MinMemoria bidrar til at Trygve (78) kan bo hjemme lenger

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Bjørnafjorden kommune viser til strålende resultater ved sin halvårsvurdering av MinMemoria. Sara Rasmussen, konsulent for velferdsteknologi i Bjørnafjorden, delte et av vurderingsskjemaene som har blitt gjort for en av brukerne i kommunen. En mann ved navn Trygve på 78 år. Han har en demenssykdom som kan føre til utfordringer i hverdagen. Han bor fortsatt hjemme med kona, og benytter seg blant annet av dagtilbud i kommunen. De gode resultatene fra kombinasjonen med MinMemoria gjør at omsorgstjenesten forventer at Trygve kan fortsette å bo hjemme lenger.

Helsepersonells oppsummering av Trygve

Trygve beskrives av de ansatte i kommunen som en likandes kar med godt humør. Tidligere har han både spill i band og kjørt motorsykkel. På sine eldre dager har han dessverre bitt rammet av ganske hard demens, og sliter blant annet med mangel på tidsperspektiv. Han bor fremdeles hjemme med kona, men han er stadig på dagsenter og har rullering på sykehjemmet i bygda. For en mann med demens er det utfordrende å være på så mange ulike steder uten at det oppstår forvirring, panikk og frustrasjon.

 
Interesser: Musikk, motorsykkel og engelsk fotball

Innføring av velferdsteknologli

Sammen med 9 andre brukere i Bjørnafjorden tok Trygve i bruk MinMemoria-appen i september 2020. Appen gjør del mulig å dokumentere livshistoren til Trygve digitalt, hvor bildebruk er sentralt. Den gjør det også mulig å dokumentere det som skjer i nåtid. Appen kan oppdateres kontinuerlig med hendelser, bilder og notater fra ting som skjer i hverdagen. Trygve sin kone og andre pårørende får også tilgang i appen slik at de kan følge med på hva som skjer og bilder som blir lagt ut. Målet er at livshistorien skal følge brukeren sømløst.

 

Del er viktig å påpeke at dette er en tjeneste som kommer i tillegg, og ikke erstatter noen av de andre tjenestene han mottar fra kommunen.

Gevinster

Trygve er veldig fornøyd med de positive effektene MinMemoria appen har hatt på han i hverdagen. I tillegg har det gitt gevinster for både pårørende og de ansatte:

  • I situasjoner hvor Trygve ikke skjønner hvor han er og hva som skjer, bruker de appen. Dette gjør at panikken forsvinner og han blir mye roligere enn hva han ellers ville vært.
  • Trygve kan bruke appen til å vise frem ting han er stolt av.
  • Det er lettere for de ansatte å raskt bli kjent med Trygve og sette seg inn i bakgrunn, relasjon og interesser uten bistand fra pårørende eller andre ansatte. Dette er veldig nyttig med tanke på at han både er på dagsenter og på sykehjemmet, og at det er mange ulike ansatte innom (studenter, vikarer) til ulike tidspunkt.
  • Trygve kan bruke appen til å fortelle kona hva han har gjort gjennom dagen. Dersom de er på utflukter, dokumenterer de hvor de har vært, hvor de har kjørt, hva de har spist, osv.
  • De pårørende har bedre samvittighet og kan bruke appen til å se at Trygve har det bra i hverdagen, etter hvert som det publiseres bilder.

 

I kombinasjon med andre tjenester som leveres av kommunen gjør dette at Trygve kan bo hjemme lengst mulig sammen med kona.

Med MinMemoria får Trygve (78) en større følelse av trygghet når han besøker forskjellige omsorgstjenester i hverdagen. (Illustrasjonsbilde)