Velkommen til VilMer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Vi ser at andelen godt voksne mennesker i samfunnet øker, også på Hedmarken. Dette innebærer at vi har en enorm ressurspool av mennesker med masse livserfaring. Vi tror at mange ønsker delta på meningsfulle, interessante aktiviteter for seg selv, sammen med andre og for andre. VilMer legger opp til en god oversikt over relevante aktiviteter basert på interesser. Samtidig skaper vi, sammen med innbyggerne, nye, attraktive aktiviteter. Vi er så heldige å ha fått med oss mange aktører som ønsker bidra inn i prosjektet, slik at vi får en kvalitet og bredde i nye tilbud som skal fenge mange.

VilMer har brukt mye tid og ressurser på konseptet, og også på den teknologiske plattformen vilmer.no. Det legges opp til at den enkelte lett kan orientere seg vedrørende relevante aktiviteter, og det er mulighet for å stemme på ønsket opplegg. Samtidig kan den som vil, ta initiativ til selv å organisere aktiviteter. Her er det mange muligheter. Vi har tro på at mennesker møtes, og at dette kan være sosialt og lærerikt. Således skal teknologien understøtte dette, og gjøre veien kort fra å tenke en tanke til å delta.

Velkommen til VilMer
Velkommen til VilMer
Velkommen til VilMer
Velkommen til VilMer
Velkommen til VilMer
Velkommen til VilMer