Aktivitetsdosetten blir en del av VilMer - skal sammen bidra til en bedre og mer personsentrert eldreomsorg

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Ved å gjøre en grundig kartlegging av personens interesser og behov blir en aktivitetsplan skreddersydd og gjennomført med hjelp av pleiepersonalet og pårørende. Metoden er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet og Stavanger kommune, og tatt i bruk på flere sykehjem i hele Norge. Lone Koldby er gründer og daglig leder i det Stavangerbaserte selskapet.

En tilnærming som vektlegger verdien av gode aktiviteter og opplevelser i hverdagen

Forskning og erfaring fra sykehjem viser at Aktivitetsdosetten kan virke på samme måte som medisin, og resultatene er positive.  

— Vi er imponert over metodikken som Koldby har utviklet gjennom Aktivitetsdosetten, sier Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer.  

Hverdagen som ansatt på sykehjem er hektisk. Å planlegge og gjennomføre individuelt tilpasset aktivitet på toppen av alt annet, kan virke uoverkommelig.  

— Vi synes Koldby har en svært interessant tilnærming for å etablere en omsorgskultur som vektlegger personsentrert fokus i alt man gjør. Hun har også verdifull erfaring og ekspertise fra praksisfeltet fra sine mange år innen eldreomsorg, og hun vil bli en viktig ressurs i videreutviklingen og kvalitetssikringen av VilMers ulike løsninger, utdyper han.

Enklere å utvikle gode persontilpassede aktiviteter

Landgraff legger til at både Aktivitetsdosetten og VilMers løsninger understøtter kommunenes målsetninger om en eldreomsorg som legger til rette for mer aktivitet, fellesskapsfølelse, mestring og livsglede. Koldby poengterer at begge virksomhetene hjelper helsepersonell å realisere kvalitetsreformen Leve hele livet.

— I VilMer ser vi virkelig frem til samarbeidet med Koldby, sier Landgraff.  

— Blant annet ønsker vi etter hvert å koble Aktivitetsdosetten tettere til MinMemoria, som er et digitalt omsorgsverktøy som gjør det enklere for pleiepersonell å få god oversikt over livshistorien og interessene til beboere og brukere, forklarer han.

Koldby bekrefter at dette kan gjøre det enklere å utvikle gode individtilpassede aktiviteter, som nettopp er kjernen i Aktivitetsdosetten.

Koldby ser en god match i VilMer – drømmer om en mer digital Aktivitetsdosett

Lone Koldby, grunnlegger av Aktivitetsdosetten, tok kontakt med VilMer i november 2021.

— Det var helt tilfeldig at jeg fikk høre om VilMer, forteller Koldby.  

Hun ble tipset av Therese Oppegaard, som leder et nytt akseleratorprogram i regi av Norwegian Smart Care Cluster, som Aktivitetsdosetten var en del av.  

— Jeg ble fort begeistret over alle de flotte tilbudene som VilMer har utviklet, sier Koldby. Hun fremhever at VilMers løsninger daglig gir beboere på sykehjem større livskvalitet.  

— I tillegg falt jeg for deres verdisyn og visjon som har store likhetstrekk med hvordan jeg i mange år har tenkt rundt Aktivitetsdosetten.

Koldby legger til at hun lenge har vært på jakt etter en partner som kan bidra til å digitalisere Aktivitetsdosetten. Det vil blant annet sikre brukerstyring med høyere kvalitetskontroll, og det vil gjøre det enklere å kunne tilby Aktivitetsdosetten til flere kommuner.  

På sikt håper Koldby at hun sammen VilMer kan utvikle en løsning som også kan hjelpe hjemmeboende eldre med å holde god helse fysisk, mentalt og sosialt. Her er også Aktivoteket relevant. Det er en nettbutikk som går hånd i hanske med Aktivitetsdosetten, og som tilbyr nøye utvalgte kvalitetsprodukter passende for personer på sykehjem og eldre med omsorgsbehov.

Sammen skal vi møte samfunnets økte behov for persontilpasset omsorg

De kommende årene vil antallet omsorgstrengende øke i takt med at det blir flere eldre, og det forventes stor kapasitetsmangel i helsesektoren. Samtidig kommer det nå en ny generasjon av seniorer som har levd svært privilegerte liv. De og deres pårørende har andre preferanser og kommer til å stille høyere krav til meningsfylte dager, med mer fysiske, kognitive og sosiale stimuli, enn det foreldrene deres fikk tilbud om.

Landgraff fremhever at VilMer ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for kunder og kommuner å jobbe med personsentrert omsorg.  

— Derfor tror vi veldig på å samle attraktive løsninger og innhold på én plattform. Der gir vi helsepersonell felles innlogging til alle produkter, der får de en sømløs brukeropplevelse, og der får de fortløpende tilgang til det beste av ferskt innhold.  VilMer tilbyr nettopp en totalløsning som tilrettelegger for flere ulike fysiske og digitale opplevelser for eldre, sier han.

Koldby nikker og lener seg fremover:  

— Sammen står vi sterkere, og vi kan skape en bred vifte av løsninger som kan tilpasses individuelle behov hos beboere og brukere på ulike hjem og omsorgsinstitusjoner, understreker hun.

Lone Koldby er gründer av Aktivitetsdosetten og Aktivoteket, som nå blir en del av VilMer.