Sjekk ut vår nettbutikk med utvalgte produkter som passer godt sammen med VilMers løsninger

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Nettbutikken inneholder aktivitetsverktøy som kan brukes til underholdning, lek, kognitiv trening, fysisk aktivitet, avslapning, samtaler og sosiale stunder for eldre. Produktene er nøye utvalgt for å kunne bidra til meningsfylte hverdager for beboere på omsorgsinstitusjoner og for eldre hjemmeboende. De kan brukes alene av kun én sykehjemsbeboer eller én-til-én mellom en beboer og en ansatt eller en person som er på besøk. Noen produkter egner seg også godt til fellesaktiviteter med grupper av beboere.  

sansespill
Sansespill kan være morsomt og god kognitiv trening.

Produktene skal komplettere VilMers løsninger

Over tid har VilMer fått mange forslag fra ansatte, frivillige og pårørende til produkter som kan være nyttige i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter. Spesielt Lone Koldby har systematisert slike forespørsler i sitt arbeid med Aktivitetsdosetten. Koldby har testet og valgt ut en lang liste med egnede produkter og aktivitetsverktøy, og hun har gradvis utviklet et sortiment som passer godt når aktiviteter skal gjennomføres og settes i system. Erfaringene fra dette arbeidet er forløperen til nettbutikken som VilMer nå lanserer. Det har vært et eget poeng å identifisere produkter som kan senke terskelen for å gjennomføre aktiviteter og bidra til gode stunder når frivillige og pårørende er på besøk, gjerne også produkter som kan bidra til trim og bevegelse for den aktuelle beboer og bruker.  

Utvalg av aktivitetsverktøy for eldre – håper også å stimulere til flere generasjonsmøter

Eksempler på produkter inkluderer samtale- og aktivitetskort med rebus og hjernetrim. Dette kan være morsomt og sosialt samtidig som det bidrar til kognitiv trening. Tilsvarende opplever flere brett- og kastespill som lystbetont i tillegg til at konkurranseinstinktet vekkes hos mange eldre, og det har en positiv effekt på motoriske ferdigheter. Det er også populært med produkter som kan brukes til kreative aktiviteter som maling og håndarbeid. Ikke minst får mange beboere utløp for empati og omsorg gjennom produkter som dukker og kosedyr. Det er et eget poeng at slike produkter kan bidra til å senke barrierer i møter mellom barn og eldre. Vi håper at produktene skal stimulere til flere generasjonsmøter.  

terningspill
Moro i hverdagen med terningspill for to personer.

Morsomt å tilby gledesspredende robotkjæledyr

VilMer ser store muligheter i å bruke teknologi på områder hvor det tradisjonelt ikke har vært vanlig. Sosial teknologi skal ikke erstatte de varme hendene i omsorgstjenesten, men skal gi et større mangfold og en aktiv og meningsfull hverdag – for ansatte, beboere og pårørende. Vi har fått mange tips og ønsker om å kjøpe gledesspredende robotkjæledyr. Dette har vi tatt på alvor. Noen beboere vil kunne oppleve glede ved å gi omsorg til en pelsvenn som er utviklet spesielt for eldre mennesker.  Dyrene responderer på berøring ved å bevege på seg, og de reagerer på stemmer ved å bjeffe eller å mjaue tilbake.

eldre, smilende dame med robothund på fanget
Robotkjæledyrene kan være en samtale- og minnevekkende kilde, i tillegg til å ha en beroligende og underholdende effekt.

Samspill med flere av VilMers løsninger

Mange av produktene kan brukes av frivillige som er engasjert gjennom VilMer Opplevelser, og de kan benyttes som en del av en personlig aktivitetskalender i Aktivitetsdosetten. Det bidrar til større variasjon i aktivitetene som gjennomføres. Men det er også en ambisjon å tilby produkter som gjør det enklere å komme i gang med MinMemoria og Televindu. Dette inkluderer salg av nettbrett og skjermer, og VilMer ønsker også å kunne tilby relevante nettverksprodukter og ekstrautstyr som ofte mangler på sykehjem som anskaffer våre løsninger for første gang.

Noen ønsker også å handle direkte på vilmer.no

Flere kunder har spurt om de kan kjøpe VilMers løsninger på vilmer.no. VilMer VR er eksempel på en løsning som vi tror noen kunder vil kjøpe direkte på nett. Foreløpig må kunden fylle ut et skjema slik at VilMer tar nærmere kontakt, men det vil snart bli mulig å kjøpe VilMer VR i nettbutikken. Slik vil det bli enklere å få tilgang til gode VR-opplevelser også for eldre hjemmeboende.  

I nettbutikken finner du en rekke produkter som beboerne kan bruke sammen med helsepersonell, pårørende, frivillige eller hverandre.