Vil styrke den personsentrerte omsorgen med sosial velferdsteknologi

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Denne uken inviterte vi til webinaret “Hvordan kan sosial velferdsteknologi styrke arbeidet med personsentrert omsorg og reminisens?”

Erfaringsdeling med dyktige gjester

Sammen med oss for å diskutere temaet hadde vi Tone Bye fra Livsglede for eldre, Signe Tretteteig, spesialrådgiver i Aldring og helse, og helsefagarbeider Anette Steinskog Stangeland fra Gjesdal.  

I tillegg presenterte Johanne Viksaas fra VilMer verktøyene MinMemoria, VilMer VR og Televindu, og synergiene mellom disse.  

To damer
Tone Bye (t.v.) fra Livsglede for eldre og Nina Solbakken under webinaret “Hvordan kan sosial velferdsteknologi styrke arbeidet med personsentrert omsorg og reminisens?”

Felles mål om mer personsentrert omsorg

Tone Bye fremhevet at det må arbeides med sosial velferdsteknologi og annen velferdsteknologi for å skape enda mer trygghet for brukerne på sykehjem. Ikke minst la hun fram viktigheten av å ha en primærkontakt som spør “hva er viktig for akkurat deg?”

— Et samarbeid mellom Livsglede for eldre og VilMer vil kunne skape et helt nytt samfunn, understreket hun i sitt framlegg.  

Aldring og helses Signe Tretteteig gikk dypere inn på hva personsentrert omsorg faktisk innebærer. Trøst, identitet, tilknytning, beskjeftigelse og inkludering er de fem grunnleggende psykologiske behovene mennesker har. Hun presiserte viktigheten av å følge opp at personer tilknyttet omsorgsinstitusjoner får disse kravene oppfylt.  

Helsefagarbeider holdt innlegg på webinar
Helsefagarbeider Anette Steinskog Stangeland bidro med erfraringsdeling fra Gjesdal kommune, som bruker MinMemoria på sykehjem og dagsenter.

Positiv endring i fokus på livshistorie

Helsefagarbeider Anette Steinskog Stangeland avsluttet det hele med erfaringsdeling fra Gjesdal kommune. Hun forteller at de tidligere brukte papirskjema som ble låst inne i et skap. Nå bruker de MinMemoria og livshistorien aktivt.

— De pårørende er positive, de ansatte blir bedre kjent med beboerne og de får bedre kontakt med pårørende. Brukerne blir også stolte av å kunne vise fram bilder av aktiviteter de har vært med på, forteller hun.  

Disse erfaringene understøtter synergiene mellom VilMers produkter, som Johanne Viksaas demonstrerte under sitt webinarinnlegg. Med MinMemoria, Televindu og VilMer VR kan man styrke minnearbeidet på sykehjem og dagtilbud, bli bedre kjent med personers viktigste opplevelser i livet og skape bedre livskvalitet og mer personsentrert omsorg.

Få med deg neste webinar

Vil du vite om kommende webinarer fra VilMer? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss i sosiale medier for å få med deg neste invitasjon.

Følg oss på Facebook og  LinkedIn