Et bibliotek med digitalt innhold tilrettelagt for eldre

Digitale opplevelser- et bibliotek av digitalt innhold tilrettelagt for eldre
Televindu har endret navn til Digitale opplevelser

Vekk minner og samtaler med Digitale opplevelser

Digitale opplevelser er et unikt og tilrettelagt bibliotek av digitalt innhold tilpasset eldre personer med demens og andre former for kognitiv svikt. Innholdet passer perfekt til reminisensterapi, sansestimuli og underholdning.

Det digitale biblioteket omfatter blant annet filmer, samtaleleker, quiz og bildefortellinger. Det er aktiviteter alle kan delta i, uavhengig av fysisk helse og kognitivt nivå.​ Digitale opplevelser gjør det enkelt å skape gode stunder med gylne øyeblikk, berikende samtaler og en styrket selvfølelse.

Verdi for beboerne
Se våre tips

Digitale opplevelser bidrar til å skape gode øyeblikk. Når beboeren gjenkjenner temaet, bildene eller lydene, settes sansene i sving. Slik kan levende bilder i rolig tempo være med på å vekke minner som skaper gode følelser og setter i gang betydningsfulle samtaler.

Digitale opplevelser er en nyttig løsning for sansestimuleringsarbeid.

Med Digitale opplevelser opplever beboeren:

 • meningsfull aktivitet som kan ha en oppkvikkende effekt.
 • økt appetitt.
 • at utfordrende atferd forebygges og reduseres.
 • mindre bruk av medikamenter og tvang.
 • økt tilknytning til livshistorien og gjenkjennelse.
 • økt inkludering og et sosialt fellesskap.
Verdi for kommunen
Se våre tips

Verktøyet Digitale opplevelser oppfyller myndighetenes krav om å tilrettelegge for individuell og sosial omsorg. Det bidrar også til økt trivsel på jobb for helsepersonell og økt trygghet for pårørende.

Med Digitale opplevelser får kommunen et verktøy som:

 • er med på å realisere målene i kvalitetsreformen "Leve hele livet" og Demensplan 2025.
 • er med på å oppfylle kravene for individuell omsorg.
 • gir en mer attraktiv bo- og arbeidsplass.
 • bidrar til en positiv atmosfære på avdelingene.
Verdi for helsepersonell
Se våre tips

Digitale opplevelser bidrar til å skape god stemning på avdelingen, enten det er ved å underholde eller roe ned. Det minnevekkende innholdet kan skape samtaler der de ansatte lærer noe de ikke visste om beboerne fra før. Dette skaper ikke bare gode samtaler, men kan være nyttig i arbeidet med personsentrert omsorg og sansestimulering.

Med Digitale opplevelser får helsepersonell et verktøy som:

 • skaper gode forutsetninger for nære samtaler om minner eller interesser.
 • er et hjelpemiddel i reminisensterapi.
 • bedrer arbeidsmiljøet og reduserer pleiebehov.
 • kan brukes på flere måter, som aktiv visning på storskjerm eller nettbrett, én-til-én eller i bakgrunnen.
 • er lite ressurskrevende å ta i bruk.
Tips!
Bruk MinMemoria for å bli bedre kjent med beboernes interesser. Slik kan dere kan finne digitalt innhold tilpasset den enkelte.
Eldre dame hygger seg med video på Televindu med tabletEldre kvinne og en sykepleier ser på Televindu på en tablet ved spisebordet

Persontilpasset innhold

Opprett egne samlinger og velg blant filmer og annet digitalt innhold, sortert på kategorier som vekker minner, skaper ro eller får frem dansefoten.

Filmer fra avdelingen eller lokalt

Dere kan laste opp egne filmer direkte i Digitale opplevelser eller engasjere frivillige til å bidra med film og bilder fra lokalsamfunnet.

Dedikert lokalside til deres kommune

Alle kommuner vil få sin egen dedikerte lokalside. Her vil dere enkelt få tilgang på innhold som står lokalsamfunnet deres nært, og kan selv laste opp filmer.

