VilMer-løsningen Triggo rulles nå ut på alle helse- og velferdssentre i Trondheim

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Målet med Triggo er at pårørende og beboere skal få mer ut av tiden sammen når de møtes. Utover det sosiale aspektet, stimulerer løsningen både til bevegelse og enkel hjernetrim. Etter hvert er ambisjonen at appen også skal føre til at yngre pårørende skal besøke bestefar eller oldemor litt oftere.

Portrettbilde av dame
Marianne Formanek, prosjektleder velferdsteknologi i Trondheim kommune.

Triggo skal nå tas i bruk på alle helse- og velferdssentre i Trondheim

Per februar 2022 er tolv av byens helse- og velferdssenter i gang med Triggo. På disse sentrene er det laget Triggo-løyper i nærområdet, og både pårørende og ansatte har lastet ned og brukt appen sammen med beboerne. Resten av helse- og velferdssentrene kommer snart etter.  

Marianne Formanek, prosjektleder velferdsteknologi i Trondheim kommune, har deltatt i hele utviklingsprosjektet og nå under innføringen.  

— Jeg har stor tro på Triggo som et verktøy som kan gi pårørende, ansatte og beboere fine stunder sammen. Det kan trekke generasjoner sammen, og legger opp til fine øyeblikk. 

Triggo - et univers for aktivitet og gode samtaler  

Med Triggo kan beboere og deres pårørende se på og snakke sammen om interessante minner og bilder. De kan også svare på spørsmål om ulike tema som historiske hendelser, sanger eller ordtak. Innholdet er nøye utvalgt basert på tester og innspill fra blant andre ansatte, pårørende og beboere i Trondheim.

Triggo kan brukes i ro i sofaen eller ved å gå en av de lokale turløypene som finnes i appen. Det er dermed mulig å lete etter poster og løse Triggo-oppgaver samtidig som brukerne får frisk luft og trim. Triggo kan også kobles til storskjerm for en hyggelig mimre- og spørrelek sammen.

Bildene og innholdet i Triggo er variert og under stadig utvikling. Ordtak, sangtekster og vitser er populært innhold, og det samme er bilder fra lokalmiljøet, reisemål og dyr og natur. Bruken av turløypene vil nok få et oppsving når våren og finværet kommer.  

Bilde fra Triggo i bruk ved Charlottenlund- helse og velferdssenter.

Spontan Elvis-sang

Triggo har allerede gitt mange fine og artige øyeblikk. Herman Jørstad fra VilMer, som har jobbet med innføringen av Triggo ved flere av sentrene, har opplevd mange fine eksempler hvor Triggo har engasjert eller brakt fram gamle, gode minner hos beboere. Han forteller blant annet om en dame som sang i vei av hjertens lyst da de fikk spørsmål om en av Elvis sine kjente sanger.  

På samme måte har gamle bilder fra Trondheim brakt fram gode minner fra barndommen hos flere. Som den eldre mannen som mimret om oppveksten på Lademoen da han fikk se gamle bilder av Trondhjem Mekaniske Værksted. Da han var liten, fikk de av og til skolefri for å se på de nye skipene ved verkstedet. I dag er det et kjøpesenter i det samme bygget.  

Trondheim kommune har vært en pådriver helt fra idé til lansering

Utviklingen av Triggo har skjedd i et tett samarbeid mellom Trondheim kommune og VilMer. Ideen til Triggo oppsto allerede i 2018 i en ledersamling i kommunen. Temaet var innovasjon, og, mer konkret, hvordan få til mer samhandling mellom kommunen og pårørende og frivilligheten. Kommunalsjef helse i Trondheim kommune, Laura Steinsli, forteller:  

— Ideen var å gjøre et besøk artig, også for barn og pårørende som kommer til helse- og velferdssentrene. Hva skal vi gjøre når vi drar på besøk hos bestemor? Sitte å drikke kaffe er kjedelig for mange. Så fikk vi en ide inspirert av noe som var veldig populært på den tiden, PokemonGo. Det ble vår ide, en besøkslek basert på PokemonGo. Du går fra post til post og finner spørsmål eller ting å gjøre. Et spørsmål til bestemor eller en aktivitet å gjøre sammen.

Innsats fra mange hold - både faglig og finansielt

Samarbeidet mellom kommunen og VilMer ble etablert i 2019, og Steinsli forteller videre om arbeidet og finansieringen av prosjektet.  

— Vi søkte sammen med VilMer om midler fra Innovasjon Norge, og fikk det innvilget ganske raskt. Som kommune må vi bidra med egeninnsats. Vi skal bidra til at det blir et produkt som når fram til brukerne våre, både sykehjemmene og pårørende, og som de vil bli med på å utvikle. Vi hadde flere enheter med i produktutviklingen. Viktig her var å finne enhetsledere som hadde lyst til å være med på prosjektutvikling - som hadde tro på at dette var noe som pårørende vil syns er artig. Altså ildsjeler med tro på produktet.

Ragnhild Buaas, prosjektleder i VilMer.

VilMers prosjektleder, Ragnhild Buaas, understreker at det tette samarbeidet med Trondheim kommune har vært helt avgjørende i utviklingen.  

— Mange har vært involvert. Aktivitører, sykepleiere, enhetsledere, fysioterapeuter, Livsglede-koordinatorer, pårørende og ikke minst beboerne har bidratt med innspill og ærlige tilbakemeldinger, forteller Buaas.  

Pandemien med sine restriksjoner ga noen utfordringer underveis, spesielt kan nevnes at brukertesting er krevende når man ikke kan møte brukerne så mye som man ønsker.  

— Arbeidet har gått fint framover til tross for pandemien, understreker hun fornøyd.  

Selv om Triggo har blitt utviklet i og for Trondheim kommune, har det hele tiden vært et mål for VilMer å tilby appen også til andre kommuner. Det er nå flere andre kommuner som viser interesse.

Et av flere VilMer-verktøy som brukes i Trondheim

Helse- og velferdssentrene i Trondheim bruker flere verktøy fra VilMer. Det digitale filmbiblioteket Televindu er et av dem. Televindu har gitt mange fine samtaler og hyggelige stunder. Televindu-tilbudet gjelder både for helse- og velferdssentrene, og for aktivitetstilbud og omsorgsboliger i kommunen. Trondheim kommune satser på gode aktivitetstilbud også for hjemmeboende. Her vil digitale muligheter som Televindu og Triggo være et fint supplement både hjemme og der de møtes fysisk.  

I forbindelse med innføringen av Triggo har to helse- og velferdssenter også fått en prøveperiode på VilMer Opplevelser, hvor frivillige tilbydere i lokalområdet bidrar med opplevelser og aktiviteter. De bidrar med alt fra besøk med hunder og katter, kakebaking, tur til traktormuseum – og Triggo-spilling.

Avslutningsvis understreker Ragnhild Buaas verdien av det gode samarbeidet med Trondheim kommune for VilMer.  

— Det er motiverende at Trondheim kommune tenker såpass offensivt med å legge til rette for mer aktivitet, fellesskapsfølelse, mestring og livsglede. Buaas poengterer også at hun mener at Trondheim kommune er langt fremme i arbeidet med å realisere kvalitetsreformen Leve hele livet. Hun fremhever at VilMer ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for Trondheim kommune å jobbe med personsentrert omsorg, og å skape mange gode aktiviteter og opplevelser i tida framover.

Kommunalsjef helse Laura Steinsli (t.v.) og prosjektleder velferdsteknologi Marianne Formanek (t.h.) snakker om Triggo (illustrert i midten).