VilMer tilbyr VR-opplevelser på omsorgsinstitusjoner – kan være både moro og smertelindrende

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I år har koronapandemien tatt mye oppmerksomhet i hverdagen, og mange har opplevd isolasjon, inaktivitet og ensomhet. Men de nye utfordringene har også gjort at flere har åpnet øynene for opplevelser med VR-briller. Det er en smittevernsvennlig aktivitet, som kan føre oppmerksomheten til brukeren bort fra isolerte sykehjem, for eksempel ut til vakre og naturskjønne omgivelser.

Hva er VR?

VR står for virtual reality, eller virtuell virkelighet på norsk, og er en type informasjonsteknologi som skaper en illusjon av å være et annet sted.  

VR-brillene dekker hele synsfeltet til brukeren, slik at det visuelle sanseinntrykket kun fokuserer på videoen brillene viser. Ved hjelp av den naturtro effekten brillene gir, blir brukeren mindre bevisst på virkeligheten rundt seg. Denne effekten kalles for immersjon.  

Når brukeren beveger hodet opp, ned eller til siden, vil videoen flytte seg i takt med bevegelsene. På denne måten får brukeren en opplevelse av å være til stede i de omgivelsene som blir vist i brillene, selv fra godstolen hjemme.  

VilMer har lenge satset på VR

VilMer har helt siden starten hatt et tett samarbeid med Hamar-selskapet Making View, som tilbyr VR-videoer og -tjenester. Både beboere og ansatte har latt seg fascinere av den helt unike måten å reise til storbyer, dra på hvalsafari eller å svømme med delfiner.

Opplev VR på din omsorgsinstitusjon

Er du bruker av VilMer kan du avtale VR-opplevelser gjennom profilen Reise til fjerne himmelstrøk, ri på hest eller gå blant pingviner - alt fra godstolen. Omsorgsinstitusjoner kan også låne VR-briller av VilMer, slik at avdelingen kan organisere VR-opplevelser når det passer. Dette er et spesielt godt alternativ i tiden med strenge smittevernregler.  

Observasjoner rundt bruk av VR for eldre

VilMer har arrangert snart 100 VR-seanser for grupper av eldre på sykehjem, og vi motiveres av de mange og synlige positive effektene som vi observerer.

  • Interesse og nysgjerrighet: Det er lett å se at mange brukere lar seg stimulere av det de opplever gjennom VR-brillene.
  • Engasjement, smil og godt humør: Ansatte på sykehjemmene har fortalt oss om beboere som har vært i godt humør og snakket mye mer enn de pleier i etterkant av VR-opplevelser.
  • Ro og harmoni: Det er mulig å se at enkelte glemmer “vondtene”, og flere mimrer og forteller om lignende opplevelser fra gamledager når de tar av seg brillene.

Studier rundt bruk av VR i helse- og omsorg

Ifølge forskere ved Høgskolen i Innlandet kan VR påvirke hvordan sykehuspasienter opplever smerte. Dette er blant annet på grunn av den altoppslukende effekten VR har på mennesker, som kan føre oppmerksomheten bort fra smerter og ubehag.  I studien fikk pasientene ved en ortopedisk avdeling bruke VR-briller som tok de med på tur ut i naturen, til og med til et havdyp.  

Forskningsinstituttet SINTEF har også utført studier på VR, som konkluderer med at teknologien har et stort potensial ved behandling av alvorlige psykiske lidelser.

VilMer ønsker å dokumentere effektene av VR-opplevelser for eldre

VilMer vurderer nå samarbeid med forskningsinstitusjoner, helseklynger og ulike VR-leverandører for å analysere og dokumentene effektene av VR-opplevelser for eldre. Det vil være svært interessant dersom vi kan verifisere og dokumentere at VR har positiv effekt på følgende områder:  

  • Humør, matlyst og søvnkvalitet
  • Følelse av isolasjon, angst og smerte
  • Erindring og hukommelse – og demens
  • Medisinbruk
  • Fysisk og psykisk helse over tid
VR-opplevelser skaper god stemning på omsorgsinstitusjoner.

Stadig utvikling av VR-teknologien - nye muligheter

Det er spennende å følge med på utvikling av VR-teknologien, og hvordan den kan benyttes innen blant annet helse og omsorg. På Nordic VR Forum 2020 fikk VilMer anledning til å presentere våre erfaringer med VR for eldre, i tillegg til å gjøre oss kjent med andre aktørers ideer og observasjoner.  

Les mer om konferansen og se vårt intervju med helsefagarbeider Jill Skaug her.

I tiden fremover ønsker VilMer å gjøre VR-opplevelser lettere tilgjengelig både for beboere på sykehjem og eldre hjemmeboende. Vi planlegger en egen seksjon på vilmer.no med utvalgte VR-opplevelser som kan spilles av fra samme grensesnitt som de ansatte i dag benytter til å finne digitale opplevelser til sine beboere.  

Det vil da fungere slik at ansatte bruker en styringsenhet, for eksempel en iPad, til å spille av og følge med på filmene som aktuelle beboere opplever i sine VR-briller. Slik kan ansatte arrangere “fellesturer” til europeiske hovedsteder og gjenoppleve gamle skikker som lefsebaking, gjerne med et etterfølgende måltid som matcher VR-opplevelsen.  

VilMer har også en ambisjon om at vi skal kunne persontilpasse VR-opplevelsene ut fra blant annet bakgrunn, geografisk tilhørighet og interesser som er registrert i MinMemoria-profilene.

100 gode VR-opplevelser med VilMer

VilMer har siden 2018 gjennomført snart hundre VR-opplevelser for beboere på hjem og institusjoner.

Se aktivitetsglimt fra flere av disse besøkene her.

Fra en tidligere VilMer-aktivitet på Jotunhaugen i Elverum der både brukere og ansatte lot seg fascinere av VR-teknologien.