Om VilMer

VilMer har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for beboere på sykehjem og institusjoner. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser - VilMer Opplevelser – til vi i dag utvikler og tilbyr en rekke løsninger for personsentrert omsorg.
Frivillige bidrar gjennom VilMer opplevelser
Totalleverandør av gode opplevelser for eldre
Bilder som representerer VilMers produkter: VilMer opplevelser, MinMemoria, Digitale opplevelser, VilMer VR og Triggo

Utvikling og innovasjon

Vi ser store muligheter i å bruke teknologi på områder hvor det tradisjonelt ikke har vært vanlig. Sosial teknologi skal ikke erstatte de varme hendene i omsorgstjenesten, men skal gi et større mangfold og en aktiv og meningsfull hverdag – for ansatte, beboere og pårørende.

Utvikling og innovasjon står helt sentralt i vår virksomhet – i tett dialog med våre samarbeidende kommuner. Vi vet at samfunnet trenger mer teknologi som styrker folkehelsa, og som aktiverer flere i lokalsamfunnet til å bidra. Vårt bidrag er personsentrert omsorg og livsglede satt i system.  

Vi minnes ikke dager, men øyeblikk

Vårt team

VilMer-teamet består av dedikerte medarbeidere med solid kompetanse og erfaring på sentrale områder, som teknologi- og produktutvikling, kundepleie, digital kundeoppfølging og ikke minst helse- og omsorgsarbeid.

Historien

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk." VilMer startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som vil bidra til glede for andre og til glede for seg selv. Vi har etter hvert fått flere løsninger innen sosial velferdsteknologi.

VilMer setter livsglede, aktivitet og opplevelser for eldre i system, og vi har utviklet oss til å bli en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg. På kartet ser dere hvilke kommuner som har inngått avtaler om bruk av en eller flere av VilMers løsninger. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for eldre – fysisk og digitalt.

2017
Oppstart i Ringsaker kommune.
2018
Suksessfull start med mangedobling av positiv aktivitet i Ringsaker.
2019
Flere nye kommuner i Innlandet tar i bruk VilMer Opplevelser.
2020
Utrulling i nye regioner og innovasjonskontrakt med Trondheim kommune. MinMemoria blir en del av VilMer. VilMer Digitale opplevelser lanseres som et nytt tilbud under korona-nedstengingen.
2021
VilMer inngår avtaler med stadig flere kommuner. VR og aktivitetsappen Triggo lanseres. Televindu blir en del av VilMer. Første kunder i Danmark og Sverige.
2022
Fortsatt god vekst i form av avtaler med over 80 skandinaviske kommuner. Aktivitetsdosetten og Vidoc blir en del av VilMer. VilMer nettbutikk lanseres.
Illustrasjon. Norgeskart med uthevet lokasjoner.
Blide personer som bruker MinMemoria

MinMemoria

I 2020 ble MinMemoria en del av VilMer. MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. Visjonen med MinMemoria var å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Denne visjonen lever videre.

Illustrasjon: Televindu-app

Digitale opplevelser

Digitale opplevelser

I 2021 ble Televindu, nå Digitale opplevelser, en del av VilMer. Digitale opplevelser er et hjelpemiddel hvor digitalt innhold brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Digitale opplevelser har flere hundre filmer og annet digitalt innhold på en tilpasset plattform som vil bli videreutviklet i VilMer.

I 2021 ble Televindu, nå Digitale opplevelser, en del av VilMer. Digitale opplevelser er et hjelpemiddel hvor digitalt innhold brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidrar til å forebygge uro og angst. Digitale opplevelser har flere hundre filmer og annet digitalt innhold på en tilpasset plattform som vil bli videreutviklet i VilMer.

Illustrasjon: Televindu-app
Blide personer som bruker MinMemoria

Aktivitetsdosetten

I 2022 ble Aktivitetsdosetten en del av VilMer. Aktivitetsdosetten er et erfarings- og forskningsbasert system som gjør det enklere for pleiepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Systemet er tatt i bruk på en rekke omsorgsinstitusjoner over hele Norge. Sammen skal VilMer og Aktivitetsdosetten møte samfunnets økte behov for persontilpasset omsorg.

