Et verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon

Laptop og mobil med sisningsapp MinMemoria som viser en eldre manns MinMemoria-profil

Alltid tilgang til livshistorien

Med beboerens livshistorie lett tilgjengelig i MinMemoria blir helsepersonell bedre kjent med brukerne sine, og kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel.

Verdi for beboerne
Se våre tips

Å føle seg sett og hørt er noen av våre viktigste behov. Når helsepersonell har god kjennskap til beboerens livshistorie, er det enklere å bygge en god relasjon, forstå behov og atferd, og skape trygge og gode omgivelser.

Med MinMemoria opplever beboeren:

 • at digitalisering av livshistorien, og jevnlig oppdatering av denne, fører til økt brukerstyring.
 • at identitet, verdighet og behov blir ivaretatt.
 • en meningsfull hverdag med fokus på det som er viktig.
 • økt kontakt med pårørende og nære.
Verdi for kommunen
Se våre tips

Med MinMemorias digitale løsning blir livshistorien levende og lett tilgjengelig gjennom bilder og beskrivelser av relasjoner, interesser og viktige hendelser i livet. Her er det også rom for lavterskel kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende. Det bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement.

Med MinMemoria får kommunen et verktøy som:

 • er med på å realisere målene i kvalitetsreformen "Leve hele livet".
 • fører til økt brukermedvirkning der beboeren selv kan ta større del i hva livshistorien skal inneholde.
 • fører til økt involvering og samarbeid med pårørende.
 • skaper det informasjonsgrunnlaget helsepersonell behøver for å utøve personsentrert omsorg.
Verdi for helsepersonell
Se våre tips

Å gi god omsorg handler også om å ha en god arbeidshverdag. Med beboerens MinMemoria-profil lett tilgjengelig er det enklere for helsepersonellet å skape dager fylt med innhold og mestring for alle parter.

Med MinMemoria får helsepersonell et verktøy som:

 • gir enkel tilgang på informasjon om beboeren og hva som er viktig for dem.
 • gjør det enklere å gi mer personsentrert omsorg, forebygge uro og skape gode øyeblikk for den enkelte.
 • fører til økt innsikt og involvering av pårørende, som igjen skaper en felles forståelse om beboerens hverdag.
 • MinMemoria i nettleseren: Rediger beboerens profil og send invitasjoner
 • MinMemoria i appen: Utforsk profilen og skriv hilsen i gjesteboka, uten fare for å gjøre uønskede endringer
Ikon der det står "Last ned fra App Store"Ikon der det står "Last ned fra Google Play"
Eldre kvinne og kvinnelig familiemedlem smiler mens de bruker MinMemoria

Digitaliser livshistorien til beboerne i kommunens omsorgstjenester

Digitalisering av livshistorien med MinMemoria

Bedre kontakt med pårørende

MinMemoria legger til rette for lavterskel kommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende. Et godt samarbeid og forståelse for hverandre er viktig. Derfor er gjesteboka en sentral del av MinMemoria. Der kan helsepersonell og pårørende dele bilder, videoer og beskjeder fra hverdagen. Dette skaper engasjement og gir et bedre samspill og involvering i hverdagen mellom beboer, pårørende og helsepersonell.

Verdi for familie og pårørende
Se våre tips

Ved å bidra med innhold til beboerens MinMemoria-profil gir pårørende helsepersonell innsikt i hvem beboeren er, hva de har opplevd og interesser og relasjonene som er viktige for dem.

Med MinMemoria opplever pårørende:

 • økt innsikt i beboerens hverdag gjennom jevnlige hverdagsglimt og hilsener i gjesteboka.
 • at terskelen er lavere for jevnlig kontakt med omsorgstjenesten.
 • trygghet i at helsepersonell har bedre forståelse og kjennskap til hvem beboeren er.
 • Pårørende laster opp bilder i fotoalbumet fra beboerens oppvekst og liv
 • Alle i familien kan få tilgang til beboerens profil
 • Profilen viser en oversikt over beboerens viktigste relasjoner

Slik bruker dere MinMemoria

1

Opprett MinMemoria-profil

Les mer
2

Fyll inn profilen

Les mer
3

Del bilder og video i gjesteboka

Les mer

Digitaliser livshistorien til beboerne i kommunens omsorgstjenester

MinMemoria i din kommune

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Fokus på livshistoriearbeid trekkes frem i stortingsmeldingen “Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"
MinMemoria er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:
 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang - Gjør livshistorien digitalt tilgjengelig

MinMemoria er utviklet for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre mulighetene for å utøve personsentrert omsorg. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.

Opplæring - Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med digitaliseringen og for å sikre jevnlig bruk og tillit til verktøyet.

Ved oppstart gjennomfører vi alltid:

 • valg av superbrukere på hver avdeling.
 • opplæring av helsepersonell.
 • opplæring av pårørende.

Brukerstøtte - Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell og pårørende skal føle seg trygge og ivaretatt.

Gå til brukerstøtte

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av superbrukere.
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med superbrukerne.
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere

Livshistoriearbeid - Brukervennlig livshistorie

Helsepersonell kan bruke MinMemoria på ulike måter i miljøarbeid, til å forebygge uro, til å vekke minner og som et samtaleverktøy sammen med beboeren.

Les flere brukererfaringer
Sammen med beboeren bruker helsepersonell MinMemoria til å:
 • se på og snakke om beboerens relasjoner som er oppgitt i profilen.
 • lese og snakke om fortellingene fra beboerens liv.
 • se på og snakke om bilder som pårørende har lastet opp i albumene.
 • lese og sende hilsninger i gjesteboka.
 • bli kjent med beboerens interesser og ønsker for hverdagen.
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre

Fokus på livshistoriearbeid trekkes frem i stortingsmeldingen “Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"

MinMemoria er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang
Gjør livshistorien digitalt tilgjengelig

MinMemoria er utviklet for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre mulighetene for å utøve personsentrert omsorg. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.
Opplæring
Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med digitaliseringen og for å sikre jevnlig bruk og tillit til verktøyet.

Ved oppstart gjennomfører vi alltid:

 • valg av superbrukere på hver avdeling.
 • opplæring av helsepersonell.
 • opplæring av pårørende.
Brukerstøtte
Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell og pårørende skal føle seg trygge og i varetatt.

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av superbrukere.
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med superbrukerne.
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere.
Gå til brukerstøtte
Livshistoriearbeid
Brukervennlig livshistorie

Helsepersonell kan bruke MinMemoria på ulike måter i miljøarbeid, til å forebygge uro, til å vekke minner og som et samtaleverktøy sammen med beboeren.

Les flere brukererfaringer

Sammen med beboeren bruker helsepersonell MinMemoria til å:

 • se på og snakke om beboerens relasjoner som er oppgitt i profilen.
 • lese og snakke om fortellingene fra beboerens liv.
 • se på og snakke om bilder som pårørende har lastet opp i albumene.
 • lese og sende hilsninger i gjesteboka.
 • bli kjent med beboerens interesser og ønsker for hverdagen.

Få nyheter og oppdateringer rett i innboksen