Aktivitetsvert mener VilMer Opplevelser gir beboere en bedre hverdag

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— Jeg har visst at frivilligheten finnes, men jeg har ikke skjønt omfanget av den før jeg begynte i denne jobben. Og ikke minst viktigheten av at den finnes, forteller Nina Beate Lømo.  

Hun ble ansatt som aktivitetsvert hos KMS Ringsaker Tømmerli i april i år. Stillingen går ut på å legge til rette for varierte aktiviteter både for pasientene ved korttidsavdelingen og beboerne i omsorgsleilighetene.  

Verktøy for en effektiv og givende arbeidshverdag

Da Lømo startet i den nye jobben tok hun raskt kontakt med VilMer for å bli bedre kjent med verktøyet VilMer Opplevelser - den digitale plattformen som kobler frivillige i lokalsamfunnet med omsorgstjenestene.

— Det er helt fantastisk at det finnes et tilbud hvor så mange mennesker velger å bruke av egen fritid for å glede andre, sier hun engasjert.

Som aktivitetsvert er det Lømo sitt ansvar at beboerne og pasientene får et bredt tilbud av opplevelser som aktiviteter med besøksdyr, musikk og konserter, middagssamlinger og andre sosiale hyggestunder.  

Det er store forskjeller på hvor funksjonsfriske menneskene på Tømmerli er. Dessuten er det stadig utskiftninger av pasienter på korttidsavdelingen, derfor må aktivitetene hele tiden tilpasses. Det brede utvalget av frivillige bidragsytere på vilmer.no gjør det heldigvis enkelt for Lømo å finne passende aktivitetene.

— Ved å bruke VilMer Opplevelser opplever jeg at de som er her på opphold og de som bor her fast har fått en mye bedre hverdag.

— Det har vært så fantastisk å samarbeide med VilMer. VilMer står bare å vil mer hele tiden, som navnet sier. Vi har et så godt samarbeid og jeg får alltid gode tips hvis jeg lurer på noe angående aktiviteter og tilbydere,  utdyper hun blidt.  

Frivillighet gleder begge veier

Lømo beskriver en givende arbeidshverdag som aktivitetsvert.

— Å kunne bidra med litt som kan være med å gjøre hverdagen litt enklere og hyggeligere for dem som er her, er meningsfullt for meg, sier hun og utdyper.

— Spesielt det å få tilbakemeldinger fra beboere og pasienter på at de setter pris på at det skjer ting her. Det tar jeg til meg, og det gir meg motivasjon til å gjøre en god jobb med å finne aktiviteter for alle.  

For Lømo er det også viktig at de frivillige som kommer til Tømmerli skal trives på besøk.

— Det skal være en tosidig god opplevelse. Både at den som får besøk har glede av det, og at den som besøker har glede av å være her. Alle skal ha en god følelse når de har vært her, understreker hun.

Blide beboere svinger armene til musikk
Beboerne ved KMS Ringsaker Tømmerli er glade for at de endelig kan samles og delta i mer aktiviet igjen.

Spesiell markering med VilMer-frivillige

Lømo startet i den nye jobben mens det fortsatt var strenge smittevernregler på omsorgsinstitusjonen.

I sommer begynte situasjonen å løsne og et besøk gjennom VilMer Opplevelser ble en helt spesiell feiring som har brent seg fast i minnet til Lømo.

Da vi hadde besøk av Strand Orkester i starten av juli, hadde kantina på huset her vært stengt i nesten 1,5 år, begynner hun.

Det at de kunne ha konserten inne i kantina ble veldig spesielt for beboerne som har vært på Tømmerli lenge, og savnet kantina som et samlingspunkt.  

— Denne opptreden så vi på som en markering av gjenåpninga av kantina som bruksrom. Kantina her på huset kalles “hjertet”, så det ble en veldig sterk opplevelse. Det var pasienter og beboere som satt med tårer i øynene, fordi de synes det var så fint å kunne samles, forteller hun rørt.

Lømo er tydelig takknemlig for det lokale engasjementet til å bidra med gode opplevelser. Spesielt etter så lange tider med lite aktivitet.

— At de frivillige i VilMer Opplevelser nå har vært på ballen og bidratt med så mange forskjellige aktiviteter har vært helt uvurderlig og et veldig kjærkomment bidrag i hverdagen til dem som er her, sier hun.

Strands orkester spiller konsert kantine
Det ble en gledelig dag da beboerne ved KMS Ringsaker Tømmerli endeig kunne samles i kantina igjen, med konsert med Strands Orkester.

Tips fra en aktivitør til en annen

Når vi avslutningsvis spør Nina om hun har noen tips til hvordan andre aktivitører kan benytte seg av VilMer Opplevelser, svarer hun raskt.

— Bruk dem! Bruk dem for alt det er verdt. Det er mitt tips. Det finnes nesten ingen begrensninger i tilbud som kan brukes. Jeg kommer til å fortsette å bruke VilMer Opplevelser mye, mye mer.

Aktivitetsvert Nina Beate Lømo ved KMS Ringsaker Tømmerli bruker verktøyet VilMer Opplevelser i sin arbeidshverdag.