Tips til fotografering av aktiviteten

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Grunnleggende regler som du bør være oppmerksom på

  • Samtykke. Før du begynner å fotografere er det viktig å forsikre seg om at dette er greit for de som eventuelt er med i bildet. Flere avdelinger har oversikt over hvem som har godkjent at bilder av dem blir publisert, så spør de ansatte og/eller den du vil ta bilde av. Avhengig av avdeling og pasient har pårørende skrevet under på om brukeren/beboeren kan bli tatt bilde av.
  • Som ansatt. Som ansatt bør du forsikre deg om at bidragsyter synes det er greit at du fotograferer dem, før du tar bilder.  
  • Sensurering. Det er fint med portretter og smil, men hvis ansiktet til en “mottaker” ikke skal være med kan for eksempel hender være et alternativ. Hender forteller mye om det som skjer, om noen klapper en katt, løfter opp bakst, triller terninger i et spill eller lignende.
  • Barnehager. I de fleste barnehager skal ikke ansiktene til barna synes. I dette, og andre tilfeller hvor personer skal være anonyme, kan man for eksempel ta bilde bakfra. Vi kan også sensurere ansikter i bildene hvis bare noen skal anonymiseres eller bildet fortsatt er fint og beskrivende med dette lagt til.  
  • Unngå fotografering av sårbare situasjoner, som for eksempel om noen sovner under en aktivitet.
Barnas ansikter er sensurert

For bedre bilder

  • Utsnitt. Ta både nærbilder og oversiktsbilder. På denne måten får vi et innblikk i hvor aktiviteten er, hva som skjer, hvem og hvor mange som er med. Da får vi en følelse av hvordan det er å være der. For nærbilder anbefaler vi å komme så nær objektet som mulig, i stedet for å bruke zoom-funksjonen. Denne lager ofte litt kornete bilder.
Oversiktsbilde av en sangaktivitet
Nærbilde av ei som er med på sangaktiviteten
  • Bevegelse gir liv til bildet. Dette kommer selvfølgelig an på aktiviteten. I eksemplet nedenfor, hvor Kai Hagen hadde julekonsert, ser vi bevegelsen i dansen og energien fra aktiviteten, selv om det er et stillbilde. Det er dette vi kaller “å fange øyeblikket”. Det kan også være så enkelt som å få et bilde av noen som ler eller blir overrasket.
Bilde er tatt av en ansatt på sykehjemmet og beskriver godt den gode stemningen i rommet
  • Fokus. Hvis du bruker en smarttelefon med touch-skjerm for å fotografere, kan du berøre skjermen for å navigere fokusfunksjonen. Dette gir både et skarpere motiv og bedre lysfordelingen i bildet. Mennesker er naturlig tiltrukket av øyekontakt, så fokuser på et ansikt om bildet er tatt med litt avstand, eller øynene ved nærbilder.
  • HDR. Hvis du bruker smarttelefon, har kameraet mest sannsynlig funksjonen HDR. Dette gjør at lyse felter blir mørke og mørke felter blir lysere. Dette er fint å bruke for å få fram flere detaljer i bildet, hvis det er veldig skarpt lys og harde skygger der du er.
  • Belysning. Jo mer lys det er på den eller det du skal fotografere, jo klarere blir bildet. Hvis det er mulig bør du for eksempel fotografere noen med et vindu foran seg, i stedet for bak seg. Hvis lyset kommer bakfra, kan motivet ofte bli veldig mørkt.
Illustrativt foto av flere som spille yatzy