MinMemoria skaper engasjement på LHL St.Hanshaugen omsorgssenter: — «Det har blitt en populær aktivitet»

Facebook-ikon
Del med venner og familie
Beborerne på St. Hanshaugen sykehjem er de første i Oslo som får glede av MinMemoria. Foto: Ingeborg Sleipnes Sive

— Dette er vi stolte av!

Det forteller Kjersti Singstad, Kvalitetssjef og fagutviklingssykepleier ved LHL St. Hanshaugen omsorgssenter.

Marthe Tverbakk Tjærandsen har opplæring for superbrukere på LHL St. Hanshaugen omsorgssenter.

De er den første institusjonen i Oslo som tar i bruk MinMemoria.

— Vi har lyst til å være frampå for å kunne tilby digitale verktøy som kan bidra til kontakt mellom beboere og pårørende, også på tvers av generasjoner. Tenk å kunne ha MinMemoria-profil og ha kontakt med et barnebarn som for eksempel studerer i Tromsø eller kanskje er på utveksling i Mexico, utdyper hun entusiastisk.

Nyttig og engasjerende for ansatte, beboere og pårørende

LHL St.Hanshaugen omsorgssenter ønsket å gi et bredere tilbud for å hjelpe beboere og pårørende å holde kontakten. Kvalitetssjef Singstad ønsket også et verktøy som de ansatte kan bruke sammen med beboerne.

— Ansatte har stort utbytte av å få et større innblikk i beboerens tidligere liv, det er en hyggelig aktivitet for beboeren, og for personer med demens kan det være nyttig ved reminisensarbeid.

Kvalitetssjef Kjersti Singstad håper at MinMemoria vil gi de ansatte ideer om hvordan de kan fortsette å tilrettelegge for meningsfulle dager. Foto- Ingeborg Sleipnes Sivertsen, LHL

Omsorgssenteret begynte oppstartsprosessen med MinMemoria for to måneder siden. Det har allerede vist seg å skape stor entusiasme på avdelingene.

— Det har vært en spennende prosess hvor både ansatte og pårørende har latt seg engasjere. Flere og flere har ønsket MinMemoria-profil, og vi tror det kommer enda flere. Det har blitt en populær aktivitet, sier Singstad.

Hun ser også at pårørende som engasjerer seg og bruker MinMemoria utgjør en stor ressurs for både beboere og de ansatte.

— De har kjent beboeren lenge og vet i stor grad hva som gjør beboeren glad og hva som har vært med å bidra til et meningsfullt liv for dem. Derfor er det gull verdt når pårørende meddeler slik informasjon, forteller Singstad.

Klare for å opprettholde bruk av MinMemoria

Omsorgssenteret har 85 langtidsplasser, med 17 beboere i hver etasje. Hver etasje har også to MinMemoria-superbrukere og to nettbrett. Foto- Ingeborg Sleipnes Sivertsen, LHL

Singstad synes det har vært enkelt å komme i gang med appen.

— Enkelt er ordet. Kontaktpersonen fra MinMemoria har vært tilgjengelig, tett på og lett å samarbeide med, forklarer hun blidt.

Omsorgssenteret har 85 langtidsplasser, hvor det er 17 beboere, to superbrukere og to nettbrett per etasje. Noen beboere har også sitt eget nettbrett. I tillegg til superbrukerne har også personalet fått opplæring i bruk av MinMemoria. Dermed er de godt rustet for å bruke appen i det daglige.

MinMemoria blir en del av de faste rutinene

16 beboere ved omsorgssenteret har nå kommet i gang med MinMemoria. Singstad regner med at flere kommer til å opprette MinMemoria-profil, siden de så langt bare har fornøyde brukere.

Alle nye beboere får tilbud om å opprette MinMemoria-profil. Dette er integrert i velkomstrutinene og her involveres også pårørende fra første stund. Illustrasjonsfoto: MinMemoria

— Alle nye beboere får tilbud om å opprette MinMemoria-profil. Dette har vi integrert i velkomstrutinene våre og her involveres også pårørende fra første stund, sier hun.

Dette tror hun vil være med å gi de ansatte et større i innblikk i hvem beboerne er og hva som har fylt livet deres med glede. Det håper hun gir ansatte ideer om hvordan de kan fortsette å tilrettelegge for det som oppleves som meningsfullt for den enkelte.

— Vi ønsker at ansatte kan bruke MinMemoria sammen med beboerne, både for å gi beboerne en fin opplevelse ved å sette av tid og hvor de får fortelle og vise bilder fra livet sitt, sier Singstad.

MinMemoria skal også brukes som et kommunikasjonsverktøy mellom beboer og pårørende.

— Plutselig kommer det en hilsen fra oldebarnet som fylte 4 år, eller bilde av et barnebarn som ble ferdig utdannet? Her kan pårørende få ta del i beboerens hverdag ved å få bilder av beboeren på sykkeltur eller på kunstutstilling, forteller hun håpefullt.

Vi gleder oss til videre samarbeid med LHL St.hanshaugen omsorgssenter!

Beboer på St. Hanshaugen omsorgssenter