Frivillige i VilMer Opplevelser er nå forsikret hos If Forsikring

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Alle privatpersoner som bidrar som frivillig gjennom VilMer Opplevelser er nå forsikret med ulykkesforsikring fra If forsikring. Forsikringen dekker alle typer personskader som skulle oppstå fra du går ut av døra på vei til en aktivitet på omsorgstjenesten, til du har kommet hjem igjen.

Barn som er med foreldre på aktivitet gjennom VilMer Opplevelser er også dekket av den kollektive ulykkesforsikringen.  

Like godt forsikret, uansett hvor mye du bidrar

Alle som gjennomfører minst én aktivitet i løpet av året, er forsikret. Uansett om du bidrar med én eller 100 aktiviteter, er du forsikret hver gang.

— En trygghet for de frivillige

Margrethe Nordby, som jobber med drift og kundepleie i VilMer, er svært fornøyd med den nye ordningen.

— Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en kollektiv ulykkesforsikring for frivillige. Selv om vi heldigvis aldri har opplevd skade, vil dette bidra til å skape trygghet for alle de flotte frivillige som engasjerer seg gjennom VilMer Opplevelser.  

Dekkes jeg av forsikringen hvis ...?  

Forsikringen gjelder privatpersoner, ikke bedrifter

Hvis en bedrift bidrar med overskuddsvarer som gave til et sykehjem, vil ikke den ansatte som leverer varene være forsikret gjennom VilMer. De ansatte skal være dekket av bedriftens egen yrkesskadeforsikring.  

Om den samme ansatte ønsker å bidra frivillig på fritiden i tillegg, vil de derimot være dekket av VilMers ulykkesforsikring om uhell skulle oppstå under de private bidragene.  

Forsikringen gjelder ikke skoler, barnehager eller andre former for offentlig virksomhet. Disse gruppene skal i likhet med bedrifter være dekket av egne forsikringer.  

En gruppe som bidrar sammen telles som enkeltpersoner

En gruppe som bidrar sammen på privat initiativ regnes som enkeltpersoner.  

Et quiz-lag eller en dansegruppe på fem personer vil da telles som fem enkeltfrivillige og forsikringen gjelder for alle fem individuelt.  

Grupper som er registrert som næringsvirksomhet eller organiserte lag og foreninger, er i de fleste tilfeller dekket av egen forsikringsordning.  

Er du usikker på om din gruppe er dekket? Ta kontakt med din organisasjon.  

if logo

Hvilken informasjon trengs fra deg?

Ved et eventuelt skadeoppgjør trenger vi å registrere navnet ditt og en beskrivelse av aktiviteten du har bidratt med.  

Du kan sende inn elektronisk skademelding her.

Vilkår for forsikringen

For mer detaljert informasjon om hva forsikringen innebærer kan du lese forsikringsvilkårene her.

Nå får frivillige ulykkesforsikring gjennom VilMer Opplevelser.