Et mangfold av opplevelser og aktiviteter med bidragsytere fra hele lokalsamfunnet

Et mangfold av gode øyeblikk


VilMer Opplevelser gir flere gode øyeblikk, givende møter mellom generasjoner og åpne dører mellom omsorgssentre og lokalsamfunnet – et givende fellesskap for alle.
Kjernen i VilMer Opplevelser er den digitale plattformen vilmer.no som legger til rette for et unikt samspill i lokalsamfunnet. Via plattformen er det enkelt for helsepersonell å avtale besøk og aktiviteter som passer beboernes ønsker og interesser. Et mangfold av lokale, frivillige tilbydere har profil på vilmer.no og bidrar ut fra tid, lyst og interesser.
Få en demo
To smilende helsearbeidere
Helsepersonell kan utforske et stort mangfold av opplevelser og velge det som passer sine brukere.
Finn opplevelser
Enkel kontakt mellom helsepersonell og lokalsamfunnet
En frivillig har med ponni på sykehjem
Lokalsamfunnet bidrar med opplevelser og aktiviteter for omsorgsinstitusjoner.
Vi rekrutterer et mangfold av aktører:
  • foreninger
  • bedrifter
  • skoler/barnehager
  • idrettslag
  • enkeltpersoner
Se aktivitetsglimt
To smilende helsearbeidere
Helsepersonell kan utforske et stort mangfold av opplevelser og velge det som passer sine brukere.
Finn opplevelser
Enkel kontakt mellom helsepersonell og lokalsamfunnet
Smilende frivillig har med ponni på sykehjem
Lokalsamfunnet bidrar med opplevelser og aktiviteter for omsorgsinstitusjoner.
Vi rekrutterer et mangfold av aktører:
  • foreninger
  • bedrifter
  • skoler/barnehager
  • idrettslag
  • enkeltpersoner
Se aktivitetsglimt

Kom i gang med VilMer Opplevelser

Hvordan bruke VilMer Opplevelser

1
VilMer og kommunen engasjerer lokalsamfunnet
2
Etablerer kommunens plattform for VilMer Opplevelser
3
Opplæring og oppstart på omsorgsinstitusjoner

Kom i gang med VilMer Opplevelser

1
VilMer og kommunen engasjerer lokalsamfunnet
2
Etablerer kommunens plattform for VilMer Opplevelser
3
Opplæring og oppstart på omsorgsinstitusjoner
To helsearbeidere bruker datamaskin
Illustrasjon. Meldingsutveksling gjennom VilMer
+
Frivillig går tur med sykehjemsbeboere
=
To helsearbeidere bruker datamaskin
Illustrasjon. Meldingsutveksling gjennom VilMer
+
Frivillig går tur med sykehjemsbeboere
=

Kom i gang med VilMer Opplevelser

1
VilMer og kommunen engasjerer lokalsamfunnet
To helsearbeidere bruker datamaskin
2
Etablerer kommunens plattform for VilMer Opplevelser
Illustrasjon. Meldingsutveksling gjennom VilMer
3
Opplæring og oppstart på omsorgsinstitusjoner
Frivillig går tur med sykehjemsbeboere

Flere aktiviteter og opplevelser i kommunen?

Få en demo
VilMer gir oss en kjempemulighet til å skape et mangfold av aktiviteter
Aino Kristiansen, Sektorsjef for pleie, rehabilitering og omsorg i Elverum
Aina Kristiansen, sektorsjef for pleie, rehabilitering og omsorg i Elverum kommune

Personsentrert omsorg - engasjert lokalsamfunn

For helsepersonell
Et mangfold av lokale frivillige tilbydere muliggjør at helsepersonell kan avtale aktiviteter tilpasset den enkeltes interesser.
Med VilMer-plattformen blir frivilligheten satt i system slik at det er enklere og mer effektivt for helsepersonell å øke aktivitetsnivået på sin arbeidsplass.
Trivelig møte med hund på sykehjem
For kommunen
VilMer og kommunen samarbeider tett for å engasjere lokalsamfunnet og rekruttere frivillige.
En egen VilMer-lokasjonsansvarlig følger opp og bistår omsorgssentre, bidragsytere og lokalsamfunnet.
Trivelig møte mellom frivillig og sykehjemsbeboer
For helsepersonell
Et mangfold av lokale frivillige tilbydere muliggjør at helsepersonell kan avtale aktiviteter tilpasset den enkeltes interesser.
Med VilMer-plattformen blir frivilligheten satt i system slik at det er enklere og mer effektivt for helsepersonell å øke aktivitetsnivået på sin arbeidsplass.
Trivelig møte med hund på sykehjem
For kommunen
VilMer og kommunensamarbeider tett for å engasjere lokalsamfunnet og rekruttere frivillige.
En egen VilMer-lokasjonsansvarlig følger opp og bistår omsorgssentre, bidragsytere og lokalsamfunnet.
Trivelig møte mellom frivillig og sykehjemsbeboer

Flere aktiviteter og opplevelser i kommunen?

Få en demo