Bjørnafjorden kommune tilbyr MinMemoria til hjemmeboende

Facebook-ikon
Del med venner og familie
Vi skal jobbe personsentrert i omsorgstjenestene, og jeg tror alle synes det er gull verdt å få livshistorien så tilgjengelig

Det forteller Sølvi Bjørnevoll Fagertveit, demenskoordinator og leder for prosjektet.

I første omgang er det 10 personer i kommunen som har fått tilbud om Memoriaprofil. Felles for dem alle er at de bruker minst én tjeneste i kommunen. I dag er det tre dagsentre og et demensarbeidslag som bruker MinMemoria, og i løpet av desember utvides prosjektet, slik at en sykehjemsavdeling blir den femte tjenesten

Lett tilgjengelig livshistorie

Prosjektleder Fagertveit trekker enkel tilgang på livshistorien frem som den største gevinsten med MinMemoria.

— Det blir enkelt å bruke den i hverdagen. Nå kan vikarer og studenter bare ta en kjapp titt i Memoriaprofilen før de går i møte med nye brukere, og på et par minutter så kjenner de til bakgrunn, relasjoner og interesser.

Hun trekker også frem en annen viktig gevinst for hjemmeboende og deres pårørende:

— Nå blir livshistorien mer dynamisk og den handler vel så mye om de fine tingene som skjer her og nå.

En beboer viser frem Memoriaprofilen sin til personalet på sykehjemmet for første gang. Her forteller han mange gode historier og uttrykker glede over å se bilder fra livet sitt. Foto: Bjørnafjorden kommune

Tidlig kartlegging av livshistorien gir brukeren mer eierskap til sin historie og mindre belastning på pårørende

I tidlig fase av en demensdiagnose er det ofte flere ulike tjenester og helsepersonell man må forholde seg til, både som bruker og pårørende. Dette fører til at man ofte må gjenta den samme informasjonen til flere.

— En av brukerne våre var nylig på sitt første avlastningsopphold. Ektefellen fikk da spørsmål om å oppgi livshistorien til brukeren. Ektefellen reagerte da på at informasjonen allerede ligger i MinMemoria, noe de ansatte ved sykehjemmet ikke hadde kjennskap til. Dette ble starten på at sykehjemmet også skal få opplæring og tilgang på livshistorien, forteller Fagertveit.

Fagertveit opplever at det er godt for pårørende at de slipper å gjenfortelle livshistorien mange ganger. Nå kan alle som har nytte av slik informasjon enkelt få tilgang på den.

Med MinMemoria kan brukeren selv eie sin historie, delta aktivt i kartleggingen og ta den med seg til nye omsorgstjenester. Dette gir brukeren et større eierskap til hvilken informasjon som skal ligge i MinMemoria, og har mulighet til å oppdatere den.

Bruker MinMemoria til å kommunisere med pårørende

Deltakerne på aktivitetstilbudet Inn på tunet (Øvreeide Gard) har mange fine opplevelser. Nå kan personalet enkelt dele bilder fra aktivitetene med pårørende. Foto: Bjørnafjorden kommune

På Inn på tunet gård og de to andre dagsentrene bruker de MinMemoria for å kommunisere med pårørende. På gården er fjellturer og arbeid på verkstedet populære aktiviteter og de ansatte kan enkelt dele aktivitetsglimt i MinMemoria.

— Det er kjekt for pårørende å se hva deres kjære gjør i løpet av en dag, enten det er å gå tur eller noe annet. Dette er informasjon som kan være vanskelig for personer med demens å gjenfortelle selv. Det er informasjon og kommunikasjon som gir mening, sier Fagertveit.

I tillegg ser hun at det gir stor gevinst for ansatte i tjenestene, ved at de har tilgang på hva som er viktig for brukerne og hva de liker å gjøre.

— MinMemoria gjør det mye lettere å gi et tilbud om riktig aktivitet til riktig person, sier Fagertveit.

Målet er at livshistorien skal følge brukeren sømløst

Fremover er målet at MinMemoria skal spres til alle tilbud i Bjørnafjorden kommune, slik at alle brukere, uavhengig av behov, skal eie sin historie og kunne formidle den til ansatte.

— Vi ønsker at livshistorien skal følge brukeren sømløst. Dette er en del av satsingen på at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig, men flytter de inn på sykehjem vil livshistorien være kartlagt og tilgjengelig fra dag én, sier Fagertveit.

Sara Rasmussen, konsulent for velferdsteknologi i Bjørnafjorden kommune, trekker frem god opplæring som en viktig suksessfaktor når nye løsninger skal implementeres i tjenestene.

— Vi tror den største suksessfaktoren for en god implementering ligger i god opplæring av ansatte. Vi ser det tydelig på alle som deltok under MinMemoria-opplæringen tidlig i høst. De mestrer det svært godt, forteller Rasmussen.

Bjørnafjorden kommune fikk på grunn av Covid-19 digital opplæring av MinMemoria. Dette synes Rasmussen fungerte godt.

— Samarbeidet og opplæringen med MinMemoria har vært enkel og grei fra begynnelsen til der vi er i dag. Opplæringen var veldig bra og det fungerte godt å ha den digitalt, avslutter Rasmussen.

Vi ser frem til å jobbe videre med en så fremoverlent kommune og dyktige ansatte!

Bilde fra opplæring med Bjørnafjorden kommune.