Faglige råd og inspirasjon

Faglighet står sentralt i Digitale opplevelser. Vårt fokus er å hele tiden utvikle løsningen slik at det skapes en reell verdi i hverdagen i omsorgstjenesten.

Et stadig bredere utvalg av opplevelser

Filmer
Over 700 filmer av dyr, landemerker og aktiviteter beboerne kan kjenne igjen. Filmene har ulike stimulinivåer slik at det er lettere å finne filmer basert på kognitivt nivå.
Samtaleleker
Samtaleleker inviterer alle med på en fin stund sammen. En samtalelek kan for eksempel være en runde med spørsmål om livet ditt og interesser du har hatt.
Quiz
De som har levd lengst vet best! Med quiz kan dere utfordre hverandre i blant annet "er du smartere enn en 80-åring?", "Kan du fullføre ordtaket" og andre morsomme spørsmålsrunder som oppfordrer til generasjonsmøter.
Bildefortellinger og historier
Bildefortellinger lar dere se på bilder i valgfritt tempo. De inneholder forklarende tekster som gjør det lettere å snakke om det dere ser, og gir dermed rom for mange spennende samtaler.

Populære kategorier på Digitale opplevelser

Digitale opplevelser finner dere over 700 tilpassede filmer med forskjellige steder, årstider, dyr, tider, aktiviteter og yrker. Utforsk og se filmer basert på beboernes interesser, og delta i samtalene som oppstår.

Steder som ligner området hvor man har vokst opp, vekker ofte minner fra eget liv. Å vise noe man har gjort eller interessert seg for, får fram gamle kunnskaper. Samtaler om dette kan gi en følelse av mestring.​

I tillegg finner dere et nøye utvalgt mangfold av gamle klassikere fra NRK, konserter fra ulike sjangre og flotte natur- og reisedokumentarer. Noe for enhver smak og interesse.

Få tilgang til et unikt og tilrettelagt bibliotek med digitalt innhold tilpasset eldre

En eldre mann peker på skjermen som viser Digitale opplevelser

Lokaltilpasset og eget innhold i videoplattformen

Dere kan laste opp egne filmer fra blant annet lokale konserter, gudstjenester og bidrag fra amatørfotografer slik at alle med tilgang kan få se innholdet. Dette innholdet kan også tilgjengeliggjøres på kommunens dedikerte lokalside i Digitale opplevelser.

 • Del egne filmer på tvers av alle institusjoner i kommunen
 • Opprett egne samlinger for institusjoner og avdelinger
 • Få innhold tilsendt av frivillige i lokalsamfunnet

Lokalsamfunnet oppfyller beboernes filmønsker

Privatpersoner og lokale amatørfotografer kan bidra med videoer og bilder basert på ønsker fra beboerne, eller annet innhold som kan være til glede for seerne.

 • Helsepersonell registrer filmønsker fra beboerne
 • Beboerne opplever filmer og bilder av lokale arrangementer, kjente landemerker og byutvikling, lastet opp av personer i lokalsamfunnet
 • MinMemoria i nettleseren: Rediger beboerens profil og send invitasjoner
 • MinMemoria i appen: Utforsk profilen og skriv hilsen i gjesteboka, uten fare for å gjøre uønskede endringer
Planlagte kommende features
Digitale opplevelser er stadig under utvikling. Vi jobber tett med kommunene og helsepersonell for å tilby en strømlinjeformet løsning.
Noen planlagte endringer og tilføyelser er:
 • Grensesnitt: Oppgradering av design og brukervennlighet
 • Nytt innhold: Mer innhold i form av musikk, samtaleleker og historier fra lokalsamfunnet
 • Faglige anbefalinger: Forbedrede samlinger (tidligere kalt spillelister) tilpasset formål
 • Faglige råd: Råd for bruk, anbefalinger og faglig vurdert innhold

Slik bruker dere Digitale opplevelser

1
Utforsk innholdet
Les mer
2
Koble til skjerm eller bruk nettbrett
Les mer
3
Kos dere sammen
Les mer

Digitale opplevelser i din kommune

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre

Digitale opplevelser bidra med å oppfylle flere mål fra reformen:
 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang med Digitale opplevelser

Digitale opplevelser er utviklet for å skape ro og gode følelser. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere
 • kartlegging av behov og mål for bruk - i samarbeid med kommunen
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene

Opplæring - Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med bruken av Digitale opplevelser, og for å sikre jevnlig og tilrettelagt bruk verktøyet.

