Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I uke 44 og 45 har VilMer hatt gleden av å ha besøk av en studentgruppe fra bachelorstudiet sosialt arbeid ved Høgskolen Innlandet. De har fordypet seg i VilMers virksomhet ved hjelp av feltarbeid, intervjuer og observasjoner.  

Intervjuer har gitt innsikt i frivillighet

Høgskolen har et praksisopplegg hver høst hvor studentene tar del i arbeidet hos relevante virksomheter.  

Koronasituasjonen har dessverre gjort det vanskelig for dem å være til stede på aktiviteter med frivillige i år. I stedet har studentene lært mye gjennom en rekke intervjuer med både frivillige og ansatte i VilMer.  

— Vi ønsker å takke de tilbyderne og brukerne som har tatt seg tid til å snakke med studentene, sier Nina Solbakken fra VilMer. Hun har hatt ansvaret for å veilede studentene gjennom prosjektet.  

Får bedre forståelse for frivillighet og positive verdier

— Sosialt arbeid er forankret i verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet, forklarer Hilde Vold, fagansvarlig og lektor ved HINN.

Men på utdanningen for sosialarbeidere på Lillehammer erfarte de gjennom mange år at disse verdiene framsto som abstrakte og fjerne begrep for studentene.

—  Vendepunktet kom da VilMer og andre i frivillig sektor rundt Mjøsa åpnet dørene sine for studentene, forteller hun.

Vold forklarer at gjennom å bli inkludert, delta i aktivitet, snakke med frivillige, brukere og medarbeidere, får studentene se og erfare hva det handler om når verdier omsettes til handling.

Gir et godt grunnlag for fremtidig arbeid

Hilde Vold mener at studentene vil ha med seg både engasjement og kunnskap om frivillig arbeids betydning etter prosjektet.

—  Om kort tid vil disse studentene være profesjonsutøvere i et hjelpeapparat. Vi regner med at flere etter hvert blir pådrivere og igangsettere for bedre kobling mellom ressurser og behov i egne kommuner, spår lektoren.

VilMer har to år på rad tatt imot studenter fra sosialt arbeid og ser frem til å fortsette samarbeidet.  

—  Bachelorutdanningen i sosialt arbeid takker VilMer og spesielt Nina. Hos dere lærer studentene å ta i bruk etiske, analytiske, sosiale og digitale ferdigheter. Det er helt sentrale kompetanser for framtidens sosialarbeidere, konstaterer Vold.  

Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
Studenter bruker VilMer til å konkretisere betydningen av solidaritet og respekt
En gruppe studenter fra HINN har fulgt VilMers virksomhet for å lære om frivillig arbeid og positive verdier.
En gruppe studenter fra HINN har fulgt VilMers virksomhet for å lære om frivillig arbeid og positive verdier.