— Jeg gleder meg til å være sammen med hverdagsvennen min

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Sigrid er ikke personens egentlige navn. Av hensyn til personvern er personen anonymisert.

“Sigrid” stråler når hun snakker om aktivitetene hun gjør sammen med hverdagsvennen sin ukentlig.  

— Vi drar på handleturer, farger håret, steller negler, drar ut på turer med rullestol og prøver nye ruter. Nasjonalgalleriet har vi dratt til sammen også, forteller hun engasjert.  

Det var datteren hennes som først kom over VilMer Hverdagsvenn, og fortale Sigrid om aktivitetstjenesten.  

VilMer Hverdagsvenn har fokus på at det alltid skal være god kjemi mellom kunden og hverdagsvennen, og første besøk er gratis. Sigrid og datteren hennes fikk dermed møte den første hverdagsvenn-kandidaten sammen, for å finne ut om dette var en tjeneste og person som passet Sigrid.

Det tok ikke lang tid før hun bestemte seg.

— Det var ingen tvil! Jeg likte henne og ville prøve det ut, smiler Sigrid.  

God kjemi fra første stund

Som hverdagsvenn bidrar man med blant annet helsefremmende aktiviteter, gode samtaler og samvær, og enkel praktisk hjelp til eldre som bor hjemme. VilMer Hverdagsvenn kartlegger den enkeltes behov og ønsker for å lage en aktivitetsplan. Slik sørger VilMer Hverdagsvenn for at besøkene er både helsefremmede og tilpasset brukeren av tjenesten.

Det er ingen tvil om at matchen i dette tilfellet har vært god. Sigrid kan ikke skryte nok av hverdagsvennen sin.

— Hun er veldig flink til å være med på mine ting og prøve nye aktiviteter som hun ikke har gjort før. Min hverdagsvenn er modig og sympatisk. Jeg er kjempefornøyd, ramser hun opp.  

Og Sigrid er enda ikke ferdig med å dele godord om hverdagsvennen. Komplementene kommer som perler på en snor.

— Det er alltid veldig hyggelig å få besøk av henne. Hun er søt og snill, kommer alltid presis og holder avtaler. Jeg gleder meg til være med min hverdagsvenn, sier hun fornøyd.

"Sigrid" og hverdagsvennen har en berikende hverdag sammen, gjennom gode samtaler og givende aktiviteter.

Et lyspunkt i hverdagen

Sigrid understreker at det er godt å ha noen som kommer fast, slik at de får dette gode forholdet som nettopp venner. Det skaper en trygghet og tillitt mellom dem, som gjør at de får enda mer ut av hvert besøk.

— Ja, det er positivt. Vi prater sammen, også om litt vanskelige ting. Det opplever jeg som et lyspunkt. Det å prate sammen er det viktigst for meg, men alt vi gjør sammen er veldig hyggelig, sier hun tilfreds.  

Kommunikasjon med pårørende i MinMemoria

Etter hvert besøk hos Sigrid deler hverdagsvennen tekst og bilder fra de fine stundene de har hatt, i MinMemoria. MinMemoria er en digital løsning fra VilMer for å blant annet kartlegge livshistorien og for å holde kontakt med pårørende. Hverdagsvennen skriver litt om dagen de har hatt sammen, og legger ofte ved et bilde som forteller hva de har gjort. Slik kan familien følge med og føle seg trygge på at Sigrid får det hun har behov for med sin hverdagsvenn.

Dette er et fiktivt eksempel på hvordan MinMemoria brukes som en del av alle besøk som utføres av hverdagsvenner.

Hva er en hverdagsvenn?

VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for eldre som bor hjemme. En «hverdagsvenn» forplikter seg til å besøke en eldre person på faste tidspunkter én eller flere ganger hver uke. De er blant annet studenter som ønsker å gjøre noe meningsfullt og få god arbeidserfaring – eller pensjonister og andre med tid til overs, som vil glede andre og samtidig få litt igjen.

Dette er et nytt tilbud fra VilMer rettet mot eldre som bor hjemme, og det er noe annet enn dagens løsninger for frivillighet på sykehjem og dagtilbud. Hverdagsvenner skal bidra med helsefremmende og forebyggende aktivitet, både fysisk og sosialt. VilMers lange erfaring med å skape gode øyeblikk og meningsfulle aktiviteter står sentralt.  

Hverdagsvenner fungerer ofte som et supplement til hjemmetjenesten, og bidrar blant annet med:  

  • gode samtaler og hyggelig samvær.  
  • fysisk aktivitet, gåturer og lett trening.
  • følge til lokale aktivitetstilbud, café eller museum.
  • enkel hjelp med en kronglete TV, PC eller mobil.
  • følge til lege, frisør og andre ærender.  
  • å skape gode øyeblikk med hjelp av VilMers digitale løsninger.

VilMer følger tett opp hverdagsvennene og de eldre som besøk, og samarbeider tett med hverdagsvennene om å lage aktivitetsplaner som er tilpasset unike behov og interesser. Det foretas grundige intervjuer og opplæring av de hyggelige og pålitelige hverdagsvennene.

“Sigrid” gleder seg til de ukentlige besøkene med hverdagsvennen sin.