Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Vår filosofi er "mange bekker små gjør en stor å", og vi forsøker å senke terskelen for å bidra.

For å forsikre oss om at møtene mellom bidragsytere og brukere oppleves trygge, tar vi flere steg for å bli kjent med de som melder seg gjennom VilMer.  

Som en del av kvalitetssikringen gjennomfører vi de følgende stegene:  

  1. Vi tar personlig kontakt med alle som registrerer ønske om å bidra med tid og opplevelser. Vi gjennomfører alltid en samtale på telefon eller video for å kartlegge interesser og vurderer egnethet, før profilen blir publisert. Vi sjekker også referanser ved behov.
  1. Alle bidragsytere signerer på en taushetserklæring, og må forholde seg til VilMers retningslinjer for bruk av personvern.
  1. VilMer følger opp både bidragsytere og mottaker/avdeling på telefon med jevne mellomrom for å sikre at tilbudet er tilfredsstillende og at alle parter er fornøyde og opplever trygghet i samværet.

Ved besøk i private hjem

Grad av kvalitetssikring vil avhenge av hvilke oppgaver vedkommende har et ønske om å bidra med. I tilfeller der bidragsyteren skal inn i privathjem, vil vi tilby at en representant for VilMer eller kommunen kan delta, ved første besøk/oppdrag.  

Kvalitetssikring ved grupper

I de tilfellene der bidragsytere er lag, foreninger, bedrifter, skoleklasser og barnehager kvalitetssikrer VilMer disse aktørene gjennom en kontaktperson for gruppen.

Trenger man politiattest?

Dersom en bidragsyter skal bidra med aktiviteter for personer med psykiske utviklingshemminger, vil vi i samarbeid med kommunen innhente politiattest. Dette vil vi avtale med den enkelte.  

Kvalitetssikring ved besøk med hund

Ønsker du å være frivillig med hund, stilles det noen flere krav for å bidra. Les mer om hva vi gjør for å kvalitetssikre at en hund egner seg til å besøke eldre og andre pleietrengende.  

glad mann vinker i videosamtale til mobilkamera
VilMer gjennomfører blant annet alltid en samtale på telefon eller video før personer blir godkjent som bidragsytere.
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Hvordan kvalitetssikrer VilMer bidragsytere?
Ved å kvalitetssikre bidragsytere gjør vi det enkelt, trygt og moro å bruke VilMer.
Ved å kvalitetssikre bidragsytere gjør vi det enkelt, trygt og moro å bruke VilMer.