Søndre Land utvider sitt tilbud av VilMer produkter

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Søndre Land kommune satser stort på utviklingen av helse- og omsorgstilbudet om dagen. De har utlyst en rekke nye stillinger i hjemmetjenesten, demensomsorgen og på sykehjem, nytt omsorgssenter er klart for innflytting i juni og de er i oppstartsfasen på MinMemoria, livshistorieverktøyet levert av VilMer.  

I tillegg benytter de seg allerede av frivillige gjennom VilMer Opplevelser, koser seg med VilMer Digitale opplevelser, og venter spent på å finne ut om de får tilskudd til VR-briller (virtuell virkelighet).  

Fag- og kvalitetsutvikler for mestring og velferd i Søndre Land, Marjolein Verplak, synes det er spennende å følge med på, og påvirke utviklingen til kommunen.  

— Det er positivt for beboerne at de får et større tilbud, mener hun.     

Vært VilMer-kommune siden 2019  

I 2019 begynte Søndre Land å ta i bruk den digitale plattformen på vilmer.no, for å skape aktivitet med frivillige på omsorgssentrene. I fjor kom de også i gang med Digitale opplevelser, da det ble lansert.

— Jeg synes tilbudene er gode supplement som gjør det enklere å få oversikt over aktivitet og frivillighet. VilMer gjør det også enklere for oss å avtale og organisere aktiviteter, forteller Verplak.  

Utvider tilbudet i kommunen  

Nå skal Søndre Land også ta i bruk MinMemoria, noe de allerede har ønsket seg noen år.  

—  Vi søkte på tilskudd for et par år siden, noe vi dessverre ikke fikk da, forteller hun.  

Gleden var derfor stor da de nå fikk innvilget tilskudd til verktøyet, og de har stor tro på at livshistorien vil bli flittigere brukt når de får den digitalt.  

Verplak mener aktiv bruk av livshistorien og interessene til beboerne er viktig, men papirskjemaene de bruker i dag er hverken spesielt levende eller engasjerende. I motsetning mener de MinMemoria vil gi god brukermedvirkning, noe som vil engasjere både ansatte, pårørende og brukere.  

— Vi fikk tilskudd til 20 nettbrett i fjor, så vi har allerede fått god rutine på å bruke disse. MinMemoria-appen ligger klar på nettbrettet, og vi gleder oss til å komme i gang nå.  

De som får teste MinMemoria først er spesielt utvalgt fordi de skal bytte sted å bo i juni, når Hovlitunet står klart.  

—  Da får vi se hvordan MinMemoria fungerer for oss, på tvers av omsorgstjenestene, sier Verplak.  

MinMemoria på nettbrett
Helsepersonell i Søndre Land gleder seg til å bruke livshistorien til brukerne sine mer aktivt i arbeidshverdagen, når de nå kommer i gang med MinMemoria.

Forberedelser og opplæring  

De har forberedt seg godt i forkant av oppstart ved å utpeke ressurspersoner og superbrukere, og sette seg mål for bruken av MinMemoria. Både ressurspersonene og pårørende har fått god opplæring i verktøyet. Pårørende har kommet godt i gang, og har begynt å legge inn og deler bilder og minner om sine nære.  

tre kvinnlige ansatte ved sykehjem
Superbrukere i Søndre Land.

Midler til VR-briller  

Søndre Land ønsker også å benytte VR som et aktivitetstilbud. I den nylige utlysningen fra Statsforvalteren, om midler til tiltak for sårbare eldre, har Søndre Land derfor søkt på tilskudd til fem par VR-briller fra VilMer.  

Den fremoverlente kommunen fikk prøve VR-briller gjennom VilMer like før koronapandemien brøt ut i fjor. Dette var en svært positiv opplevelse for beboerne.  

