VilMers etiske retningslinjer

Disse retningslinjene er grunnlaget for vårt arbeid og veileder oss i å oppfylle vår visjon om å skape flere gode øyeblikk for eldre og bidra til en bedre fremtid for alle.
Som en ledende plattform for sosial velferdsteknologi og personsentrert omsorg, forplikter VilMer seg til å følge de høyeste etiske standarder i alle våre aktiviteter og oppgaver. Disse retningslinjene definerer våre verdier og prinsipper, og danner grunnlaget for vår virksomhet og våre relasjoner.
1. Respekt og verdighet
Vi forplikter oss til å behandle alle enkeltpersoner med respekt, verdighet og empati, uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne.
2. Personvern og datasikkerhet
Vi tar personvern på alvor og sikrer at all behandling av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi samler kun inn nødvendig informasjon og behandler dataene på en trygg og sikker måte.
3. Åpenhet og ærlighet
Vi er forpliktet til å være åpne, ærlige og transparente i all vår kommunikasjon og samhandling med kunder, samarbeidspartnere og interessenter.
4. Ansvarlighet
Vi tar ansvar for våre handlinger og konsekvensene av dem. Vi forplikter oss til å følge gjeldende lover og regler, samt å handle i samsvar med våre verdier og prinsipper.
5. Innovasjon og kvalitet
Vi streber etter kontinuerlig forbedring og innovasjon for å levere produkter og tjenester av høy kvalitet som oppfyller behovene til våre brukere og bidrar til deres trivsel og velvære.
6. Bærekraftighet
Vi tar hensyn til miljømessige og sosiale konsekvenser av vår virksomhet og arbeider aktivt for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til en bærekraftig utvikling.
7. Kundetilfredshet
Vi prioriterer kundens behov og tilfredshet og streber etter å levere enestående kundeopplevelser gjennom våre produkter og tjenester.
8. Mangfold og inkludering
Vi verdsetter mangfoldet blant våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og arbeider for å skape et inkluderende arbeidsmiljø og samfunn der alle føler seg velkomne og respektert.