VilMer holdt presentasjon på Leverandørkonferanse Helse 2020 i regi av NHO Trøndelag

16
June
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen
Farsund

VilMer deltok fredag 12. juni på Leverandørkonferanse Helse 2020. NHO Trøndelag hadde jobbet frem et godt program for hele dagen, med mange gode presentasjoner. Der blant annet Nasjonalt program for Leverandørutvikling og Innovasjon Norge belyste ulike tema knyttet til kjøp og salg mellom offentlig sektor og private leverandører, og tilgjengelige midler for virksomheter med gode løsninger innen helsesektoren.  

 

VilMer presenterte blant leverandører med gode løsninger innen helsesektoren

Utover leverandørindustrien deltok kommuner, fylkeskommuner,  NTNU og flere andre. Utvalgte tidligfaseselskaper, små og store bedrifter fikk presentere sine virksomheter og løsninger. Det digitale formatet på seminaret fungerte bra for å synliggjøre leverandørene og å la deltakerne bli kjent med hverandre. VilMer fikk mange gode tilbakemeldinger på presentasjonen av VilMers digitale plattform og den nye satsningen på digitale opplevelser for beboere og brukere i hjem og på institusjoner.

Viktig med samarbeid framover

Korona-pandemien har medført at de fleste må tenke annerledes, noe selve møteformen var et eksempel på.  “Norske kommuner står overfor flere store utfordringer i tiden framover, NHO og Leverandørutviklingsprogrammet understreker viktigheten av tett samskaping og samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og dette webinaret er en viktig møteplass” sier Marthe Dyrud, ansvarlig for salg i VilMer.  VilMer tar med seg inspirasjon og gode innspill til videreutvikling av den nye løsningen for digitale opplevelser som flere av våre samarbeidende kommuner allerede har tatt i bruk.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

Kommer mer snart.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

VilMer holdt presentasjon på Leverandørkonferanse Helse 2020 i regi av NHO Trøndelag

Hele 110 leverandører var påmeldt da NHO Trøndelag inviterte store og små virksomheter til å presentere sine løsninger rettet mot offentlige kunder innen helse- og omsorgssektoren. VilMer fikk mange hyggelige tilbakemeldinger på sine løsninger som har skapt høy vekst i antall gode opplevelser for brukere i hjem og på institusjoner.
16
June
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
3 minutter lesing

VilMer deltok fredag 12. juni på Leverandørkonferanse Helse 2020. NHO Trøndelag hadde jobbet frem et godt program for hele dagen, med mange gode presentasjoner. Der blant annet Nasjonalt program for Leverandørutvikling og Innovasjon Norge belyste ulike tema knyttet til kjøp og salg mellom offentlig sektor og private leverandører, og tilgjengelige midler for virksomheter med gode løsninger innen helsesektoren.  

 

VilMer presenterte blant leverandører med gode løsninger innen helsesektoren

Utover leverandørindustrien deltok kommuner, fylkeskommuner,  NTNU og flere andre. Utvalgte tidligfaseselskaper, små og store bedrifter fikk presentere sine virksomheter og løsninger. Det digitale formatet på seminaret fungerte bra for å synliggjøre leverandørene og å la deltakerne bli kjent med hverandre. VilMer fikk mange gode tilbakemeldinger på presentasjonen av VilMers digitale plattform og den nye satsningen på digitale opplevelser for beboere og brukere i hjem og på institusjoner.

Viktig med samarbeid framover

Korona-pandemien har medført at de fleste må tenke annerledes, noe selve møteformen var et eksempel på.  “Norske kommuner står overfor flere store utfordringer i tiden framover, NHO og Leverandørutviklingsprogrammet understreker viktigheten av tett samskaping og samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, og dette webinaret er en viktig møteplass” sier Marthe Dyrud, ansvarlig for salg i VilMer.  VilMer tar med seg inspirasjon og gode innspill til videreutvikling av den nye løsningen for digitale opplevelser som flere av våre samarbeidende kommuner allerede har tatt i bruk.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like