Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Korona-pandemien har brakt flere uker med isolasjon, som for mange betyr forsterket ensomhet. Dette har rammet mennesker i alle aldre, men kanskje spesielt eldre og brukere som ikke kan delta på dagtilbud og tilrettelagte aktiviteter som ellers. Tirsdag 27. mai ble det bestemt at besøksstansen på helseinstitusjoner skal oppheves.  

Ensomhet fører til plager

I en artikkel på forskning.no siteres NOVA-forsker Thomas Hansen ved OsloMet om at vi trenger sosial kontakt for å fylle grunnleggende behov for tilhørighet, trygghet, mening og engasjement. Ensomhet kan føre til psykiske og fysiske plager, og “jo lengre tid som går uten at vi får dekket behovene, jo større og mer alvorlige blir konsekvensene,” forteller han.

Nye anbefalinger – ikke lenger besøksstans

På Facebook skriver Helse- og omsorgsdepartementet at de har kommet med nye anbefalinger for helseinstitusjoner. "Disse inneholder konkrete råd og eksempler. Samtidig skal det være mulig å selv vurdere hvilke rutiner som gjør dette mulig på en smidig og trygg måte. Det er viktig at besøkene planlegges og at man har rutiner for dette,” skriver de.  

Det legges også fram at det er “trygt, riktig og viktig” at flere dagtilbud blir tilgjengelige igjen. De nye anbefalingene gir de individuelle institusjonene frihet til å “legge til rette slik at de som er innlagt kan få besøk, så langt som det er mulig og forsvarlig.”  

Vi er med andre ord ikke tilbake til en normal hverdag ennå, men vi ser definitivt en positiv utvikling her til lands. Sykehjem og institusjoner vil selv ta ansvar for hvilke aktiviteter de legger opp til ved sine avdelinger, og VilMer står klare for å bistå.

Les gjerne FHIs Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for mer informasjon om gjennomføring av trygge besøk.

Lyspunkt i hverdagen

Koronakrisa har åpenbart bremset mengden aktiviteter VilMer kan bidra med på sykehjem og institusjoner. Men den har absolutt ikke satt noen stopper for VilMers visjon, livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet.  

Å skape glede og gode øyeblikk for våre brukergrupper er viktigere enn noen gang. Derfor har VilMer blant annet organisert konserter og agility-fremvisning med hund utenfor flere sykehjem. Her har det vært god avstand mellom beboere og besøkende, slik at smittefare ikke har bydd på utfordringer. Dette har gitt både beboere og ansatte lysglimt i en ellers isolert hverdag.  

Intervju med artist Liv Ingund Ødegaard og Sissel Karin Mykløy fra Sørbyen Omsorgssenter i Gjøvik om å ha utekonsert.

Vil fortsette å spre glede - også digitalt

Etter hvert som de strengeste korona-tiltakene blir lettet på, vil VilMer kunne organisere flere varierte aktiviteter. Tiden vi har i vente vil fortsatt være begrensende og kreve forhåndsregler i forhold til korona, men vi ser også muligheter for mer sosial omgang.  

VilMer har også satt fart med å få plass digitale løsninger og -aktiviteter som vil være til glede både i denne restriktive perioden og i tiden fremover. Vi vil få på plass løsninger som gjør det mulig for beboere å utforske forskjellig generisk, lokalt og personlig, digitalt innhold. Les mer om VilMers fysiske og digitale aktiviteter i artikkelen Helsedirektoratet peker på VilMer som en viktig løsning under covid-19-pandemien.

Flere muligheter for hjemmeboende

VilMer har etter koronautbruddet samarbeidet med flere kommuner for å organisere handleturer, samtaler på telefon og andre praktiske gjøremål for enkeltpersoner. Etter hvert som samfunnet gradvis åpnes igjen, vil tilbudet utvides til mer varierte opplevelser og aktiviteter for eldre hjemmeboende.  

Vi vet at mange hjemmeboende eldre opplever ensomhet og har behov for både mer sosial kontakt og hjelp til å få løst små praktiske oppgaver i hjemmet. VilMer har nå mange frivillige som kan bidra til å skape glede og hyggelige stunder for denne gruppen.

Livet etter krisa

Dessverre kan det hende at flere vil slite med psykiske helseplager som et resultat av pandemien og isolasjonen, hvis den varer lenge. Lyspunktet er at mennesker har evnen til å tilpasse seg raskt. Når korona-krisa er over, vil livet for de fleste normalisere seg. I tillegg kommer mange til å sette enda mer pris på samhold og gode øyeblikk. VilMer vil fortsette å jobbe for akkurat dette, og ser framover mot en tid med mer latter og glede.  

Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Ikke lenger besøksstans på sykehjem – dette gjør VilMer i kampen mot ensomhet i koronaperioden og videre framover
Leo André har holdt konsert på sykehjem mange ganger. Nå kan beboerne også se han fremføre gjennom VilMers satsing på digitale løsninger.
Leo André har holdt konsert på sykehjem mange ganger. Nå kan beboerne også se han fremføre gjennom VilMers satsing på digitale løsninger.