LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— Vi har lyst til å være frampå for å kunne tilby digitale verktøy som kan bidra til kontakt mellom beboere og pårørende, forteller Kjersti Singstad, Kvalitetssjef og fagutviklingssykepleier ved LHL St. Hanshaugen omsorgssenter.

De er først ute i Oslo med å ta i bruk verktøyet for livshistoriekartlegging.  

Mange fordeler ved å bruke MinMemoria på avdelingen

Singstad ser at de ansatte har stort utbytte av å få et større innblikk i beboerens tidligere liv. For personer med demens kan det være nyttig i forbindelse med reminisensarbeid. Hun mener også at det er en hyggelig aktivitet for ansatte og beboere å bruke MinMemoria sammen.  

MinMemoria har blitt en del av velkomstrutinene

Omsorgssenteret begynte oppstartsprosessen for to måneder siden, og er nå godt i gang med bruk av verktøyet.  

— Det har vært en spennende prosess hvor både ansatte og pårørende har latt seg engasjere, sier kvalitetssjefen.  

Hun kan fortelle at 16 beboere så langt har begynt å bruke MinMemoria. Dette tallet regner hun med at fort vil vokse, da de så langt bare har fornøyde brukere.  

Nå får alle nye beboere på omsorgssenteret tilbud om å opprette MinMemoria-profil, som en del av velkomstrutinene og de pårørende involveres fra første stund.

Les mer om LHLs erfaringer med livshistoriekartlegging her.  

LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
LHL St. Hanshaugen omsorgssenter er godt i gang med MinMemoria
Beboerne på St. Hanshaugen omsorgssenter er de første i Oslo som får glede av MinMemoria. Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen, LHL
Beboerne på St. Hanshaugen omsorgssenter er de første i Oslo som får glede av MinMemoria. Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen, LHL