Ved oppstart tilbyr vi alltid god opplæring av helsepersonell, blant annet gjennom e-læring.

 • Valg av kontaktperson(er) på hver avdeling
 • Opplæring av helsepersonell.

Brukerstøtte - Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell føler seg trygge og ivaretatt.

Gå til brukerstøtte

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av kontaktperson(er).
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med kontaktperson(er).
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere

Innholdsbiblioteket - Utforsk det brede mangfoldet

Digitale opplevelser har:
 • et bibliotek med over 700 filmer, hvor 300 er originale Televindu-produksjoner, utviklet i samarbeid med psykologer og fagpersoner innen eldreomsorgen.
 • fri tilgang til filmer - allment innhold og lokalt innhold fra kommunen.
 • stadig påfyll av nytt innhold.
 • tilgang til å brukes med og uten internett, og kan spilles av på TV fra datamaskin, nettbrett eller mobil.
I tillegg kan kommunen laste opp egne filmer fra blant annet lokale konserter, gudstjenester og bidrag fra amatørfotografer.
 • Del filmer på tvers av alle institusjoner i kommunen.
 • Opprett egne samlinger.
Leve hele livet
En kvalitetsreform for eldre

Fokus på livshistoriearbeid trekkes frem i stortingsmeldingen “Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Les om kvalitetsreformen "Leve hele livet"

MinMemoria er med på å oppfylle følgende mål fra reformen:

 • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
 • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
 • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Målene er hentet fra regjeringen.no.

Kom i gang
Gjør livshistorien digitalt tilgjengelig

MinMemoria er utviklet for å forenkle arbeidshverdagen og forbedre mulighetene for å utøve personsentrert omsorg. Derfor er det viktig at alle som skal være involvert i kommunen er informert og har fått en grundig innføring. Slik legger vi et godt grunnlag for suksess - sammen.

I startfasen gjennomfører vi alltid:

 • møter med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • møter med helsepersonell og avdelingsledere.
 • kartlegging av behov og mål for bruk i samarbeid med kommunen.
 • forankring av mål for bruk tilpasset avdelingene.
Opplæring
Digitalisering og samhandling

God informasjon og opplæring ligger til grunn for å lykkes med digitaliseringen og for å sikre jevnlig bruk og tillit til verktøyet.

Ved oppstart gjennomfører vi alltid:

 • valg av superbrukere på hver avdeling.
 • opplæring av helsepersonell.
 • opplæring av pårørende.
Brukerstøtte
Vi støtter dere hele veien

Kommunen får en egen kontaktperson fra VilMer. Det sikrer at helsepersonell og pårørende skal føle seg trygge og i varetatt.

VilMer gjennomfører jevnlig:

 • oppfølging av superbrukere.
 • gjennomgang av mål og effekter.
 • gjennomgang av interne rutiner i samarbeid med superbrukerne.
 • oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte og pårørende ved behov.

I tillegg har vi:

 • chat-funksjon for alle brukere.
 • brukerstøtte for alle brukere.
Gå til brukerstøtte
Innholdsbiblioteket
Utforsk det brede mangfoldet

Helsepersonell kan bruke MinMemoria på ulike måter i miljøarbeid, til å forebygge uro, til å vekke minner og som et samtaleverktøy sammen med beboeren.

Les flere brukererfaringer

Sammen med beboeren bruker helsepersonell MinMemoria til å:

 • se på og snakke om beboerens relasjoner som er oppgitt i profilen.
 • lese og snakke om fortellingene fra beboerens liv.
 • se på og snakke om bilder som pårørende har lastet opp i albumene.
 • lese og sende hilsninger i gjesteboka.
 • bli kjent med beboerens interesser og ønsker for hverdagen.