Eldredagen: «Åse» er ensom – mental og fysisk helse hos eldre settes i fokus

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Etter å ha flyttet til ei bygd på Østlandet uten venner og bekjente, har «Åse» oppsøkt flere sosiale møteplasser. Men hun har likevel en følelse av ensomhet i hverdagen.  

– Det er vanskelig å få god kontakt med de som bor her fra før. Sånn er det ofte i bygde-Norge. Så jeg er ganske alene, forteller hun.

Men Åse er ikke alene om dette. Hele 17 prosent av personer over 67 år, og 30 prosent av personer over 75 år, angis som ensomme i Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon, står det på Stortingets nettsider.

Økende andel eldre

Om ti år vil det være flere personer over 65 år enn barn i Norge, skriver Frivillighet Norge. Det er derfor ikke rart at feiring av Eldredagen blir stadig viktigere.

Arbeid for menneskers rett til god livskvalitet

Den internasjonale dagen for eldre er i år knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre. Dette omhandler menneskers rett på god helse og livskvalitet uansett alder. VilMer og MinMemoria er løsninger som bidrar positivt i arbeidet for å nå disse målene. Ved å basere seg på persontilpassede opplevelser ut fra på brukernes behov og interesser, er verktøyene med på å skape bedre samhandling mellom brukere, beboere, ansatte, deres nærstående og hele lokalsamfunnet. Ikke minst er det mye god folkehelse i å bidra med frivillighet, slik man kan gjennom VilMer, og her utgjør eldre en kjemperessurs.

Var redd for å gå ut

Årets Eldredag retter også oppmerksomhet mot covid-19. Åse legger ikke skjul på at pandemien har påvirket henne.

– Jeg er jo i risikogruppa, så jeg var redd for å gå ut, forteller hun.  

Da smittespredningen begynte å øke i mars, ble det slutt på både handleturer og kaffe på den lokale frivilligsentralen.  

Nye muligheter for eldre hjemmeboende

Da Åse ikke kom seg på butikken, tok hun saken i egne hender, og utforsket mulighetene for hjelp.

– Jeg kom over VilMer på Facebook, og så at dere tilbød blant annet handlehjelp og telefonvenn, så jeg valgte å ta kontakt.  

Ved å samle lokale frivillige tilbydere på én plattform, kan både eldre hjemmeboende og brukere og beboere ved omsorgsinstitusjoner, benytte seg av muligheter for praktisk hjelp, aktiviteter og opplevelser.  

Åpnet dørene til et nytt vennskap

Åse har fått hjelp til handling av mat, vært ute og gått tur med en frivillig og åpnet dørene til et nytt vennskap med sin faste telefonvenn.  

– Jeg har blitt veldig glad i Marianne. Hun er nesten som en datter for meg, forteller Åse takknemlig.  

Marianne satt i karantene da hun meldte seg som telefonvenn i mars.  

– Jeg er en sosial person. Så hvis jeg kan gjøre noe nyttig ved å skravle, er det gull verdt ler hun.

Under de første samtalene lurte hun på hvor personlig hun skulle være.

– Men når man har snakket sammen noen ganger, så begynner man å bygge en relasjon, og den relasjonen har blitt til et vennskap, forteller Marianne blidt.  

Nå har de begynt å møtes jevnlig, og de sender hverandre gjerne også en tekstmelding i ny og ne. Åse tenker ikke like ofte på at hun er ensom.  

«Åse» deler åpenhjertig om ensomheten og gleden av å få en samtalevenn gjennom VilMer.