Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

I september begynte gjenåpningen av Norge og koronarestriksjonene ble lagt på is. I tiden etterpå har vi observert et svært etterlengtet løft i antall gode opplevelser og aktiviteter på sykehjem og dagtilbud. Frivillige har gjennom VilMer Opplevelser bidratt med over dobbelt så mange aktiviteter i september, som i måneden før. Sammenlignet med september i fjor har frivillige skapt over ti ganger så mange gode øyeblikk for beboere.  

På årsbasis ser vi allerede over en dobling i aktiviteter gjennom VilMer Opplevelser sammenlignet med fjoråret. Sommerhalvåret og mer erfaring med smittevern ga flere utendørsaktiviteter i sommer. Og nå som restriksjonene er opphevet, gleder vi oss over at den positive trenden fortsetter.  

Økende bruk av sosial velferdsteknologi

Med kjøligere vær i luften og mer innetid i vente ser vi også en økning i bruk av sosial velferdsteknologi. En positiv bivirkning av pandemien er et økende fokus på personsentrert omsorg og større kompetanse rundt digitale verktøy.  

Siden august har bruken av Televindu over tredoblet seg hos våre samarbeidende sykehjem og dagtilbud. I Televindu finner man spesialtilpassede videoer for personer med kognitiv svikt. Videoene baserer seg på temaer og situasjoner som vekker personlige interesser, og kan brukes i reminisensarbeid.  

Livet under og etter pandemien

10. oktober feiret vi verdensdagen for psykisk helse. I år var temaet “Livet under og etter en pandemi. Følg opp!” Et særdeles viktig tema for oss som jobber med eldre.

For i  følge Stortingets nettsider er det hele 17 prosent av personer over 67 år, og 30 prosent av personer over 75 år, som angis som ensomme i Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Men dette er tall fra før pandemien slo til.

I en rapport fra Røde Kors vises det til at “flere har blitt ensomme som følge av pandemien og smitteverntiltakene. Og urovekkende mange eldre er ensomme også når det ikke er pandemi. I tiden som kommer blir det derfor viktig å gjenåpne og styrke sosiale tilbud til eldre som opplever å være ensomme.”

Ensomhet øker faren for fysiske- og psykiske plager

Mangel på sosial støtte, altså et sosialt nettverk, forpliktelser og omsorg, øker faren for både fysiske og psykiske lidelser, skriver FHI.  

Vi vet at mange eldre har vært isolerte og ensomme gjennom store deler av pandemien. Det er derfor viktig og gledelig at vi nå ser en kraftig økning i antall aktiviteter og opplevelser på omsorgsinstitusjonene vi samarbeider med.

Liv på avdelingene

Vi får til stadighet tilbakemeldinger fra ansatte og frivillige som synes det er givende å oppleve besøk og liv på avdelingene igjen. Vi retter en stor takk til alle som engasjerer seg og bidrar til et givende lokalsamfunn fylt med gode øyeblikk.  

Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Aktiviteter og opplevelser på sykehjem er viktig for å styrke den psykiske og fysiske helsen til beboerne
Gledelig hundebesøk på Helsehuset Elverum i september. Bildene er fra Hege Aurora Brenden Hansens Facebook-innlegg.
Gledelig hundebesøk på Helsehuset Elverum i september. Bildene er fra Hege Aurora Brenden Hansens Facebook-innlegg.