Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Her oppsummerer vi ulike mål og planer noen kommuner har for bruken av MinMemoria. Vi håper dette kan gi inspirasjon for å lykkes med innføring av sosial velferdsteknologi for økt personsentrert omsorg.

Bjørnafjorden kommune satser på at livshistorien skal følge brukerne sømløst

I fjor høst startet Bjørnafjorden kommune et pilotprosjekt med ti brukere av hjemmebaserte tjenester. I vår fikk kommunen tildelt midler fra Statsforvalteren for å utvide tilbudet til flere brukere av både hjemmebaserte tjenester og beboere på sykehjem. Målet er at livshistorien skal kartlegges og følge brukeren sømløst fra den første tjenesten de mottar innen demensomsorgen til de flytter inn på sykehjem.

“Vi utvider prosjektet med MinMemoria. Nå skal også demensavdelingene på Luranetunet sykehjem, Fusa bu- og behandlingssenter og personer med demens i hjemmesykepleien få tilbud om å benytte seg av MinMemoria i Bjørnafjorden kommune. Vi gleder oss over at enda flere nå får bruke verktøyet, forteller Sara Rasmussen. Hun jobber som rådgiver innen velferdsteknologi.

Les mer om Bjørnafjorden sine erfaringer her: https://www.minmemoria.no/post/minmemoria-bidrar-til-at-trygve-78-kan-bo-hjemme-lenger

Som et ledd i satsingen, skal også andreårselevene ved Os videregående skole avd. helsefag få undervisning i verktøyet. De får også mulighet til å bruke MinMemoria i praksis. Målet er at elevene kan bistå pårørende i å opprette profiler.

Fitjar kommune skal involvere elever og frivillige  

Fitjar kommune skal i løpet av høsten starte et prosjekt med elever som har valgfaget Innsats for andre. Planen er at elever og frivillige skal bruke MinMemoria for å bli kjent med beboerne, få tilgang på gode samtaletemaer og hente inspirasjon til aktiviteter de kan gjøre sammen.

Tydal kommune ønsker enklere tilgang til livshistorien til hver beboer  

På Tydal sykehjem har de nylig hatt opplæring i MinMemoria, og de er godt i gang med å bruke løsningen. Målet er å oppnå hyppigere og enklere tilgang til livshistorien til hver beboer. De ønsker også å bruke MinMemoria til å forbedre oppfølging av beboerne og å etablere tettere kontakt med pårørende.

Vi ser frem til å komme raskt i gang med MinMemoria på sykehjemmet. Vi ønsker at det skal bli et viktig verktøy i miljøterapien og den personsentrerte omsorgen for beboerne", forteller Kjersti Gulbrekken, helsefagarbeider Tydal sykehjem.

Selbu kommune ønsker å øke fokus på personsentrert omsorg og aktivitet på sykehjemmet

Selbu sykehjem har fått midler gjennom tilskuddsordningen “Sårbare eldre” til å gå i gang med MinMemoria nå i høst. Kommunen skal bruke løsningen for å oppnå økt personsentrert fokus i hverdagen og dermed bidra til at aktivitetene på sykehjemmet tilpasses bedre til bakgrunnen og interessene til hver beboer.  

“Vi søkte om tilskuddsmidler til MinMemoria med mål om å rette mer fokus på individrettet omsorg og involvering av pårørende. Dette er del av en langsiktig satsning for å øke personsentrert omsorg og aktivitet på sykehjemmet”. - Håvard Stavrum Larsen, Selbu sykehjem.

Selbu sykehjem har nylig også tatt i bruk Televindu. Det er en videoplattform som er tilrettelagt spesielt for personer med demens og ulike former for kognitiv svikt.

Indre Østfold kommune utvider satsningen og går i gang på nye sykehjem

Tidligere i år startet Grinitun sykehjem og Hobøl bo- og behandlingssenter med MinMemoria. Nå skal også Løkentunet og Edwin Ruuds sykehjem begynne å bruke løsningen, og de er godt i gang med å planlegge oppstart og opplæring av både ansatte og pårørende.

Sykehjem i Indre Østfold skal bruke MinMemoria for å øke beboernes engasjement og aktivitet ved å legge til rette for sosial kontakt med deres pårørende og for å øke personsentrert fokus i tjenesten – Irene Holtet Skavås - leder Grinitun og Hobøl bo og behandlingssenter.”

Viktig at involverte kjenner til MinMemorias ulike bruksområder

MinMemoria har flere bruksområder og kan dekke flere behov innen personsentrert omsorg i tjenestene. For å dra best nytte av løsningen anbefaler vi alltid at kommunene først avdekker sine behov, og deretter synliggjør viktige mål og verdier for bruk av verktøyet for alle involverte. Det er vår erfaring at dette bidrar til å øke bruken – til glede for ansatte, pårørende og, ikke minst, beboere.

Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Flere kommuner tar i bruk MinMemoria for å nå ulike mål knyttet til personsentrert omsorg
Kommuner øker den personsentrerte omsorgen for sine sykehjemsbeboere ved bruk av MinMemoria.
Kommuner øker den personsentrerte omsorgen for sine sykehjemsbeboere ved bruk av MinMemoria.