— Vi har ønsket oss aktiviteter som er rettet spesifikt til den enkelte beboer. Nå som VilMer har et enda bedre VR-tilbud, kan dette være med å gi beboerne våre personlige opplevelser på avdelingen, utdyper Verplak.  

Personlige opplevelser med VR  

— På Hovli har vi for eksempel en mann som elsker Harley Davidson-motorsykler. Vi har funnet fram videoer om det på YouTube til han, men gjennom VR kan han få en mer intens og virkelighetsnær opplevelse, forteller hun håpefullt.  

Det nye VR-tilbudet gjør at ansatte kan følge med på hva beboeren ser på via nettbrett. Dette er hun sikkert på vil være med på å skape gode samtaler.    

I tillegg til brillene, har de søkt på tilskudd til å kjøpe et 360-kamera, slik at frivillige i kommunen kan lage VR-videoer fra nærområdet. Dette vil være et fantastisk tilbud, spesielt for de beboerne som har vanskelig for å komme seg ut, og savner å se bygda.  

— Vi håper veldig at vi får tilskudd til dette.  

eldre dame bruker VR-briller
"Jeg ser strender!» Eventyrlystne beboere fra 2. etasje på Hovli utforsket fredag naturen og reiste til London - fra godstolen! Gøy med VR-briller.

VilMer Opplevelser og Digitale opplevelser tilfører viktig variasjon  

Siden oppstart i 2019 har Søndre Land benyttet seg av VilMer til å arrangere konserter, lesestunder, håndpleie og dyrebesøk, for å nevne noe.  

— Det handler om å få gode opplevelser, føle mestring, arbeide med reminisens, vekke minner, møte andre personer, ha kontakt med mennesker og skape samtaler. Både inne på avdelingen og ute, sier Verplak.    

Hun heier også på det store spennet av generasjoner blant de frivillige, og mener at aktiviteter på tvers av generasjoner er viktig.  

— Å få besøk av barnehager, kulturskoler og ungdommer er spennende. Selv de dagligdagse tingene kan skape glede. Som å få besøk av et barn som løper gjennom gangene kan være givende for beboerne, smiler hun.    

Men alle liker ikke det samme, eller har ikke behov for det samme. Noen synes det er slitsomt med mye aktivitet og stimuli, mens andre synes det er gøy.  

— Derfor er det spesielt viktig å både kunne tilby individuelle, persontilpassede tilbud og gruppetilbud som samler flere, sier Verplak.  

— Dessuten er det ikke alle som får like mye besøk, og da er det fint at det skjer noe. Hvis ikke, kan dagene bli lange, sier hun.    

eldre mann får åndpleie
Trude Lilleengen Kristiansen stelte neglene til flere i 2. etasje på Hovli sykehjem.

Unike minner  

Sangstunder, tur med hund og barnehagebesøk er blant de populære VilMer-aktivitetene som har skapt gode minner for beboere og helsepersonell i Søndre Land. Gjennom plattformens utvalg av aktiviteter har beboerne på Hovli sykehjem også fått muligheten til å prøve noe helt nytt.  

— Vi prøvde mindfullness rett før nedstengningen i fjor. Det er ikke den første aktiviteten vi hadde kommet til å tenke på selv, men da vi så det som en mulighet på VilMer, fikk vi jo lyst til å prøve. Det var veldig spennende å lære noe nytt.  

— Det var ikke like lett for alle å skjønne, fordi det oppfattes som litt abstrakt for noen av beboerne, men i mindre grupper fungerte det veldig fint, mimrer hun.  

God erfaring med VilMer  

Verplak mener verktøyene fra VilMer gjør en positiv forskjell for både beboere og ansatte i kommunen.  

—  Dere må bare si ifra om VilMer har flere tilbud til oss, avslutter Verplak smilende og engasjert.

Fag- og kvalitetsutvikler for mestring og velferd i Søndre Land, Marjolein Verplak ser fram til at kommunen skal ta i bruk flere verktøy fra VilMer. Foto: privat.