Fotografering og publisering av aktivitet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Det er viktig for oss i VilMer å anerkjenne bidragsytere som skaper hverdagsglede og gode øyeblikk på hjem og institusjoner. Vi er til stede på mange aktiviteter selv, men langt ifra alle. For å kunne gi en liten stemningsrapport fra flest mulig av aktivitetene som foregår, ber vi derfor gjerne om å få tilsendt bilder og en liten oppsummering fra ansatte på hjemmet eller fra bidragsyterne selv.

Rutiner når VilMer tar bilder og video på hjem og institusjoner

Hjem og institusjoner har i de aller fleste tilfeller samtykkeskjemaer som beboere eller pårørende har skrevet under på. Slik får VilMer oversikt over hvilke brukere og beboere som synes det er i orden å bli fotografert. Hver gang VilMer er til stede og tar bilder fra en aktivitet, spør vi i tillegg de ansatte om hvilke beboere som ikke ønsker å bli tatt bilder av, og VilMer respekterer alltid beboernes ønsker.

Rutiner når ansatte eller bidragsytere tar bilder / video og sender disse til VilMer

Vi i VilMer synes det er stas å oppleve gode øyeblikk sammen med brukere og beboere, men vi har ikke alltid anledning til å være til stede. Det er derfor flott om ansatte selv tar bilder som sendes til VilMer eller at de ansatte selv legger ut innlegg i aktuell VilMer-gruppe på Facebook. I slike tilfeller må de ansatte selv undersøke hvilke beboere / brukere som har godkjent at de kan bli fotografert.  

Hvis en bidragsyter selv ønsker å ta bilde under aktiviteten, er det viktig at hun/han først undersøker med de ansatte om samtykke er innhentet. Når dette er gjort, kan bildene sendes til VilMer eller bidragsyteren kan selv poste innlegg i sin lokale VilMer-gruppe på Facebook.  

Taushetsplikt

I punkt 9 under vilkår og bruk i våre retningslinjer understreker VilMer at tilbyderen har taushetsplikt omkring helseopplysninger eller andre opplysninger tilbyder må forstå er av sensitiv art om de personene som deltar på aktivitetstilbudet. Men det er selvsagt flott å oppsummere hvordan aktiviteten forløp, hvor mange som var til stede og gjerne gi en beskrivelse av stemningen.

Mer om deling av bilder

For mer informasjon om deling av bilder og video se datatilsynets retningslinjer.

Vi bruker samtykkeskjemaer for å forsikre oss om at brukere og beboere synes det er greit å bli fotografert.