— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I desember i fjor ga VilMer et års gratis bruk av MinMemoria til et heldig sykehjem. Vinneren ble Ålgård bo- og aktivitetssenter - bofelleskap for personer med demens, og i februar begynte de å bruke MinMemoria på bofellesskapet og dagsenteret.  

Nå har vi tatt en prat med leder Linda Strand og superbrukerne Marianne Gjesdal, Nina Grannes og Anette Stangeland, for å høre hvordan de opplever å bruke MinMemoria.

— På to uker hadde nesten alle pårørende opprettet profil til sine kjære.  

Har ønsket seg MinMemoria siden 2017

I 2017 reiste MinMemoria rundt om i landet og inviterte til Memoriadager - Et kurs om MinMemoria og arbeid med livshistorie. Under Memoriadagene i Stavanger deltok Marianne Nilsen Gjesdal. Siden den gang har hun ønsket at Ålgård bo- og aktivitetssenter skulle begynne å bruke løsningen.  

Marianne er nå utnevnt som en av tre superbrukere, og hun forteller at budsjettutfordringer har vært den viktigste årsaken til at de ikke har kommet i gang tidligere.  

— Derfor var det helt fantastisk da vi vant MinMemoria i julegave. Det har gitt oss mulighet til å teste løsningen.  

Siden desember har de jobbet bra for å forberede og planlegge en god oppstart. To uker etter opplæring av pårørende har nesten alle pårørende opprettet profil.  

Hjelper oss å gi beboerne bedre dager

En måned etter oppstart er Ålgård bo- og aktivitetssenter godt i gang med interne rutiner, og de følger planen om å bruke MinMemoria minst én gang i uken per bruker. Det er har gitt mange gode effekter.

Marianne forteller at de opplever å bli mye bedre kjent med beboerne etter å ha begynt med MinMemoria.  

— Plutselig oppdager vi at de har en sønn eller et annet familiemedlem som vi ikke visste om.  

Nina Grannes forteller at MinMemoria hjelper dem å gi beboerne bedre dager.
— Et eksempel er ei dame som ofte har dårlige dager. Hun kan vi nå se på bilder sammen med, og vi ser umiddelbart at det gir henne glede som snur dagen til noe positivt.

Anette Stangeland opplever at beboerne på dagsenteret deltar mer aktivt.

— Vi ser at det er noen av brukerne som er litt sjenerte og holder seg i bakgrunnen, men når vi tar frem bilder er det flere som blir engasjerte og tar mer aktiv del i samtalene.

Når de opplever slike gode effekter av MinMemoria som miljøtiltak, skal de fremover legge tiltaket inn i beboers tiltaksplan for å sikre god informasjonsflyt mellom ansatte.

Opplever mer kontakt med pårørende

Alle fire forteller at de umiddelbart merket at pårørende som bor langt unna ble mer involverte og at flere bruker MinMemoria aktivt.  
— De er veldig engasjerte, og de har gitt flere positive tilbakemeldinger etter at vi begynte med MinMemoria.  

Nina Grannes forteller at beboerne også får bedre kontakt med sine pårørende gjennom å utveksle små hverdagsøyeblikk gjennom MinMemoria.

De forteller også at det blir enklere for barnebarn å holde kontakten med besteforeldrene når de har bilder og samtaletemaer lett tilgjengelig.

— Barnebarna kommer på gode historier og minner når de ser i MinMemoria. Det er en minnebok for hele familien.

Enkelt å begynne med MinMemoria under Covid-19

De synes alle at oppstartsprosessen og samarbeidet med kontaktperson i MinMemoria har vært effektiv og ryddig både for superbrukere, ansatte og pårørende.

De har ikke opplevd Covid-19 som en utfordring for å starte med MinMemoria. Flere tror at engasjementet for løsningen faktisk har blitt større på grunn av pandemien.  

— Både ansatte og pårørende har vært veldig engasjerte. Mange pårørende er forsiktige med å komme på besøk nå, og beboerne er mindre utendørs. Derfor har det vært veldig fint å ta i bruk MinMemoria nå.  

Vi har hatt et godt samarbeid og god dialog hele veien, og det har vært flere fordeler med å gjennomføre opplæringen digitalt, forteller Linda Strand og Nina Grannes.

— Å ha opplæring over Teams har vært enkelt og kostnadsbesparende. Det har også vært mulig å gi alle ansatte opplæring på samme tidspunkt.  

På spørsmål om de vil anbefale nabokommunen å begynne med MinMemoria, er alle fire helt enige.  

— Vi vil anbefale MinMemoria på det sterkeste. Det har fungert enda bedre enn forventet, og vi gleder oss til fortsettelsen, forteller de entusiastisk.

— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
— MinMemoria hjelper oss å gi beboerne bedre dager
Superbrukerne Nina Grannes, Marianne Gjesdal, og Anette Stangeland fra Ålgård bo- og aktivitetssenter - bofelleskap i Gjesdal.
Superbrukerne Nina Grannes, Marianne Gjesdal, og Anette Stangeland fra Ålgård bo- og aktivitetssenter - bofelleskap i Gjesdal.