Undersøkelse røper den viktigste motiverende faktoren for frivillige bidrag

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Frivillighetsbarometeret er en studie fra Frivillig Norge som kartlegger atferd, holdninger og interesser knyttet til frivillighet i Norge. Studien gjennomføres årlig, hvor den nyeste utgivelsen tar for seg resultatene for året 2020.

Bekjentskap er viktigst for rekrutteringen

Flertallet av dem som bidrar med frivillighet, forteller at de har valgt å bidra fordi de ble "spurt av bekjente”. Samtidig forteller 62% av de som ikke bidrar, at de heller ikke ble forsøkt rekruttert til å gjøre frivillig arbeid i 2020.

Hva hindrer folk i å bidra med frivillighet?

Studien viser til at personer som ønsker å bidra frivillig, ofte på en eller annen måte har blitt hindret i å bidra. Hindrene dreier seg i størst grad om mangel på tid, helseproblemer og familiesituasjonen.  

Her kommer det fram at personer i aldersgruppen 18-29 år oftere opplever at de blir hindret i å utføre frivillig arbeid, enn andre aldersgrupper.  

Personer med yrkesfaglig utdannelse, de som bor alene, arbeidsledige og elever opplever også oftere å bli hindret i å utføre frivillig arbeid, til tross for at de ønsker å bidra.  

Tid oppleves i størst grad som en begrensning for de yngre, mens for de eldre er det helsa som oftest setter en stopper for frivillige bidrag.  

Motiverende å føle seg nyttig

Den mest motiverende faktoren for frivillige er at de vil “være til nytte/bidra med noe”. I tillegg svarte de at “frivilligheten har en verdi for samfunnet som jeg vil støtte opp om” og “at jeg brenner for en sak eller aktivitet”. Flere svarte også at det sosiale aspektet spiller en stor rolle for dem og at det bygger oppunder god fysisk og psykisk helse.  

For de yngre er arbeidserfaring også en viktig faktor for å bidra frivillig, mens det å møte andre er viktigst for de eldre.  

Fleksibilitet skaper muligheter

Det er ingen tvil om at det er stor giverglede og –lyst i samfunnet vårt, selv mange av dem som ikke bidrar i dag, sitter med et ønske om å faktisk gjøre det.  

Frivillig Norge foreslår flere tiltak som kan løfte antallet som bidrar med frivillighet. For eksempel ved tilrettelegging for at bidrag kan skje hjemmefra, eller større fleksibilitet på når og hvor man kan bidra.

Fleksibilitet er en av fanesakene for VilMer. Gjennom VilMer Opplevelser tilrettelegger vi for at frivillige skal kunne bidra ut fra tid, lyst og interesser.

Vi har sett flere tilfeller hvor mennesker som ofte møter hindre i hverdagen, opplever det å bidra gjennom VilMer Opplevelser som både mulig og givende, fordi det er fleksibelt.  

Snakk om frivillighet med andre

Den største grunnen til at noen ikke bidrar med frivillighet, er fordi ingen har prøvd å rekruttere dem. Det kan hende de ikke har nok kjennskap til hvor eller hvordan de kan bidra. Kanskje kjenner de ikke til behovet for frivilligheten. Eller kanskje tror de at de ikke har noe å bidra med.  

Vi er sikre på at de alle fleste sitter inne med interesser, hobbyer og kunnskap som er verdt å dele med andre.  

Derfor vil vi utfordre deg til å fortelle noen du kjenner om frivillighet.  

Fortell dem om VilMer Opplevelser og muligheten for å bidra ut fra tid, lyst og interesser.  

Sammen skaper vi flere gode øyeblikk.  

To tredjedeler av Norges befolkning bidro med frivillighet i 2020.