eldre fortjener mer aktivitet og flere gode øyeblikk. Vi gir deg 11 gode grunner.
1. Fysisk helse
Aktiviteter som innebærer bevegelse, slik som gåturer, dansing eller styrketrening, bidrar til å opprettholde god fysisk helse. Dette kan forebygge kroniske tilstander som hjerte- og karsykdommer, osteoporose og diabetes. Målrettede programmer viste forbedret fysisk helse for 45% av deltakerne i USA.
2. Mental helse
Aktiviteter som utfordrer hjernen, slik som puslespill, brettspill og kreative hobbyer, kan bidra til å forsinke kognitiv tilbakegang og redusere risikoen for demens. Målrettede programmer for sosial interaksjon viser også redusert ensomhet for 70% av deltakerne – og eliminerte ensomhet for 40%.
3. Sosial interaksjon redder liv
Deltakelse i samfunnsaktiviteter og sosialisering med andre er viktig for mental helse. Dette kan bidra til å forebygge depresjon og ensomhet, som er vanlige problemer blant eldre. Sosial isolasjon og inaktivitet er sammenlignbart med røyking og er blant de ledende risikoene for død.
4. Følelse av formål og prestasjon
Aktiv deltakelse i aktiviteter gir eldre en følelse av formål og mestring. Dette kan bidra til å forebygge følelser av hjelpeløshet og mangel på livskvalitet. Sosiale støttemodeller i Finland viser forbedringer på alle målte områder: Aktivitet, mentale funksjoner, symptomer, depresjon, angst og energinivåer.
Kilde: gubbe.uk
5. Ernæring og sunne vaner
Aktiviteter som inkluderer matlaging eller deltakelse i felles måltider kan fremme sunne spisevaner og ernæring. Dette er avgjørende for å forebygge underernæring og forbedre generell helse.
6. Forebygging av fall
Aktiviteter som fokuserer på balanse- og styrketrening kan bidra til å redusere risikoen for fall og skader blant eldre, som ofte har begrenset balanse og muskelstyrke. Et enkelt hoftebrudd koster kommunene og staten over 1 MNOK (data fra 2011), og studier viser at trening kan redusere fall med 20-40%.
7. Medisinhåndtering
Aktiviteter som krever regelmessighet og rutine, slik som deltakelse i et gruppetreningsprogram, kan også hjelpe eldre med å holde styr på sine medisinplaner, noe som er viktig for å forebygge forverring av kroniske tilstander.
8. Lavere helsekostnader
Forebyggende aktiviteter som opprettholder god helse blant eldre, kan potensielt redusere belastningen på helsevesenet og kostnadene knyttet til behandling av kroniske sykdommer. I USA viste proaktivt sosialt samvær for eldre reduserte helsekostnader på 33% for aktive deltakere.
9. Forbedret søvn
Regelmessig fysisk aktivitet og mentale utfordringer kan bidra til bedre søvnkvalitet, noe som er viktig for å forebygge søvnforstyrrelser og relaterte helseproblemer.
10. Forbedret immunsystem
Noen typer aktiviteter kan styrke immunforsvaret, noe som gjør kroppen bedre rustet til å motstå sykdommer, inkludert infeksjoner og forkjølelse.
11. Reduserer bekymring for kjære
Mange familiemedlemmer – typisk 1/5 av befolkningen – tar seg av en eldre slektning, og mange opplever at deres inaktivitet er en kilde til "betydelig bekymring", noe som fører til at de bruker 6-10 timer per uke på å aktivisere sine kjære selv.
Kvinnelig helsepersonell smiler til en eldre dame mens de snakker om robotkatten den eldre damen har på fanget

Gevinster for brukere, helsepersonell og lokalsamfunn

VilMers løsninger skaper stor verdi – ikke bare i form av økt livskvalitet og flere gode øyeblikk, men også rent økonomisk. Løsningene frigjør viktig tid for helsepersonell, skaper økt trivsel blant ansatte og ro i avdelingene, og muliggjør redusert medikamentbruk.
Våre løsninger hjelper kommunene med å levere på nasjonale reformer som Leve hele livet og gjør det lettere å ivareta lovpålagte krav. Våre kunder får en oversikt over hvilke gevinster de kan forvente. Sammen setter vi en konkret ambisjon og samarbeider strukturert for å realisere den.

VilMers bidrag til FNs bærekraftsmål

VilMer er forpliktet til å bidra til FNs bærekraftsmål og jobber aktivt for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.