MinMemoria blir en del av VilMers plattform – personsentrert omsorg står i fokus

26
October
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter

Målet er å sikre flere gode øyeblikk i helse og omsorgstjenestene - basert på bidragsyteres tid, lyst og interesser, og tilpasset tjenestebrukernes ønsker og behov. Med den digitale minneboken MinMemoria integrert i VilMers plattform, vil det bli enda enklere for ansatte i omsorgstjenesten å skreddersy personsentrerte aktiviteter som passer for deres brukere og beboere. Dette er med på å skape en helsefremmende omsorgskultur.

Digitaliserer livshistorien

Ved å digitalisere livshistorien til brukere og beboere kan ansatte i omsorgstjenesten bedre tilrettelegge hverdagen til menneskene ved sin avdeling. Dette gjøres ved at hver bruker får en digital profil hvor pårørende kan fylle inn bilder og informasjon om personens minner, interesser og relasjoner. På denne måten kan ansatte bli bedre kjent med, og tilrettelegge for hele mennesket, og ikke bare brukerens tilstand eller diagnose.

I MinMemoria forenkles også kontakten med familie og nære. Både pårørende og ansatte kan sende hilsninger og bilder fra aktiviteter og fine stunder sammen med brukeren. Dette kan brukes til å holde gode samtaler med brukeren når man er sammen, og gjør det lettere å holde kontakt med hverandre. Dette gir bedre samhandling mellom tjeneste og pårørende, og dermed også økt tjenestekvalitet.

Kort om MinMemoria

  • Digitalt omsorgsverktøy som formidler livshistorien.
  • Pårørende oppretter og oppdaterer personens MinMemoria-profil over nett.
  • Helsepersonell bruker MinMemoria på nettbrett, der de har alle beboere på sin avdeling tilgjengelig.
  • Pårørende og ansatte kan bruke minnene for å skape gode samtaler med brukeren.

MinMemoria i iPad

Hjelper kommunen med å implementere Leve hele livet

I tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet setter VilMer og MinMemoria fokus på hva som er viktig for den enkelte. Et bredt mangfold av aktiviteter og opplevelser, kombinert med kunnskap om hver brukers bakgrunn og interesser, hjelper kommunene med å implementere nasjonale anbefalinger og reformer.

Hvorfor er personsentrert omsorg så viktig?

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å se hele mennesket, og ikke bare de medisinske behovene i behandling.

For å etablere en god personsentrert omsorgskultur er man avhengig av at alle ansatte har god kjennskap til hvem den enkelte bruker er, deres interesser og behov. Derfor er enkel tilgang til livshistorien til den enkelte helt vesentlig for å kunne yte personsentrert omsorg.

Omsorgstjenester som legger vekt på personsentrert omsorg opplever ofte mindre medisinbruk, mindre uro og mer aktivisering av brukerne. Det gir en hverdag fylt med mening, glede og trygghet for både brukere og ansatte.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

No items found.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

MinMemoria blir en del av VilMers plattform – personsentrert omsorg står i fokus

VilMer og MinMemoria inngår tett samarbeid. Sammen skal vi sette personsentrert omsorg og livsglede i system, og bli kommunenes totalleverandør av gode opplevelser.
26
October
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
3 minutter lesetid

Målet er å sikre flere gode øyeblikk i helse og omsorgstjenestene - basert på bidragsyteres tid, lyst og interesser, og tilpasset tjenestebrukernes ønsker og behov. Med den digitale minneboken MinMemoria integrert i VilMers plattform, vil det bli enda enklere for ansatte i omsorgstjenesten å skreddersy personsentrerte aktiviteter som passer for deres brukere og beboere. Dette er med på å skape en helsefremmende omsorgskultur.

Digitaliserer livshistorien

Ved å digitalisere livshistorien til brukere og beboere kan ansatte i omsorgstjenesten bedre tilrettelegge hverdagen til menneskene ved sin avdeling. Dette gjøres ved at hver bruker får en digital profil hvor pårørende kan fylle inn bilder og informasjon om personens minner, interesser og relasjoner. På denne måten kan ansatte bli bedre kjent med, og tilrettelegge for hele mennesket, og ikke bare brukerens tilstand eller diagnose.

I MinMemoria forenkles også kontakten med familie og nære. Både pårørende og ansatte kan sende hilsninger og bilder fra aktiviteter og fine stunder sammen med brukeren. Dette kan brukes til å holde gode samtaler med brukeren når man er sammen, og gjør det lettere å holde kontakt med hverandre. Dette gir bedre samhandling mellom tjeneste og pårørende, og dermed også økt tjenestekvalitet.

Kort om MinMemoria

  • Digitalt omsorgsverktøy som formidler livshistorien.
  • Pårørende oppretter og oppdaterer personens MinMemoria-profil over nett.
  • Helsepersonell bruker MinMemoria på nettbrett, der de har alle beboere på sin avdeling tilgjengelig.
  • Pårørende og ansatte kan bruke minnene for å skape gode samtaler med brukeren.

MinMemoria i iPad

Hjelper kommunen med å implementere Leve hele livet

I tråd med kvalitetsreformen Leve hele livet setter VilMer og MinMemoria fokus på hva som er viktig for den enkelte. Et bredt mangfold av aktiviteter og opplevelser, kombinert med kunnskap om hver brukers bakgrunn og interesser, hjelper kommunene med å implementere nasjonale anbefalinger og reformer.

Hvorfor er personsentrert omsorg så viktig?

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å se hele mennesket, og ikke bare de medisinske behovene i behandling.

For å etablere en god personsentrert omsorgskultur er man avhengig av at alle ansatte har god kjennskap til hvem den enkelte bruker er, deres interesser og behov. Derfor er enkel tilgang til livshistorien til den enkelte helt vesentlig for å kunne yte personsentrert omsorg.

Omsorgstjenester som legger vekt på personsentrert omsorg opplever ofte mindre medisinbruk, mindre uro og mer aktivisering av brukerne. Det gir en hverdag fylt med mening, glede og trygghet for både brukere og ansatte.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like