MinMemoria forbereder elevene ved Slåtthaug VGS for arbeidslivet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— MinMemoria er praksisnært og gir reelle arbeidsoppgaver de kan møte i yrkesfaglig praksis, mener lærerne Aina Iren Aanes Bekken, Ann-Kristin Nilsen, Ina Sicilie Larsen og Linda-Helen Rosendahl.

Hospitering i helse- og oppvekstsektoren og ny fagplan legger vekt på bruk av teknologi for elever som går helse- og oppvekstfag. Dette gjorde at skolen valgte å bruke MinMemoria i undervisningen.

Spesifikt så de at elevene kunne utvikle flere kompetanseområder fra fagplanen, både innen kommunikasjon med hjelpemidler, digital dømmekraft og etisk bruk av teknologi ved å bruke MinMemoria.  

Lærer viser fram MinMemoria på storskjerm
Slåtthaug VGS bruker MinMemoria som en del av undervisningen i flere fag.

Enkelt å overføre kompetanse

Lærerne forteller at MinMemoria-appen har et enkelt brukergrensesnitt som gjør at elevene kan overføre kompetanse fra sosiale medier.  

— Elevene har brukt kjendiser som utgangspunkt og laget livshistorier basert på informasjon de finner på nettet. Deretter har de brukt informasjonen og prøvd ut appen i praktiske øvelser, som rollespill. Til slutt brukte elevene kompetansen sin i et dialogspill der de diskuterte påstander om digital dømmekraft, sensitiv informasjon, relasjonskompetanse og god kommunikasjon, forklarer lærerne.

Etter hvert vil elevene også bruke MinMemoria i praksis.  

— På sikt skal elevene være ressurser ut mot pårørende og hjelpe dem å fylle inn relevant informasjon og bilder i MinMemoria.

Relevant for flere fag

Arbeidet med MinMemoria foregår tverrfaglig på tvers av fagene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesliv i helse. De har også brukt MinMemoria i naturfag i forbindelse med temaet bærekraft i omsorgsutøvelse.  

For å støtte det praktiske arbeidet med MinMemoria fikk elevene undervisning med temaene:

  • demens
  • kommunikasjon med mennesker med nedsatt kommunikasjonsevne
  • grunnleggende behov
  • velferdsteknologi og hjelpemidler
  • digital dømmekraft
  • digital kommunikasjon
Elevene synes det er morsomt og lærerikt å bruke MinMemoria.

God opplevelse av å bruke MinMemoria

— Elevene likte godt å bruke MinMemoria. Det var spennende for dem å dykke ned i fortiden til kjendisene. Elevene så nytteverdien av denne typen teknologi, og flere hadde lyst til å skaffe seg denne appen til besteforeldre sine, sier lærerne.  

Også lærerne lot seg begeistre av hvor godt MinMemoria fungerte i undervisningen.

— Undervisningen ble praktisk orientert og elevaktiviteten var høy. Det var stort engasjement og tydelig at elevene fikk mange “aha”- opplevelser der de hadde delt for mye sensitiv informasjon i appen, forteller de.

Lærerne opplevde at enkelte elever hadde lav digital kompetanse, dette tok de hensyn til i undervisningen.

— Lærere trenger heller ikke være eksperter for å ta MinMemoria i bruk. Elevene skal jo lære ved å prøve og feile og dette kan gjøres sammen med lærerne, legger de til.

Vil fortsette å bruke MinMemoria i undervisningen

— Vi ser at arbeid med MinMemoria gir oss erfaring med digital dømmekraft, personvern, kommunikasjon, relasjonsbygging, personsentrert omsorg og ferdigheter i å bruke digitale hjelpemidler i kommunikasjonen. Elevene skal lære og vite hvordan de tilegner seg kompetanse om digitale verktøy. Noe som blir viktig i fremtiden.

Elev bruker MinMemoria i undervisningen