Koronaviruset: Hvordan VilMer forholder seg til smittefaren

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert 12. mars

I forbindelse med sesonginfluensa og koronavirus (2019-nCoV og SARS-CoV-2) oppfordrer vi alle tilbydere gjennom VilMer til å sette seg inn i Helsedirektoratets hygieneplakat med viktige råd for å forebygge smitte. Brukere av VilMer bør til enhver tid følge anbefalingene fra myndighetene knyttet til Covid-19.

Kan man fortsatt besøke hjem og institusjoner?

11. mars kom Statsforvalteren i Innlandet med anbefalinger om felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Et av disse punktene fastslår at besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.

Går aktiviteten som planlagt?

Avdelingene har selv ansvar for å informere bidragsytere og eventuelt avlyse avtalt aktivitet. Hvis du som bidragsyter er usikker, kan du finne tilbake til avtalen i dialogen og spørre avdelingen der.  

Sykdomssymptomer og egne vurderinger rundt besøk på institusjon

Vi besøker mennesker som kan være i risikogruppen for denne typen virus. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å ikke oppsøke institusjoner og sykehjem dersom man har sykdomssymptomer eller har vært på reise i områder med smitte de siste to ukene.

Avtale nye aktiviteter

Avdelingene vurderer selv om de ønsker å avtale nye aktiviteter. Bidragsytere bør være forberedt på at nye henvendelser kan forekomme, og dere svarer som vanlig i dialogen. Bidragsytere har ansvar for å takke nei eller å kansellere avtalt aktivitet om de kjenner at de har sykdomssymptomer eller har utsatt seg selv for smittefare.  

Generelle råd

  • Vask hendene ofte og nøye - minst 20 sekunder såpevask
  • Bruk antibac – men prioriter håndvask, da det er mangel på antibac i butikker og på lagre  
  • Hold et papirtørkle foran munnen om du må hoste eller nyse - kast papiret umiddelbart
  • Har du ikke papirtørkle tilgjengelig bruker du albuen
  • Unngå å ta deg selv i ansiktet
  • Unngå store samlinger og arrangementer
  • Følg med på anbefalinger fra din kommune og Folkehelseinstituttet  

Mistanke om smitte

Testing av covid-19 er aktuelt for de som har følgende symptomer: sår hals, feber, hostepustebesvær, lungebetennelse, pustevansker og/eller hoste. Hvis man kjenner igjen disse symptomene, ta kontant med lege via telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.

Les mer om koronaviruset

For flere råd til befolkning, helsepersonell, mennesker utsatt for smitte og andre sektorer og yrkesgrupper gå til fhi.no/nettpub/coronavirus.

Illustrasjon av koronaviruset. Foto: CDC, Alissa Eckert