Stort engasjement for Yetitablet på Søreide sykehjem

Facebook-ikon
Del med venner og familie

For ett år siden skaffet Søreide sykehjem i Bergen seg en Yetitablet. Det kjempestore nettbrettet står på et stativ og kan brukes til spill og underholdning, som i tillegg gir fysisk- og kognitiv trening til beboerne. Yetitablet har også blitt et sosialt samlingspunkt for avdelingene, og er i bruk daglig.

Søreide sykehjem har mange ivrige ansatte som bruker skjermen flittig. Dette har ført til mer aktivitet blant beboerne, både i form av gruppeaktiviteter, og til individuell bruk.  

— Jeg opplever at de føler mestring, både fysisk og kognitivt. Slik vi har brukt Yetitablet her, så har det vært veldig fint for fellesskapet, forteller avdelingsleder Lene Nordås.

Se video med blant annet ordlek og pilkasting på sykehjemmet i Bergen.  

Både ansatte og beboere lar seg engasjere av Yetitablet på Søreide sykehjem i Bergen.