Mange gode grunner for at unge skal bidra med frivillighet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I et innlegg på KarriereStart.no forteller rekrutteringssjef i Manpower, Jon Paulsen, at frivillig arbeid på CVen kan virke positivt i en jobbsøkeprosess.  

– Det vil alltid være positivt å tilegne seg erfaring gjennom frivillig arbeid. Om det i tillegg er relevant og kompetansebyggende, med tanke på oppgavene du skal løse i en jobb, er det naturligvis veldig bra å kunne vise til, sier han.

Fikk jobb med frivillighet på CV-en

Selv om oppgavene man utfører gjennom frivillig arbeid ikke er direkte linket til en jobb man ønsker å gjøre, kan erfaringene speile positive egenskaper hos en person.  

Dette erfarte nylig frivillig i VilMer, Kari Håbrekke, som bidrar med gode samtaler og musikk for beboere på sykehjem. Hun har nylig vært i en jobbsøkingsprosess, mens hun runder av studiene.  

— I forbindelse med jobbsøking fikk jeg attest fra VilMer og noterte i CV-en min hva jeg bidrar med som frivillig. Dette bidro positivt i forbindelse med å få drømmejobben, forteller hun fornøyd.

Nyansatte Håbrekke er ikke i tvil om at frivillighet både er positivt for CV-en og på et personlig plan.

— Det smitter å ville noe mer for andre. Livsglede, engasjement og motivasjon er stikkord som beskriver noen av de positive ringvirkningene som frivillige bidrag i VilMer kan ha på medmennesker, forklarer hun.

Viser engasjement

Paulsen ser også at frivillig arbeid kan veie positivt i en jobbsøkingsprosess, selv om oppgavene nødvendigvis ikke er relevante til jobben man søker på.

– Har du erfaring fra frivillig arbeid viser du at du er villig til å bidra, yte det lille ekstra, samt at du har engasjement og kapasitet, legger han til.

I tillegg kan frivillig arbeid vise til egenskaper som at du er omsorgsfull, raus, empatisk, samarbeidsvillig, sosial, glad i å møte nye mennesker og villig til å prøve noe nytt, for å nevne noe.

Det er flere grunner til å bidra med frivillighet som ung:

  • positivt å ha på CV-en - du kan få attest for å bidra gjennom VilMer
  • føle mestring  
  • glede andre
  • avbrekk i hverdagen
  • betydningsfull hobby
  • sosial kontakt
  • bygge nettverk

For innvandrere kan frivillighet i tillegg være en arena hvor man kan praktisere og øve på språkferdigheter.  

Anbefaler unge å bidra frivillig

Håbrekke beskriver det som givende og gledelig å bidra som hobby-musiker gjennom VilMer.

— Det gjør noe positivt med deg å delta frivillig med noe unikt som du vil og kan bidra med. Jeg opplever positive ringvirkninger av å glede andre med musikk og sang, sier hun.  

Håbrekke er sikker på at mange har noe å bidra med.

— Jeg anbefaler å delta som frivillig via VilMer. Det er så fint å kunne bidra med en hobby eller delta på sin måte med noe man trives med. Det kan glede andre, oppfordrer hun.

Vil du motta attest?

Hvis du har bidratt frivillig flere ganger gjennom VilMer, kan du få en attest som viser til dette. Ta kontakt med oss på kontakt@vilmer.no eller send en melding eller e-post til kontaktpersonen din i VilMer, så fikser vi resten.  

Bidra gjennom VilMer du også

Les mer om hvordan det er å bidra gjennom VilMer, eller registrer deg som frivillig i ditt nærmiljø her.  

Gjennom VilMer Opplevelser bidrar man basert på tid, lyst og interesser.

Kari Håbrekke er en av flere unge som ser gleden av å bidra som frivillig. — Det gjør noe positivt med deg å delta frivillig med noe unikt som du vil og kan bidra med.