— Vi bruker MinMemoria mye til forebygging av uro

Facebook-ikon
Del med venner og familie
Demenskoordinator Linda Blålid Lågeide, MinMemoria-kontakt Marisol Eliassen og spesialsykepleier i miljøterapi Nina Moe Bøge. Foto: MinMemoria AS

Vi spurte en av MinMemoria-kontaktene om hun kan fortelle litt mer om hvorfor de bruker MinMemoria, og om hvordan de bruker det i hverdagen. Her kan du lese hennes erfaring.

Brukerhistorie fra MinMemoria-kontakt Marisol Eliassen

Vi på Kulatoppen var så heldige å vinne 1 års forbruk av MinMemoria, til glede både for beboere, pårørende og ansatte.

To av Memoriakontaktene hadde tirsdagsundervisning for andre kommuner i Sogn og Fjordane i september 2018. Da underviste de i Memoria. Fra venstre: Marisol Eliassen og Ingvill Sandøy.
MinMemoria-kontaktene Marisol Eliassen og Ingvill Sandøy har undervist i MinMemoria for andre kommuner i Sogn og Fjordane. Foto: Marisol Eliassen

God effekt for personer med demens

Da vi tok i bruk MinMemoria, så vi at det hadde en god effekt på personer med demens. Vi har mange her hos oss som er kommet langt i sin demenssykdom, og ikke alle kan gi like godt uttrykk for hvordan de har det, men når det gjelder MinMemoria så ser vi hvor glade de blir. Gleden av å se bilder av sine nærmeste og etterkommere er stor. Gamle minner dukker opp, og plutselig er vi kommet inn i en historie/episode fra et bilde som de gjenkjenner på nettbrettet.

Nyttig informasjon for helsepersonell

Mange av våre beboere har også nyttig bakgrunnsinformasjon i MinMemoria-profilen. Denne informasjonen kommer oss til god nytte når vi skal bli kjente med beboerne og få et innblikk i deres liv og oppvekst. Det er spennende og viktig informasjon for oss. MinMemoria er et godt verktøy for oss som jobber med personer med demens. Vi bruker det mye til forebygging av uro, men det kan også brukes under uro.

Pårørende holder kontakten med sine kjære

Fra venstre: Marisol Eliassen, beboer Åsta S. Nybakk, og pårørende Heidi Refvik. Faksimile: Fjordenes Tidende, publisert 27.04.2018, foto: Christina Cantero.

Mange pårørende har gitt oss positive tilbakemelding på MinMemoria, ofte de som bor langt unna. Da kan MinMemoria være fin måte å holde kontakt med sine nærmeste på, og bruke meldingsveggen til kommunikasjon mellom f.eks mor/datter.

Vi på Kulatoppen bruker Minemoria daglig med våre beboere og håper andre sykehjem vil ta i bruk MinMemoria og oppleve gleden ved dette.

Hilsen ivrig MinMemoria-kontakt – Marisol Eliassen

Marisol og Ingvill klar for å ha undervisning