VilMer på flere store konferanser i november

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer har deltatt med stands på hele fem store konferanser i november. Vi har fått mange interessante nye bekjentskaper, og vi har diskutert felles muligheter. På EHiN og Evolve holdt daglig leder i VilMer også innlegg om «Innovasjon for et bedre liv» (EHiN) og «Helsehjelp og innovasjon rundt innbyggeren» (Evolve).

EHiN

Den 9. november gikk årets EHiN (E-helse i Norge) av stabelen. Norges største e-helsekonferanse pågikk over to dager ved X Meeting Point i Lillestrøm, og den ble også streamet digitalt. Målet er å bidra "til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud med fokus på digitalisering av helsesektoren”.

VilMer hadde stand i to dager der vi fikk stiftet mange nye bekjentskaper, og der vi hadde gleden av å treffe dyktige folk i bransjen. VilMer var en av utstillerne som fagmagasinet Dagens Medisin bet seg merke i. Salgsansvarlig i VilMer, Marthe Dyrud, hadde en god prat med journalisten om blant annet omsorgsverktøyet MinMemoria.

Daglig leder i VilMer, Øystein Landgraff, sto også på scenen og holdt innlegg om «Innovasjon for et bedre liv».

mann holder foredrag
Øystein Landgraff holdt innlegg om «Innovasjon for et bedre liv» under EHiN.

Evolve arena

VilMer var til stede på Evolve Arena – konferansen om morgendagens by- og samfunnsutvikling. Vi ser tilbake på innholdsrike dager med et tett program, 200 foredrag og debatter, 60 utstillere og flere tusen besøkende. Takk for interessante samtaler og hyggelige heiarop. Vår egen Øystein Landgraff bidro også med innlegg om «Helsehjelp og innovasjon rundt innbyggeren».

Health & Rehab Scandinavia

Health & Rehab Scandinavia er den ledende skandinaviske fagmessen og kanskje det viktigste møtestedet for aktører som jobber med blant annet velferdsteknologi. Det er et forum for inspirasjon, faglig utvikling og kunnskapsdeling blant aktører i helse- og omsorgssektoren.  

Vi ønsker å takke for tre flotte dager i København der VilMer ved Øystein Landgraff, Marthe Dyrud og Martin Ulstrup holdt stand på Bella Center sammen med vår VR-partner TakeawalkVR. Det har vært en stor fornøyelse å diskutere sosial velferdsteknologi med mange danske kommuner – ikke minst de danske brukerne av Televindu. Vi gleder oss til å øke satsingen i Danmark.

Vi vil rette en spesielt stor takk til vår danske partner TakeawalkVR. Det har vært en glede å oppleve deres store gjestfrihet og engasjement – og ikke minst takk for mange inspirerende samtaler: Jesper Roy, Lasse Jakobsen Millek, Mikkel Buch, Clive Hansen, Peter Munch Andersen.

To menn på konferanse
Martin Ulstrup og Øystein Landgraff på Health & Rehab Scandinavia.

Velferdsteknologikonferansen på Fornebu

VilMer ved Marte Dyrud og Nina Solbakken deltok på Velferdsteknologikonferansen på Fornebu 15. og 16. november i regi av Faglig Forum. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med mestrings- og velferdsteknologi, uavhengig av hvor langt en har kommet i lokale prosesser

Det var over 150 deltakere fra over 50 kommuner – fra Vadsø i nord til Arendal i sør.

Noen av temaene som ble diskutert var status for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, juridiske og etiske sider ved velferdsteknologi, samarbeidsmuligheter mellom leverandører, lokale prosjekterfaringer og gevinstrealisering.  

Alle deltakerne ble delt opp i grupper som deltok på en 7 minutters «pitch» fra hver av leverandørene. Dette var en fin måte å få møte alle deltakerne på, og endte i mange gode og interessante dialoger. Vi takker for et velregissert og interessant opplegg.

Dame på konferanse
Nina Solbakken på Velferdsteknologikonferansen fra Faglig Forum på Fornebu.

Nordic VR-forum

Årets overordnede tema for Nordic VR Forum var “immersive learning technologies”, og det var mer enn 35 poster på programmet disse to dagene i Hamar kulturhus. Under fjorårets konferanse holdt VilMer foredrag om «VR for eldre som både underholdning og terapi». I år hadde VilMer en stand der Anne Katrine Topp Sveen og Margrethe Nordby deltok fra VilMer. Takk for mange interessante VR-samtaler med kommuner og andre aktører og leverandører i bransjen.

Margrethe Nordby og Anne Katrine Sveen Topp på Nordic VR Forum.
VilMer på flere store konferanser i november
VilMer på flere store konferanser i november
VilMer på flere store konferanser i november
VilMer på flere store konferanser i november
VilMer på flere store konferanser i november
VilMer på flere store konferanser i november
Martin Ulstrup, Øystein Landgraff, JesperRoy og Marthe Dyrud under Health & Rehab Scandinavia.
Martin Ulstrup, Øystein Landgraff, JesperRoy og Marthe Dyrud under Health & Rehab Scandinavia.