VilMer holdt innlegg på viktig NSCC-seminar om hvordan digitalisering kan sikre personlige helsetjenester og livsmestring

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Arrangementet var utviklet i et samarbeid mellom Norwegian Smart Care Cluster og Livsglede for eldre. Begge initiativtakerne ønsker å skape økt fokus på hvorfor fremtidens omsorgstjenester utvikles best sammen med de som skal bruke tjenesten, altså det vi kaller personsentret omsorg. Fordi de aller fleste av oss blir mest fornøyd når vi blir møtt på våre behov.

Jofrid Aasland fra Norwegian Smart Care Cluster innledet med å fremheve viktigheten av å følge med på hvordan den digitale utviklingen og ulike digitale hjelpemidler kan bidra til at de eldste blant oss får riktig hjelp til riktig tid når ensomhet, sykdom og ulykker treffer oss. Hun la også vekt på at et viktig mål med seminaret er å vise hvordan teknologiske hjelpemidler kan sørge for at kommuneansatte kan oppleve økt trygghet og trivsel i sin arbeidshverdag.

Se programmet og opptak fra hele webinaret her.  

VilMers daglige leder, Øystein Landgraff.

Mange gode løsninger

Arne Harald Foss fra Livsglede for eldre fortalte om et prosjekt som stiftelsen har iverksatt for at det skal bli enklere for eldre hjemmeboende å orientere seg i alle muligheter som finnes innen velfersteknologi. Arild Pedersen fra Pensjonistforbundet vektla brukerperspektivet i sitt foredrag, og Randi Willa fra Lillehammer kommune informerte om et stort spekter av muligheter innen personlige helsetjenester, samt hvordan Lillehammer kommune satser aktivt på hvordan ny teknologi kan bidra til bedre personsentrert omsorg.

Flere bedrifter presenterte også sine løsninger innen digitale helsetjenester, herunder Vegar Urnes fra DignaCare, Cato Bang-Melchior fra Sensio og Geirr Halvorsen fra Appetitus.

Setter brukerne i sentrum

VilMers egen Øystein Landgraff presenterte hvordan VilMer er blitt en ledende plattform innen sosial velferdsteknologi og hvordan VilMers digitale løsninger bidrar til personsentrert omsorg og en bedre alderdom. Han la spesielt vekt på hvordan VilMer setter brukeren i sentrum og hvordan virksomheten jobber med å tilby hvert individ flere aktiviteter og opplevelser som er tilpasset brukerens bakgrunn, livshistorie og interesser. Han viste også ulike eksempler på hvordan MinMemoria, VilMers digitale opplevelser og VilMer VR brukes aktivt for å skape gode samtaler og gjenskape minner, og hvordan flere kommuner bruker disse løsningene aktivt i erindringsarbeid.

VilMers digitale løsninger bidrar til personsentrert omsorg og en bedre alderdom.