Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Mona er ikke personens egentlige navn. Av hensyn til personvern er personen anonymisert.

Ingrid Johnsen er ei blid og positiv ung kvinne som bor i Oslo, og er hverdagsvenn for Mona ved siden av studiene. Hennes motivasjon? Å bringe glede inn i livet til eldre som trenger det mest. Hun brenner for sin rolle som hverdagsvenn og ser på det som en meningsfylt jobb som skaper glede for både henne og Mona.

– Jeg er hverdagsvenn fordi jeg vil gi hjelp og selskap til eldre personer som har behov for det, forteller Ingrid.  

Meningsfylte aktiviteter

Som hverdagsvenn bidra man med gode samtaler, meningsfulle aktiviteter, og helsefremmende hjelp til eldre som bor hjemme. Når Ingrid er på besøk, gjør de hyggelige ting sammen som skaper en bedre hverdag for Mona.  

– Vi pleier å drikke kaffe sammen, organisere ting i leiligheten og annet praktisk arbeid, forteller Ingrid.

Ingrid og Mona pleier å ha mange hyggelige samtaler mens de drikker kaffe.

Ingrid opplever at besøkene betyr mye for både Mona og for seg selv. Det er ikke bare sosialt samvær, men også hjelp til hverdagslige ting som er med på å lette den eldre personens byrder.

– Besøkene har stor betydning for oss begge. Jeg opplever at Mona setter pris på det, og det praktiske arbeidet jeg bidrar med er med på å få hverdagen og livet hennes til å gå rundt, forteller Ingrid.

Kommunikasjon med pårørende i MinMemoria

Etter hvert besøk hos Mona forteller Ingrid om den fine stunden i MinMemoria. MinMemoria er en digital løsning fra VilMer for å blant annet kartlegge livshistorien og for å holde kontakt med pårørende. Ingrid skriver litt om dagen de har hatt sammen, og legger ofte ved et bilde som forteller hva de har gjort. Slik kan de følge med og føle seg trygge på at Mona får det hun har behov for med sin hverdagsvenn.

Dette er et fiktivt eksempel på hvordan MinMemoria brukes som en del av alle besøk som utføres av hverdagsvenner.

Anbefaler flere å bli hverdagsvenn

Ingrid ønsker å oppmuntre flere til å bli hverdagsvenn og ta del i denne meningsfulle tjenesten.  

– Jeg vil anbefale flere å være hverdagsvenn. Det er en god ordning med bra oppfølging og et enkelt system. Det er et supert initiativ og tilbud som jeg er veldig stolt av - og glad for å være en del av, avslutter Ingrid.

Hva er en hverdagsvenn?

Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for eldre som bor hjemme. En «hverdagsvenn» forplikter seg til å besøke en eldre person på faste tidspunkter én eller flere ganger hver uke. De er blant annet studenter som ønsker å gjøre noe meningsfullt og få god arbeidserfaring – eller pensjonister og andre med tid til overs, som vil glede andre og samtidig få litt igjen.

Dette er et nytt tilbud fra VilMer rettet mot eldre som bor hjemme, og det er noe annet enn dagens løsninger for frivillighet på sykehjem og dagtilbud. Hverdagsvenner skal bidra med helsefremmende og forebyggende aktivitet, både fysisk og sosialt. VilMers lange erfaring med å skape gode øyeblikk og meningsfulle aktiviteter står sentralt.  

Hverdagsvenner fungerer ofte som et supplement til hjemmetjenesten, og bidrar blant annet med:  

  • gode samtaler og hyggelig samvær.  
  • fysisk aktivitet, gåturer og lett trening.
  • følge til lokale aktivitetstilbud, café eller museum.
  • enkel hjelp med en kronglete TV, PC eller mobil.
  • følge til lege, frisør og andre ærender.  
  • å skape gode øyeblikk med hjelp av VilMers løsninger.

VilMer følger tett opp hverdagsvennene og de eldre som besøk, og samarbeider tett med hverdagsvennene om å lage aktivitetsplaner som er tilpasset unike behov og interesser. Det foretas grundige intervjuer og opplæring av de hyggelige og pålitelige Hverdagsvennene.

Ønsker du å være hverdagsvenn? Les mer om hva det innebærer og send inn søknad her.

Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Møt hverdagsvennen Ingrid Johnsen
Ingrid er Hverdagsvenn fordi hun ønsker å glede andre.
Ingrid er Hverdagsvenn fordi hun ønsker å glede andre.