Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

― Vi kom ganske raskt i gang med Facebook-gruppa vår for å vise fram opplevelsene vi tilrettelegger for. Vi la til venner og venners venner, og gruppa ble fort veldig stor, forteller Laila Næsseth.

Hun er avdelingsleder ved Jotunhaugen sykehjem i Elverum. Her har de skapt mange gode øyeblikk med VilMer Opplevelser siden 2019.

Den aller første aktiviteten Jotunhaugen avtalte med en frivillig gjennom VilMer Opplevelser, var et veldig koselig marsvinbesøk, som avdelingslederen beskriver som en suksess.

― Deretter gikk det slag i slag med å avtale aktiviteter, som det ble lagt ut bilder og videoer av i Facebook-gruppa vår. Mange fulgte med på hva som skjedde på sykehjemmet. Dette var et helt nytt konsept for oss, og plutselig fikk alle i Elverum et innblikk i beboernes opplevelser inne på sykehjemmet, forteller Næsseth.

Det innhentes alltid samtykke før bilder og video blir publisert. De som ikke bruker Facebook kan følge med på Aktivitetsglimt inne på VilMer sin nettside.

portrett av smilende dame
Laila Næsseth, avdelingsleder ved Jotunhaugen sykehjem i Elverum.

Mange grunner til å dele opplevelsene

Noen lurer kanskje på hvorfor VilMer oppfordrer til å dele opplevelser fra sykehjemmet i sosiale medier. Det er det flere grunner til, som blant annet Næsseth har erfart.

― Jeg synes det er så fint å vise fram hvordan det egentlig er på sykehjem. Endelig et positivt søkelys på sykehjemmet! Det skaper et godt omdømme og de ansatte blir stolte over arbeidsplassen sin, noe som fører til økt trivsel, forklarer hun.

Gode tilbakemeldinger

Næsseth forteller at de kun har fått gode tilbakemeldinger fra pårørende om delingen av bilder og video i Facebook-gruppa.  

― De synes det er kjempekoselig å se hvordan beboerne har det. Enten om det er mor eller far, eller andre familiemedlemmer som de ser har det fint på sykehjemmet, sier hun.

skjermbilde fra kommentarfelt i Fcebook-gruppe
Familie, venner og andre i nærmiljøet engasjerer seg i kommentarfeltet når gode øyeblikk fra sykehjemmet blir delt.

Inspirerer andre til å bidra frivillig

Å dele opplevelser som de frivillige bidrar med, er med på å inspirere enda flere til å bli frivillig. Blant annet følger mange med i Facebook-gruppa før de tar valget om å melde seg som frivillig selv.  

Når antallet frivillige øker, øker også tilbudet i kommunen. Det gjør at sykehjemmene får et bredere tilbud av aktiviteter som passer akkurat deres beboere.  

Dette bygger også oppunder VilMer sitt prinsipp om at mange bekker små, gjør en stor å.

― Mitt inntrykk er at spesielt lag og foreninger er svært takknemlige for en «takk» på Facebook. Dette kan også bidra til at de får flere medlemmer eller mer støtte, så det er jo vinn-vinn. Når det gjelder frivillige enkeltpersoner, så vet jeg også at de setter pris på å få en hyggelig omtale, men vi spør jo først om det er greit for å være sikre, forteller Næsseth.

Innhenter alltid samtykke

Det blir benyttet samtykkeskjema som pårørende eller beboeren selv skriver under på, i forbindelse med bruk av foto og video til publisering på nettet. Hvis noen ikke vil være med, så slipper de selvfølgelig det.

Lokale Facebook-grupper knyttet til VilMer Opplevelser bidrar blant annet til å:

  • skape et positivt fokus og godt omdømme rundt sykehjemmet slik at de ansatte blir stolte - noe som igjen kan føre til økt trivsel på avdelingen.  
  • gi de pårørende muligheten til å se at deres kjære har det bra og opplever givende aktiviteter i hverdagen.
  • synliggjøre de frivillige og vise at de blir verdsatt.
  • inspirere flere i lokalsamfunnet til å bidra frivillig.
  • åpne dørene for lokalsamfunnet og øke fellesskapsfølelsen.
  • lage rutiner for å ta bilder og videoer. Disse kan også lagres lokalt, settes inn i album eller henges på veggen inne på avdelingene. Opplevelsene er også minner som er verdt å ta vare på for beboerne.  
  • skape samtaleemner for pårørende når de kommer på besøk.

Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
Facebook-gruppa gir folk et positivt innblikk i hverdagen på sykehjemmet
De lokale Facebook-gruppene åpner dørene mellom sykehjemmene og lokalsamfunnet.
De lokale Facebook-gruppene åpner dørene mellom sykehjemmene og lokalsamfunnet.