Illustrasjon: Televindu-app

VilMer VR blir en mer komplett løsning

VilMer VR blir en mer komplett løsning

I 2022 inngikk VR-aktøren Vidoc et tett samarbeid med VilMer. Vidoc har en visjon om at eldre mennesker og personer med demens skal få et skreddersydd medietilbud hvor opplevelsen er tilpasset funksjonsevne.

VilMers ambisjon er at alle samarbeidende kommuner skal få en komplett og forbedret VR-løsning som bygger på det beste både fra Vidocs VR-løsning og fra VilMers eksisterende VR-løsning. Filmbiblioteket i VilMer VR blir med dette utvidet med over 130 nye VR-filmer i høy kvalitet, og nye sjangere og reisedestinasjoner gir et bredere filmmangfold og et enda bedre utvalg av gode VR-opplevelser.

I 2022 inngikk VR-aktøren Vidoc et tett samarbeid med VilMer. Vidoc har en visjon om at eldre mennesker og personer med demens skal få et skreddersydd medietilbud hvor opplevelsen er tilpasset funksjonsevne.

VilMers ambisjon er at alle samarbeidende kommuner skal få en komplett og forbedret VR-løsning som bygger på det beste både fra Vidocs VR-løsning og fra VilMers eksisterende VR-løsning. Filmbiblioteket i VilMer VR blir med dette utvidet med over 130 nye VR-filmer i høy kvalitet, og nye sjangere og reisedestinasjoner gir et bredere filmmangfold og et enda bedre utvalg av gode VR-opplevelser.

Illustrasjon: Televindu-app

Med ønske om å skape flere gode øyeblikk, også for eldre hjemmeboende

VilMer Hverdagsvenn

De siste årene har VilMer skapt over 100.000 gode øyeblikk for seniorer i samarbeid med nesten 100 kommuner. Vi tar nå denne erfaringen med hjem til deg.

VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste med mål om å øke fysisk og sosial aktivitet for hjemmeboende seniorer. Dette gjør vi med hjelp fra engasjerte, hyggelige og pålitelige medmennesker i lokalsamfunnet - våre Hverdagsvenner. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, utarbeider vi en plan med faste besøk av faste Hverdagsvenner. Vi legger vi opp til varierte aktiviteter som sosialt samvær, utflukter, tilpasset mosjon, følge til sosiale møteplasser og andre følgetjenester.

Hverdagsvennene drar nytte av erfaringen og teknologiplattformen til VilMer. I tillegg får eldre hjemmeboende tilgang til VilMers ulike digitale løsninger.
Vårt velferdssamfunn står overfor en formidabel utfordring. Vi må innrette oss slik at vi også i framtiden kan sikre at vi har et godt velferdstilbud i alle livets faser, fra barnehage og skole som ung til pleie og omsorg som gammel. Dette ansvaret er det jeg kaller generasjonskontrakten.
Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen
Referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

Gevinster for brukere, helsepersonell og lokalsamfunn

VilMers løsninger skaper stor verdi – ikke bare i form av økt livskvalitet og flere gode øyeblikk, men også rent økonomisk. Løsningene frigjør viktig tid for helsepersonell, skaper økt trivsel blant ansatte og ro i avdelingene, og muliggjør redusert medikamentbruk.

Våre løsninger hjelper kommunene med å levere på nasjonale reformer som Leve hele livet og gjør det lettere å ivareta lovpålagte krav. Våre kunder får en oversikt over hvilke gevinster de kan forvente. Sammen setter vi en konkret ambisjon og samarbeider strukturert for å realisere den.

To smilende helsearbeidere To kvinner hygger seg sammen

Kontakt oss

Ikon. E-post
E-post:
kontakt@vilmer.no
Ikon. Ring eller send SMS
Telefon:
73 02 22 22
Ikon. Ring eller send SMS
E-post:
Trykk på snakkeboblen nederst til høyre på siden for å chatte med oss.

Våre kunder

VilMer er en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg og gode opplevelser for eldre. Vår sosiale velferdsteknologi setter aktivitet og livsglede i system. Vi hjelper kommuner med å realisere blant annet kvalitetsreformen Leve Hele Livet og Demensplan 2025. Oversikten nedenfor viser kommuner og kunder som har inngått avtaler om bruk av en eller flere av VilMers løsninger (VilMer Opplevelser, MinMemoria, Televindu, VilMer VR, Vidoc, Triggo, Aktivitetsdosetten).

Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Aalborg (DK)

Asker

Asker kommunevåpen

Askøy

Askøy kommunevåpen

Aurskog Høland

Aurskog Høland kommunevåpen

Ballerup (DK)

Bamble

Bamble kommunevåpen

Beiarn

Beiarn kommunevåpen

Bergen

Bergen kommunevåpen

Bjørnafjorden

Bodø

Bodø kommunevåpen

Bærum

Bærum kommunevåpen

Bømlo

Bømlo kommunevåpen

Dovre

Dovre kommunevåpen

Eidskog

Eidskog kommunevåpen

Elverum

Elverum kommunevåpen

Farsund

Farsund kommunevåpen

Fitjar

Fitjar kommunevåpen

Fjaler

Fjaler kommunevåpen

Flakstad

Flakstad kommunevåpen

Færder

Færder kommunevåpen

Förenade Care Sverige

Gausdal

Gildeskål

Gildeskål kommunevåpen

Gjøvik

Gjøvik kommunevåpen

Grimstad

Grimstad kommunevåpen

Gulen

Gulen kommunevåpen

Göteborg (SE)

Halden

Halden kommunevåpen

Hamar

Hamar kommunevåpen

Hattstugan (SE)

Haugesund

Haugesund kommunevåpen

Hjartdal

Hjartdal kommunevåpen

Hol

Hol kommunevåpen

Holbæk (DK)

Hægebostad

Hægebostad kommunevåpen

Indre Østfold

Indre Østfold kommunevåpen

Jammerbugt (DK)

Jammerbugt kommunevåpen

Järfälla (SE)

Karmøy

Karmøy kommunevåpen

Kertemine (DK)

Kinn

Kinn kommunevåpen

Krødsherad

Krødsherad kommunevåpen

Kvinesdal

Kvinesdal kommunevåpen

Kvinnherad

Kvinnherad kommunevåpen

Kvænangen

Kvænangen kommunevåpen

Larvik

Larvik kommunevåpen

Lillehammer

Lillehammer kommunevåpen

Lillestrøm

Lillestrøm kommunevåpen

Lom

Lom kommunevåpen

Lovisenberg Omsorg

Lovisenberg omsorgs logo

Lyngdal

Lyngdal kommunevåpen

Løten

Løten kommunevåpen

Melhus

Melhus kommunevåpen

Molde

Molde kommunevåpen

Moss

Moss kommunevåpen

Nesodden

Nesodden kommunevåpen

NHC Group

NHC Group-logo

Nitor

Nesodden kommunevåpen

Nord-Fron

Nord-fron kommunevåpen

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune-logo

Orkland

Orkland kommunevåpen

Oslo

Oslo kommunevåpen

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundets logo

Rakkestad

Rakkestad kommunevåpen

Randaberg

Randaberg kommunevåpen

Rauma

Rauma kommunevåpen

Ringsaker

Ringsaker kommunevåpen

Rudersdals (DK)

Selbu

Selbu kommunevåpen

Sigdal

Sigdal kommunevåpen

Siljan

Siljan kommunevåpen

Skien

Skien kommunevåpen

Skjåk

Skjåk kommunevåpen

Stavanger

Stavanger kommunevåpen

Strand

Strand kommunevåpen

Søndre Land

Søndre Land kommunevåpen

Tanum (SE)

Trondheim

Trondheim kommunevåpen

Trysil

Trysil kommevåpen

Tydal

Tydal kommunevåpen

Tønsberg

Tønsberg kommunevåpen

Ullensvang

Ullensvang kommunevåpen

Upplands Bro (SE)

Vadsø

Vadsø kommunevåpen

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestre Slidre

Vestre Slidre kommunevåpen

Vestre Toten

Vestre Toten kommunevåpen

Viken fylkeskommune

Viken fylkesvåpen

Vågan

Vågan kommunevåpen

Vågå

Vågå kommune

Øyer og Tretten

Øyer-Tretten frivilligsentral-logo

Øygarden

Øygarden kommunevåpen

Våre samarbeidspartnere

VilMer samarbeider med en rekke dyktige partnere og leverandører. Nedenfor har vi listet opp noen av dem:

Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk
Arktekk