MinMemoria på barneskole: — Kommunikasjonen blir tettere

Facebook-ikon
Del med venner og familie
bilde av mobil, nettbrett og PC med et eksempel på en profil for en gutt
MinMemoria gjør livshistorien lett tilgjengelig på flere flater.

I denne artikkelen deler de øyeblikk fra elevens hverdag, og de bruker MinMemoria hver dag. I denne artikkelen forteller en av miljøveilederne om hvordan de bruker MinMemoria, og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.

Alle bilder i artikkelen er kun for illustrasjonsformål, og har ingen tilknytning til eleven som omtales i saken.

Gir et utgangspunkt for samtaler med eleven

Vi begynte å bruke MinMemoria ved skolestart i år, og vi bruker det mest til kommunikasjon mellom hjemmet og oss på skolen. Vi deler daglig bilder og meldinger fra elevens skolehverdag, mens foreldrene deler øyeblikk fra fritiden. På denne måten får eleven selv formidle hva han har gjort på skolen eller i helgen, slik at alle parter får et godt grunnlag for samtaler med eleven.

mobil med en minmemoria-profil på skjermen med bilde av en gutt som spiller fotball
I MinMemoria kan man dele fine øyeblikk fra hverdagen.

Tettere kontakt mellom skole og familie

I MinMemoria får vi formidlet hva som er viktig for oss i samspill med eleven. Jeg opplever at dette skaper en tettere kontakt mellom oss på skolen og eleven sin familie. Vi bruker meldingsfunksjonen mest, men bildealbum er også et godt samtaleverktøy i samspill med eleven.

Eleven får dele fine opplevelser med hele familien

Et godt eksempel på hvilke gevinster MinMemoria gir oss, er en gang eleven hadde malt et bilde. Eleven hadde lyst til å vise bildet til besteforeldrene sine, men de bor langt unna, og det var lenge til neste gang de skulle møtes. Vi tok da et bilde av maleriet og la det inn i Memoria, sånn at besteforeldrene kunne logge seg inn og se det med en gang.

Vil du anbefale andre å bruke MinMemoria for barn og unge?
— Ja, jeg vil anbefale andre å teste MinMemoria for barn og unge. Det er enkelt å bruke, og man har det man trenger i appen for å kommunisere med familien.

Vi takker miljøveilederen som har delt sine erfaringer, og håper dette kan inspirere flere til å ta MinMemoria i bruk!

Memoria gjør elevens interesser og opplevelser lett tilgjengelig for familie støttepersoner. Illustrasjonsfoto- MinMemoria AS