MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— MinMemoria er praksisnært og gir reelle arbeidsoppgaver de kan møte i yrkesfaglig praksis, mener lærerne Aina Iren Aanes Bekken, Ann-Kristin Nilsen, Ina Sicilie Larsen og Linda-Helen Rosendahl.

Hospitering i helse- og oppvekstsektoren og ny fagplan legger vekt på bruk av teknologi for elever som går helse- og oppvekstfag. Dette gjorde at skolen valgte å bruke MinMemoria i undervisningen.

Spesifikt så de at elevene kunne utvikle flere kompetanseområder fra fagplanen, både innen kommunikasjon med hjelpemidler, digital dømmekraft og etisk bruk av teknologi ved å bruke MinMemoria.  

Lærer viser fram MinMemoria på storskjerm
Slåtthaug VGS bruker MinMemoria som en del av undervisningen i flere fag.

Enkelt å overføre kompetanse

Lærerne forteller at MinMemoria-appen har et enkelt brukergrensesnitt som gjør at elevene kan overføre kompetanse fra sosiale medier.  

— Elevene har brukt kjendiser som utgangspunkt og laget livshistorier basert på informasjon de finner på nettet. Deretter har de brukt informasjonen og prøvd ut appen i praktiske øvelser, som rollespill. Til slutt brukte elevene kompetansen sin i et dialogspill der de diskuterte påstander om digital dømmekraft, sensitiv informasjon, relasjonskompetanse og god kommunikasjon, forklarer lærerne.

Etter hvert vil elevene også bruke MinMemoria i praksis.  

— På sikt skal elevene være ressurser ut mot pårørende og hjelpe dem å fylle inn relevant informasjon og bilder i MinMemoria.

Relevant for flere fag

Arbeidet med MinMemoria foregår tverrfaglig på tvers av fagene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesliv i helse. De har også brukt MinMemoria i naturfag i forbindelse med temaet bærekraft i omsorgsutøvelse.  

For å støtte det praktiske arbeidet med MinMemoria fikk elevene undervisning med temaene:

  • demens
  • kommunikasjon med mennesker med nedsatt kommunikasjonsevne
  • grunnleggende behov
  • velferdsteknologi og hjelpemidler
  • digital dømmekraft
  • digital kommunikasjon
Elevene synes det er morsomt og lærerikt å bruke MinMemoria.

God opplevelse av å bruke MinMemoria

— Elevene likte godt å bruke MinMemoria. Det var spennende for dem å dykke ned i fortiden til kjendisene. Elevene så nytteverdien av denne typen teknologi, og flere hadde lyst til å skaffe seg denne appen til besteforeldre sine, sier lærerne.  

Også lærerne lot seg begeistre av hvor godt MinMemoria fungerte i undervisningen.

— Undervisningen ble praktisk orientert og elevaktiviteten var høy. Det var stort engasjement og tydelig at elevene fikk mange “aha”- opplevelser der de hadde delt for mye sensitiv informasjon i appen, forteller de.

Lærerne opplevde at enkelte elever hadde lav digital kompetanse, dette tok de hensyn til i undervisningen.

— Lærere trenger heller ikke være eksperter for å ta MinMemoria i bruk. Elevene skal jo lære ved å prøve og feile og dette kan gjøres sammen med lærerne, legger de til.

Vil fortsette å bruke MinMemoria i undervisningen

— Vi ser at arbeid med MinMemoria gir oss erfaring med digital dømmekraft, personvern, kommunikasjon, relasjonsbygging, personsentrert omsorg og ferdigheter i å bruke digitale hjelpemidler i kommunikasjonen. Elevene skal lære og vite hvordan de tilegner seg kompetanse om digitale verktøy. Noe som blir viktig i fremtiden.

MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet
Elev bruker MinMemoria i undervisningen
Elev bruker MinMemoria i undervisningen