Sverige “vil mer” - sykehjem på Gotland tar i bruk MinMemoria og Televindu

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Hattstugan er et sykehjem på Gotland, med høy kompetanse på personsentrert omsorg og reminisens. Vi gleder oss til samarbeidet og til å bli enda bedre kjent med nabolandet vårt.

Anerkjent internasjonalt for sitt arbeid med personsentrert omsorg

Hattstugan er et lite privat sykehjem med 10 beboere. Det er anerkjent for måten sykehjemmet drives på, og det bidrar til å lære opp andre kommuner i bruk av livshistorie, reminisens og god demensomsorg. Sykehjemmet har hatt en rekke studiebesøk fra blant annet Finland og Japan.  

Jane Lindell Ljunggren, som driver Hattstugan, er en ildsjel innen demensomsorg, og sykehjemmet har i over 27 år hatt fokus på å bruke livshistorien aktivt i hverdagen. Nå gleder hun seg til å få den digitalisert gjennom MinMemoria.  

― Muligheten til å få digitalisert livshistorien trigget oss, og det er svært nyttig å kunne koble på pårørende. Det blir spennende for oss å bruke MinMemoria til å ha kontakt med nærstående til beboerne våre. Livshistorien er svært viktig. Alle er vi noen, og det er vi hele livet, forklarer hun.

Spennende samarbeidspartner

Høsten 2021 begynte VilMer arbeidet med å sondere det svenske markedet. I den prosessen ble vi kjent med Fredrik Westergaard, som lenge har jobbet med velferdsteknologiske løsninger i Sverige. Gjennom selskapet Wera Welltech samarbeider Westergaard nå med VilMer om å introdusere MinMemoria og Televindu til det svenske markedet.  

― Jeg er overbevisst om at det blir mange svenske brukere av MinMemoria og Televindu i løpet av 2022. Den første kunden vår, Hattstugan, er kjent internasjonalt for sitt arbeid med personsentrert omsorg. De har også vunnet pris for å være den arbeidsplassen i Sverige med lavest sykefravær, noe som er et tegn på at arbeidskulturen deres gir gevinster, forteller han.

Portrett av Fredik og Jane
Fredrik Westergaard (t.v.) fra VilMers samarbeidspartner Wera Wellteck og driver av Hattstugan, Jane Lindell Ljunggren.

Jobber for et godt liv, hele livet

Westergaard tror at MinMemoria og Televindu vil underbygge og forsterke gevinstene av personsentrert omsorg.  

― Et eksempel er at ansatte nå enkelt kan sende bilder og hilsener fra hverdagen på sykehjemmet til pårørende som bor andre steder enn på Gotland, reflekterer han.  

Westergaard er opptatt av at “Alle skal ha et godt liv hele livet ut”, og dette samsvarer godt med at VilMer skal skape flere gode øyeblikk gjennom sosial velferdsteknologi.

― Å få hjelpe til å spre VilMers tjenester til den svenske eldreomsorgen er utrolig gøy og lærerikt, og jeg er stolt over å få være en del av det, avslutter han.

Verdifull samarbeidspartner

Fagansvarlig i VilMer, Marthe Tverbakk Tjærandsen, ser fram til å jobbe tett med den nye samarbeidspartneren.  

― Hattstugan er ikke bare blitt vår første svenske kunde, men også en faglig samarbeidspartner. Fremover gleder vi oss til å lære mer om deres arbeid og erfaringer, og til sammen å spre budskapet om “viktigheten av å bruke livshistorien og minner aktivt for å skape en god personsentrert omsorgskultur, sier hun.

VilMer trer i februar inn i Sverige når sykehjem på Gotland begynner å ta i bruk MinMemoria og Televindu.