Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Deltakere:

141 deltakere fra 31 ulike kommuner.

Hvem er pårørende?

Her er pårørende alle familiemedlemmer som har tilgang til en MinMemoria-profil. Det var et bredt utvalg av relasjonstyper som deltok, men 60% er barn til tjenestemottaker.

Hva er MinMemoria?

  • Et verktøy for å innhente og bruke livshistorien
  • En kanal for kommunikasjon med pårørende

“Det viktigste er å vite at den jeg er glad i har det bra”

Hele 94% sier de har behov for bedre informasjon og kommunikasjon med omsorgstjenesten.  

Undersøkelsen viser at pårørende ønsker mer informasjon om helsetilstand og diagnose, aktivitetstilbud og deltakelse, pårørenderollen og pårørendetilbud. Og det viktigste er å vite at tjenestemottaker har det bra og får dekket sine behov.

MinMemoria dekker behovet

I MinMemoria kan helsepersonell sende små glimt fra hverdagen i omsorgstjenesten. Dette kan være aktivitetsdeltakelse eller fine stunder med andre tjenestemottakere og ansatte.  

Undersøkelsen viser at å få tilsendt bilder eller video av de gode øyeblikkene, gir pårørende stor verdi. Det gir dem innsikt og trygghet i at tjenestemottaker har det bra og får dekket sine sosiale behov. Selv om familiemedlemmer kan bo langt unna, betyr det ikke at de ikke kan være involvert i sine kjæres omsorg og hverdag. Faktisk har vi funnet ut at når pårørende bruker MinMemoria, opplever de en betydelig reduksjon i avstanden mellom dem og deres kjære, og en økt følelse av involvering. Dette gir en stor gevinst for familiemedlemmer som ønsker å være mer til stede i sine kjæres liv, uansett hvor de befinner seg geografisk.

Gjesteboka i MinMemoria gjør det enkelt å oppdatere hverandre om hverdagen.

Barnebarn har kun kontakt med omsorgstjenesten i MinMemoria  

Omsorgstjenestene har i hovedsak kontakt med hovedpårørende, og det skjer ved besøk eller per telefon. Det betyr at man er avhengig av god informasjonsflyt mellom familiemedlemmene for at alle skal være informert og inkludert.

Undersøkelsen viser at MinMemoria er et godt verktøy for å kunne involvere hele familien, og ikke bare hovedpårørende. Det vises eksempelvis ved at alle barnebarna oppgir at de kun har kontakt med omsorgstjenesten når de er på besøk eller når de benytter MinMemoria.

Uavhengig av relasjonstype kan man som pårørende oppleve situasjonen som sårbar. Ofte er det få personer som er oppnevnt som nærmeste pårørende, selv om det kan være mange familiemedlemmer som har behov for mer informasjon og innsikt. Derfor er det fint å kunne ha en egen kanal for sosial informasjon og involvering av flere familiemedlemmer.  

Helsepersonell kan sende oppdateringer til pårørende i flere MinMemoria-profiler samtidig.

Nå er det mye enklere å kommunisere med pårørende i MinMemoria

Basert på tilbakemeldinger fra pårørende har vi nylig gjort flere endringer i MinMemoria som gjør det enklere for helsepersonell å kommunisere med pårørende.  

En av disse forbedringene er at helsepersonell nå kan sende én melding til flere profiler samtidig, noe som sparer tid og gir en mer effektiv kommunikasjon med pårørende. Forbedringene har gjort at det er enklere enn noen gang å holde pårørende oppdatert om hvordan deres kjære har det, og vi har mottatt flere hyggelige tilbakemeldinger om at dette har styrket forholdet mellom omsorgstjenestene og pårørende.

Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
Pårørende og omsorgstjenesten opplever bedre dialog med MinMemoria
I MinMemoria kan helsepersonell sende små glimt fra hverdagen i omsorgstjenesten. Dette kan være aktivitetsdeltakelse eller fine stunder med andre tjenestemottakere og ansatte.
I MinMemoria kan helsepersonell sende små glimt fra hverdagen i omsorgstjenesten. Dette kan være aktivitetsdeltakelse eller fine stunder med andre tjenestemottakere og ansatte.